Specialpedagog/ speciallärare till Smedshagsskolans senare åldrar

Stockholms Stad, Grundskoleavdelningen, Område 7, Smedshagsskolan

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Arbetsplatsbeskrivning

"Hos oss kan alla nå sina drömmars mål"

Smedshagsskolan är en mångkulturell F-9-skola med ca 350 elever och med visionen ”Hos oss kan alla nå sina drömmars mål”. Skolan är belägen i Hässelby Villastad och har ett högt socioekonomiskt index. Enheten är enparallellig och undervisningen sker i tvålärarsystem vilket innebär att man har två undervisande lärare som grundbemanning. Undervisningen sker med fokus på extra läsning och språkutvecklande arbetssätt. Lokalerna är moderna och ändamålsenliga och skolan har en bra It-standard. Smedshagsskolan är en personaltät skola som leds av rektor tillsammans med tre biträdande rektorer samt en administrativ chef.

Arbetsbeskrivning

Dina uppgifter kommer i huvudsak att handla om att ge riktat specialpedagogiskt stöd till elever i åk 5-9 såväl i klass som i mindre grupper men även om att stötta lärarna i form av lektionsbesök med efterföljande handledning samt stödja dem i skrivandet av pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram. Du kommer att arbeta tätt med pedagogerna för att analysera svårigheter på olika nivåer. Du kommer alltså att vara en viktig del i kartläggningen vid pedagogiska utredningar. I ditt uppdrag ingår det att driva ett inkluderande förhållningssätt där eleverna så långt det är möjligt kan få sitt stöd inom klassens ram samtidigt som vi alltid ser till individen och dess specifika behov. Det viktiga för oss är att eleven känner sig sedd, att eleven utvecklas så långt som möjligt och att eleven kan delta i en gemenskap utifrån sina egna förutsättningar. Vi ser det som viktigt att vi tillsammans skapar en samsyn kring arbetet med barn i behov av stöd. Ditt arbete med eleverna kan röra sig om såväl extra anpassningar som särskilt stöd .
Du kommer att ingå i ett elevhälsoteam som hela tiden strävar efter att utvecklas. I vårt team ingår rektor, tre biträdande rektorer, speciallärare, kurator, skolsköterska och SYV. Vi tror på ett nära samarbete med pedagogerna och vill finnas som ett stöd för dem i deras arbete.

Kvalifikationer

Legitimerad speciallärare/specialpedagog med erfarenhet från grundskolans senare årskurser. 

Övrigt

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

职位类型 永久职位
工作性质 全职
入职第一天 10 augusti 2022 eller enligt överenskommelse
招聘人数 1
工作时间 100 %
城市 Stockholm
Stockholms län
国家 瑞典
职位编号 2022/5384
联系我们
  • Suha Mariosh, 0850841757
发布时间 2022-08-02
申请截止日期 2022-08-16
LEGITIMATIONS_REQUIREMENT
EDUCATIONS_REQUIREMENT

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

分享链接到: