Bostad Först växer! Vi söker fler Vård och stödsamordnare/CM

Bostad Först, Boendeenheten, Socialförvaltningen

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Socialförvaltningen i Stockholms stad har en övergripande och samordnande roll för socialtjänstens individ och familjeomsorg och funktionshinderområdet. Här skapas goda förutsättningar för att möta invånare i behov av socialtjänstens stöd. I nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna bidrar vi till en modern, digital, rättssäker, likställd och kunskapsbaserad socialtjänst och vi har ett starkt utvecklingsfokus. Inom förvaltningen erbjuds ett stort utbud av stödinsatser till stadens invånare och utbudet förändras utifrån stockholmarnas behov och stadsdelsförvaltningarnas önskemål. Arbetet sker ofta i nära samverkan med andra myndigheter, civilsamhälle och näringsliv. Socialförvaltningen ansvarar också för stadens serverings- och tobakstillstånd och utför tillsyn.

”Det är mer respektfullt, man blir behandlad som en kompetent människa som faktiskt kan något och man blir inte nedtryckt, ” (citat brukare i Bostad Först)

Vill du arbeta med deltagarstyrt flexibelt stöd utan tvång och fostran? Bostad Först söker dig som vill arbeta i en verksamhet under ständig utveckling, som utmanar traditionella metoder och förhållningssätt. Här ingår du i team med kompetenta och engagerade kollegor som trivs på jobbet. Här ser vi goda och hållbara resultat för en målgrupp som levt i långvarig hemlöshet. 

Arbetsplatsbeskrivning
Boendeenheten är en del av avdelningen för socialt stöd på Socialförvaltningen och är en stadsövergripande resurs som tillhandahåller insatser för vuxna med missbruks- och/eller psykosociala problem. Enheten omfattar verksamheter som akutboenden, skyddat boende för kvinnor med missbruk, stödboenden, tillnyktring och förlängd avgiftning, boendestöd samt familjevård.  Avdelningens ledord är resultat, evidens, samverkan och analys.

Sedan 1 juni 2016 är Bostad Först en verksamhet inom Boendeenheten. Resultaten är goda med hög kvarboendegrad och nöjda brukare. Antalet brukare har utökats kontinuerligt och uppgår nu till ca 135 och kommer fortsätta öka i enlighet med uppdrag från socialnämnden.

Bostad först är en modell som bygger på att bostad är en mänsklig rättighet och en förutsättning för att individer ska ha möjlighet att hantera olika livsproblem. I Bostad Först erbjuds personer i långvarig hemlöshet med komplex problematik såsom missbruk och psykisk ohälsa, en egen lägenhet samt individuellt anpassade stödinsatser. Målsättningen är att brukaren ska komma ur hemlösheten och uppleva en förbättrad livskvalitet.

Bostad Först tar emot uppdrag från alla stadsdelsförvaltningar och Enheten för hemlösa. Idag består Bostad Först av 21 CM, 2 boendestödjare, två gruppledare, två Peer Support och en chef. Verksamheten har låg sjukfrånvaro och högt AMI, aktivt medskapandeindex. 

Arbetsbeskrivning

Som Vård och stödsamordnare, CM, i Bostad Först är din uppgift att kartlägga och göra tillgängligt det stöd och de resurser som brukaren har behov av, samtidigt som du själv ger praktiskt stöd. Du arbetar ofta ensam i hyresgästernas hem. För att lyckas med det behöver du vara flexibel, ha mycket god samarbets- och initiativförmåga samt självständigt kunna planera, genomföra och följa upp insatser. 

En av de principer som Bostad först bygger på är harm reduction/skadereduktion, vilket i sammanhanget innebär att du stödjer brukaren i att hitta strategier att hantera och lindra negativa konsekvenser av missbruk i syfte att möjliggöra kvarboende och förbättrad livskvalité. Du har förmåga att ge omfattande stöd utan att ge avkall på brukarens rätt till självbestämmande eller ta över ansvaret för brukarens liv. Du tror på att förändring är möjlig, och kan förmedla lugn och en positiv känsla till brukare även under svåra omständigheter. I arbetet med att stödja brukaren att hitta strategier och möjligheter och vid upprättandet av genomförandeplaner är MI, ESL och LAB rådande förhållningssätt. För att lyckas i ditt arbete behöver du upprätta god samverkan och samarbete med olika vårdgivare, hyresvärdar, mfl. 

Du bör ha intresse för att tillsammans med dina kollegor utveckla arbetssätt som främjar brukarnas inflytande såväl på individ- som på gruppnivå. Som CM finns möjlighet att arbeta med gruppverksamhet i vår öppna verksamhet som vi driver i samarbete med den ideella föreningen Street Minds.

Bostad Först inom Socialförvaltningen är en verksamhet under utveckling, utökning och utvärdering vilket kräver att du är flexibel och öppen för förändring. Som CM i Bostad Först förväntas du vara delaktig i utvecklingsarbetet och ha en förståelse för vad det innebär att arbeta i en verksamhet under ständig utveckling och utökning. 

Kvalifikationer

Utbildning krävs:

Tjänsten kräver socionomexamen eller annan högskoleutbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren. CM-utbildning är meriterande.

Nödvändiga kunskaper:

-Kunskap om beroende, psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar
-Kunskap om lagar och regler som styr kommuners och regioners insatser för målgruppen
-Kunskap om dokumentation samt god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift

Erfarenhet krävs:

-Erfarenhet av arbete med målgruppen
-Erfarenhet arbete med samsjuklighet
-Erfarenhet från socialtjänsten
-Erfarenhet av samverkan mellan olika aktörer som är relevanta för målgruppen             

Som Vård och stödsamordnare, CM, i Bostad Först krävs att du har personlig mognad, att du är självgående samtidigt som du har ett nära samarbete med kollegorna, där du får stöd och där ni tar del av varandras kompetenser för att ge brukarna bästa möjliga stöd.

Att arbeta som CM i Bostad Först ställer krav på flexibilitet och uthållighet samt förmåga till egna initiativ. CM-arbetet utgår från alliansen med brukaren vilket ställer höga krav på empatisk förmåga och förmåga att skapa allians. Rollen som CM ställer höga krav på struktur och samarbetsförmåga då du ofta blir "spindeln i nätet". Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Övrigt

CM arbetar måndag till fredag, kontorstid. Lägenheterna i Bostad Först är spridda över hela staden, vilket även olika samarbetspartners är, så arbetet kräver att CM rör sig mellan många olika adresser med kollektivtrafik. Vi tillämpar flextid, sommartid samt möjlighet till semesterväxling. Vi erbjuder friskvårdsbidrag.

Anstellungsart Unbefristete Anstellung
Arbeitszeit Vollzeit
Arbeitsbeginn Enl ök
Anzahl der freien Stellen 2
Arbeitsstunden 100%
Ort Stockholm
Bundesland Stockholms län
Land Schweden
Referenznummer 2024/884
Kontakt
  • Ninja Larsson, 0850844474
  • Ulrika Olsson, 0850844070
Personalratvertretung
  • Per Broman, Vision, 0768254801
  • Sandra Qvist, Akademikerförbundet SSR, sandra.qvist@stockholm.se
  • Carl Korch, SACO, 08-50847960
Veröffentlicht 21 Feb 2024
Letzter Bewerbungstag 06 Mär 2024
Ausbildungsanforderungen

Att arbeta i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Links teilen