generell-rosa.png

Utvecklingsinriktad parkchef till Järva stadsdelsförvaltning

Stockholms stad, Järva stadsdelsförvaltning, Enheten för stadsutveckling

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Vill du vara med från början och bygga upp en helt ny organisation med fokus på att skapa en hållbar och attraktiv stadsmiljö? Har du ett stort intresse för grön omställning, utveckling och förändringsarbete? Vi söker en parkchef till vår nya organisation!

Välkommen till oss

I Järva stadsdelsförvaltning står vi inför en spännande förändringsresa där vi förbereder för att ta över driften av park- och natur i egen kommunal regi. Vi söker därför en parkchef som ska utveckla och leda den nya organisationen. Järva stadsdelsområde består av stadsdelarna Akalla, Husby, Kista, Rinkeby, Tensta, Hjulsta, Bromsten, Flysta, Lunda, Sundby och Solhem och här bor omkring 92 000 invånare.

Du kommer ingå i enheten för stadsutveckling där bland annat stadsmiljöorganisationen finns. Enheten är en del av avdelningen för stadsutveckling, medborgarservice och fritid och leds av en enhetschef. Det innebär att parkchefen arbetar som biträdande enhetschef för delar av stadsmiljöorganisationen som berör driften av den park- och naturmark som förvaltningen ansvarar för. Organisationen för drift i egen regi kommer bland annat bestå av arbetsledare, parkarbetare och arbetsmarknadsinsatser i form av Järvavärdar.

Järva stadsdelsförvaltning är en viktig del i Stockholms stads satsning Fokus Järva, vilket ger goda förutsättningar att fortsätta främja och utveckla trygghet, trivsel och förstärka sociala värden i stadsdelsområdet. Läs mer på Fokus Järva

Vi erbjuder

För oss är det viktig att ha roligt på jobbet! Du blir en del av en arbetsplats som präglas av hög kompetens, god arbetsmiljö och ständig utveckling med Järvas invånare i fokus. Du erbjuds goda anställningsförmåner som kompetensutveckling, friskvårdsbidrag, bra flextidsvillkor och semesterväxling. Läs gärna om våra förmåner inom Stockholms stad här.

Din roll 

Som parkchef har du en central roll för utvecklingen och driften av Järvas offentliga utemiljöer. Till en början kommer du ansvara för att bygga upp organisationen. Du kommer medverka i arbetet med att hitta lämpliga lokaler, delta i upphandlingar och inköp av maskiner och inventarier samt rekrytera personal. När verksamheten startar, har du personal-, budget- och arbetsmiljöansvar och leder ett team som ansvarar för driften av park- och naturskötsel i stadsdelsområdet.

Du ansvarar för att utforma effektiva och klimatsmarta arbetsmetoder och en cirkulär och hållbar drift som ger värde för invånarna och miljön i Järva. Du arbetar både strategiskt med att ta fram årshjul för driften, skötsel och underhållsplaner samt operativt med löpande planering, genomförande och uppföljning av skötsel och renhållning av stadsdelsområdets park- och naturmark. Du rapporterar direkt till enhetschef för stadsutveckling.

I din roll som parkchef kommer du företräda verksamheten i samverkan med entreprenörer eller andra förvaltningar inom Stockholms stad i olika insatser och projekt

Din kompetens och erfarenhet

För att lyckas i rollen som parkchef ser vi att du har:

 • relevant universitets- eller högskoleutbildning eller annan likvärdig utbildning, alternativt arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
 • aktuell ledarerfarenhet inom verksamhetsområdet med personal-, budget- och arbetsmiljöansvar
 • god förmåga att hantera administrativa system och andra digitala verktyg
 • goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Vi ser det som meriterande om du har:

 • erfarenhet av att arbeta i politiskt styrd organisation
 • erfarenhet av och kunskap om upphandlingar och avtalsuppföljning kring drift- och anläggningsentreprenader
 • kunskap och intresse av att arbeta klimatmedvetet och cirkulärt med drift av park- och naturmark

Som parkchef är du proaktiv och drivande i utvecklingsarbetet med en förmåga att bygga team, utveckla människor och skapa engagemang. Du arbetar mot mål och fokuserar på resultat och anpassar din inriktning när förutsättningar ändras. Du har en helhetssyn och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Du kommunicerar tydligt både skriftligt och muntligt och säkerställer att förväntningar är klara. Som parkchef har du en god samarbetsförmåga då rollen innebär mycket samverkan både internt inom Stockholms stad såväl som externt med andra aktörer.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, motivation och engagemang för tjänsten.

Övrigt

Arbetspsykologiska tester kommer bli aktuellt som en del i rekryteringsprocessen.

Provanställning kan komma att tillämpas

Stockholms stad har beslutat om en ny riktlinje för chefsstruktur och chefsnivåer i staden. Järva stadsdelsförvaltning genomför därför en analys av förvaltningens chefsnivåer under våren 2024. Det kan innebära att en viss förändring i chefsstrukturen sker under 2025.

职位类型 永久职位
工作性质 全职
入职第一天 Enligt överenskommelse
招聘人数 1
工作时间 100%
城市 Stockholm
Stockholms län
国家 瑞典
职位编号 2024/919
联系我们
 • Nozha Amezeane, rekryteringskonsult , 08-50811716,nozha.amezeane@stockholm.se
 • Annika Ström, enhetschef, 08-50801108,annika.s.strom@stockholm.se
工会代表
 • Karin Wrannvik, Ledarna , 076-1290750
 • Patrick Ruth, SSR , 08-50803491
 • Thomas Lundsten, Vision , 08-50801431
发布时间 2024-02-23
申请截止日期 2024-03-10

Att arbeta i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

分享链接到: