Specialpedagog till Hökarängsskolan

Utbildningsförvaltningen

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

"Vi vet vad vi kan, vart vi är på väg och hur vi tar oss dit - Tillsammans tar vi nästa steg."
Hökarängsskolan omfattar årskurserna 1-9 och förskoleklass samt fritidshem, fritidsklubb och grundsärskola. Verksamheten omfattar cirka 650 elever.
Hökarängsskolan ska vara en skola för var och en och för alla: Varje elev ska vara i goda lärprocesser, trivas och må bra här och nu och lämna skolan med goda resultat och väl rustad för framtiden. Personalen ska vara engagerad och ha höga förväntningar på varandra, sig själva och eleverna. Eleverna ska vara engagerade, delaktiga och ansvarstagande. Skolan har under några år arbetat med kompetensutveckling i synligt lärande i samarbete med Challenging Learning. Som ett led i vårt utvecklingsarbete träffas lärare i pedagogiska utvecklingsgrupper varannan vecka för att utveckla undervisningen.
Hökarängsskolan är en nyrenoverad 1950-talsskola med stora fina lokaler. Entrén och skolans ljushall är välkomnande och hjärtat i skolan. Här finns elevhälsans lokaler, expedition, personalrum, arbetsrum, vaktmästeri och praktiskt-estetiska lärsalar.
I vårt elevhälsoteam arbetar skolsköterska, studie- och yrkesvägledare, skolkuratorer, skolsocionomer, speciallärare samt specialpedagoger.

Läs mer om vår skola på www.hokarangsskolan.stockholm.se

Arbetsbeskrivning


Specialpedagog F-6.
Elevhälsan arbetar hälsofrämjande och förebyggande samt med åtgärdande elevarbete på individ- och gruppnivå. Du kommer att vara en del av vår elevhälsa där du bidrar med specialpedagogisk kompetens. I rollen som specialpedagog bidrar du till att elever ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling. Detta för att eleverna utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Inom ramen för ditt arbete förväntas du bland annat föreslå insatser och anpassningar för elever i behov av stöd samt medverka i upprättandet av pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram.
Du kommer även arbeta praktiskt med att ge elever stödinsatser så som att undervisa individuellt, i grupp och i ordinarie undervisningssituationer. Du kommer vid sidan av detta ha en konsulterande och handledande roll gentemot kollegor. I nära samarbete utvecklar du tillsammans med lärare, pedagoger och skolledning arbetet i skolan när det gäller anpassningar för elevers utveckling mot målen. Arbetet innebär många kontaktytor med elever, personal och vårdnadshavare. Du behöver vara bekväm att tala inför en större grupp vårdnadshavare och personal för att bidra med din kompetens i olika forum.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har lärarlegitimation och specialpedagogexamen. Du har god kunskap om NPF, språkstörning och läsinlärning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du har god samarbetsförmåga och kan skapa goda relationer.

Rollen som specialpedagog innebär att du är ansvarig för att de elever som är i behov av särskilt stöd uppmärksammas och får rätt form av stöd. Du samarbetar med undervisande lärare samt speciallärare, för att hitta fungerande arbetsformer i den ordinarie klassrumsundervisningen samt i stödundervisningen. Du arbetar med administration av åtgärdsprogram och tekniska hjälpmedel. Du är en del i elevhälsoteamet tillsammans med skolkuratorer, skolsocionomer, skolsköterska, studievägledare, speciallärare, specialpedagoger och skolledare.

Att knyta kontakter, bygga relationer och samverka med elever, vårdnadshavare och personal har du lätt för. Du är lyhörd och har en god kommunikativ förmåga och tycker om att samarbeta och tänka nytt. Vidare är du initiativrik och lösningsinriktad.

Du skall ha god samarbetsförmåga, positiv vilja och förmåga att utveckla verksamheten och se möjligheter. Du ska vara såväl projektinriktad som resultatorienterad och kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du ska kunna fånga och fördjupa elevernas intresse för lärande, ha stort intresse för elevers kunskapsutveckling och se möjligheter till utveckling. Du ska tycka om att möta elever och ha god förmåga att knyta kontakt och skapa delaktighet i gruppen. Du ska arbeta språkutvecklande och bidra till det kollegiala lärandet. Intresse för och erfarenhet av IT-pedagogiskt utvecklingsarbete är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. 

Anstellungsart Unbefristete Anstellung
Arbeitszeit Vollzeit
Arbeitsbeginn 220810
Anzahl der freien Stellen 1
Arbeitsstunden 100%
Ort Hökarängen
Bundesland Stockholms län
Land Schweden
Referenznummer 2022/5366
Kontakt
  • Marina Berg, 0850847837
Veröffentlicht 01 Aug 2022
Letzter Bewerbungstag 15 Aug 2022
Legitimationsanforderungen
Ausbildungsanforderungen

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Links teilen