Socialsekreterare till försörjningsstöd på Enheten för hemlösa

Stockholms Stad, Socialförvaltningen, Enheten för hemlösa

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Socialförvaltningen i Stockholms stad har en övergripande och samordnande roll för socialtjänstens individ och familjeomsorg och funktionshinderområdet. Här skapas goda förutsättningar för att möta invånare i behov av socialtjänstens stöd. I nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna bidrar vi till en modern, digital, rättssäker, likställd och kunskapsbaserad socialtjänst och vi har ett starkt utvecklingsfokus. Inom förvaltningen erbjuds ett stort utbud av stödinsatser till stadens invånare och utbudet förändras utifrån stockholmarnas behov och stadsdelsförvaltningarnas önskemål. Arbetet sker ofta i nära samverkan med andra myndigheter, civilsamhälle och näringsliv. Socialförvaltningen ansvarar också för stadens serverings- och tobakstillstånd och utför tillsyn.

Om försörjningsstödssektionen
Försörjningsstödssektionen är en del av Enheten för hemlösa och består idag av 18 socialsekreterare, en bostadsvägledare, en samhällsvägledare, två gruppledare och en biträdande enhetschef. Vi är en arbetsgrupp som tar stöd av varandra, och tillsammans uppnår vi mycket goda resultat. Vi är en glad grupp som trivs tillsammans!

Hos oss är vi experter på hemlöshet och genom strukturerade bedömningsinstrument samt i övrig utredning tas klienters synpunkter och önskemål tillvara i möjligaste mån. Enheten för hemlösas uppdrag är att stötta våra klienter ur hemlöshet och genom att motivera mot egen försörjning och hitta ett stadigvarande boende. 

Om tjänsten
Som socialsekreterare på försörjningsstödssektionen arbetar du med varje klients process ur hemlöshet och mot att få egen försörjning. Vi är indelade i en nybesöksgrupp och en utredningsgrupp.

Du utreder och beslutar om rätten till ekonomiskt bistånd enligt gällande lagstiftning och stadens riktlinjer i enlighet med delegationsordningen. Vi lägger stor vikt vid det sociala förändringsarbetet, som hos oss bland annat består i motivationsarbete mot egen försörjning och process ur hemlöshet. Vi har mycket kontakt med våra klienter både fysiskt och via telefon, och är experter på att möta personer som har en komplex social situation, ofta med psykisk ohälsa och/eller missbruk, begränsat nätverk, stora utmaningar att få en egen bostad och egen försörjning, och annan social problematik. 

Att arbeta som socialsekreterare hos oss innebär ett fritt och flexibelt arbete, där du självständigt lägger upp dina arbetsdagar. En stor del av arbetet går ut på att vara kreativ och konstruktiv, hitta lösningar och motivera våra klienter. Till stöd i ditt dagliga arbete har du en gruppledare, och mycket erfarna kollegor. Konstruktiva idéer som bidrar till nya arbets- och tankesätt uppmuntras och för den som så önskar finns stora möjligheter att själv forma sitt arbete inom ramen för vårt uppdrag. Vi söker dig som drivs av att jobba mot verksamhetens uppsatta mål och som vill bidra till att göra Enheten för hemlösa till en socialtjänst i världsklass.

Kvalifikationer

Vi söker dig som:

  • har socionomexamen 
  • har erfarenhet av myndighetsutövning gällande vår målgrupp
  • har god kännedom om stödbehov hos personer som lever i hemlöshet, och om den komplexitet som ofta kännetecknar deras livssituation
  • erfarenhet av arbete med ekonomiskt bistånd

Det är meriterande om du har:

  • språkkompetens inom något av de språk som många av våra klienter talar

Personliga kompetenser
För att lyckas och trivas i din roll behöver du kunna strukturera din arbetstid och driva dina egna processer. Vi tror också att du är lösningsfokuserad och flexibel eftersom ingen dag är den andra lik. Du behöver också en god förmåga att kunna handlägga självständigt och vara trygg i myndighetsutövningen. Vidare är du trygg, stabil och har en mycket god självkännedom med ett professionellt förhållningssätt. Ett gott klientbemötande och en god samarbetsförmåga ser vi som en självklarhet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Om Enheten för hemlösa och vad vi erbjuder
Enheten för Hemlösa tillhör Socialförvaltningen i Stockholms stad och har fina lokaler vid
Mosebacke mitt på Södermalm i centrala Stockholm. Enheten för Hemlösa är samlokaliserad med Capio Pelarbacken som är en sjukvårdsmottagning för personer i hemlöshet, och med Uppsökarenheten, allt för att underlätta och främja samverkan enheterna emellan. Enheten för hemlösas målgrupp är personer över 20 år i Stockholm stad som inte har haft kontakt med socialtjänsten i någon av stadens stadsdelar under de senaste två åren och som vid sin första kontakt med oss lever i hemlöshet.
På Enheten för hemlösa tillvaratar vi medarbetarnas kompetens och utvecklingstankar som syftar till att förbättra kvaliteten i verksamheten och bidrar till att nå målen. Vi satsar på kompetensutveckling och arbetar aktivt för att medarbetarna ska samarbeta över sektionsgränserna. Alla medarbetare bjuds in till att aktivt vara med och forma vår arbetsplats och vår verksamhet, både i den övergripande planeringen för hela enheten och på den egna sektionen.
Medarbetarna har också en individuell utvecklingsplan, för att alla ska ha möjlighet att utvecklas på arbetet. Vi skapar arenor för samverkan, såväl internt som externt. Detta sker t ex genom enhetsträffar, utbildningar och riktade uppdrag och alla socialsekreterare har regelbundna ärendegenomgångar med sin gruppledare för att säkerställa att brukarnas behov tillgodoses på ett rättssäkert vis och för att ge enskilda medarbetare stöd. Alla socialsekreterare arbetar enligt MI och vi har en egen MI-coach samt extern handledning regelbundet.
Vi vill ständigt utveckla vår verksamhet. Idag är vi en HBTQ-diplomerad verksamhet samt även stolta vinnare av Kvalitetsutmärkelsen 2020, Stockholms stads pris för framgångsrik verksamhetsutveckling.

Övrigt

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.

Provanställning kan komma att tillämpas beroende på kvalifikationer och tidigare erfarenheter.

职位类型 永久职位
工作性质 全职
入职第一天 15 maj eller enligt överenskommelse
招聘人数 1
工作时间 100%
城市 Stockholm
Stockholms län
国家 瑞典
职位编号 2024/748
联系我们
  • Malena Svensson, 08-50833176
工会代表
  • Vision: Per Broman, 08-50825580
  • Sandra Qvist, Akademikerförbundet SSR, sandra.qvist@stockholm.se
发布时间 2024-02-12
申请截止日期 2024-02-26
EDUCATIONS_REQUIREMENT

Att arbeta i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

分享链接到: