VI söker socialsekreterare till Mottagningsgrupp

Stockholms Stad, Enskede-Årsta-Vantör SDF, Social omsorg barn och unga

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Enskede - Årsta - Vantörs stadsdelsförvaltning erbjuder dig möjlighet att arbeta i en visionsstyrd och utvecklingsinriktad verksamhet. Här kommer du att kunna bidra till samhällsnyttan i en växande stadsdel där vi ser olikheter och mångfald som en resurs.

Arbetsplatsbeskrivning

Storleksmässigt motsvarar Enskede Årsta Vantör en mellanstor svensk kommun och stadsdelen brukar ibland beskrivas som ett Stockholm i miniatyr. Här finns stor variation i befolkning och bebyggelse vilket ger oss ett varierat och intressant arbete.
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning är en av Stockholms 13 stadsdelar. Vår arbetsplats ligger vid Globen, Slakthusområdet, i södra Stockholm. Vi har goda kommunikationer med både tunnelbana och tvärbana intill vårt huvudkontor.

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning är en av Stockholms 13 stadsdelar. Vår arbetsplats ligger vid Globen, Slakthusområdet, i södra Stockholm.
Idag består mottag- och utredningsenheten av 2 mottagningsgrupper samt sex utredningsgrupper. Till enheten hör två mentorer, samt tre administratörer som avlastar socialsekreterarna. Enheten har en egen väl uppbyggd öppenvård samt MST team som utför biståndsbedömda insatser.

Arbetsbeskrivning

Mottagningsgrupperna består av två grupper om 6 socialsekreterare i varje grupp. Grupperna leds av varsin biträdande enhetschef vilket innebär ett nära ledarskap. Mottagningsgruppens målgrupp är barn och unga 0-20 år samt deras föräldrar. Som socialsekreterare i mottaget ansvarar du för att skyddsbedöma, förhandsbedöma samt fatta beslut gällande anmälningar/ansökningar kring barn och unga i enligt med SoL eller LVU. Skydds- och förhandsbedömningar genomförs med barnets bästa i fokus och i dialog med barn och unga samt deras föräldrar. I bedömningsarbetet har vi en helhetssyn med barnperspektiv i fokus och ett systemteoretiskt förhållningssätt. I uppdraget ingår det även att inneha en konsultativ och informativ roll gentemot allmänheten och andra verksamheter.

Ett gott och jämlikt bemötande gentemot de som kommer i kontakt med enheten är centralt i vårt arbete. Enhetens målsättning är att hålla hög kvalité och alltid arbeta för barnens bästa. Enheten tar vara på medarbetarnas kompetens och ser till att alla delar med sig av kunskap för att fortsätta utvecklas i uppdraget. Vår strävan är att vara en lärande organisation.

Vi söker nya kollegor som har erfarenhet och engagemang inom myndighetsområdet barn och ungdom. Du är stabil, strukturerad och genuint intresserad av mottagningsarbetet. Du ser nätverksarbetet som en självklar förutsättning för ett framgångsrikt socialt arbete. Vi erbjuder dig ett rikt och ansvarsfullt arbete i högt tempo och med spännande uppdrag. Du kommer att tillhöra en medarbetargrupp där du som socialsekreterare har många möjligheter att utvecklas med kompetenta, motiverade kollegor samt erfarna och närvarande chefer. Välkommen med din ansökan!

Kvalifikationer

  •  Socionomexamen
  • Minst tre års erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga
  • Du har mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift.

Vi söker dig med erfarenhet och engagemang inom området.

För att vi ska få en bild av dig och vem du är vill vi att du i ditt personliga brev besvarar dessa tre frågor:

Hur hanterar du att ingen dag på mottaget är den andra lik och att du kan behöva prioritera om utifrån vad som händer under dagen? Varför är du intresserad av att jobba på just en mottagningsenhet för barn och unga? Hur ser du på samverkan med kollegor och andra professionella? 

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

职位类型 永久职位
工作性质 全职
入职第一天 Enligt överenskommelse
招聘人数 1
工作时间 100%
城市 Stockholm
Stockholms län
国家 瑞典
职位编号 2023/266
工会代表
  • Ulrika Eklund, Vision, 08-50814080
  • Göran Åhlenius, SSR, 08-50820161
发布时间 2023-01-16
申请截止日期 2023-02-16

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

分享链接到: