Fritidslots till ESF projekt ”Aktiv fritid Järva”

Järva stadsdelsförvaltning, Enheten för fritid

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Välkommen till oss

Har du ett stort samhällsengagemang och förståelse för hur strukturerade fritidsaktiviteter bidrar till att barn och unga rör sig mot ett självständigt vuxenliv? Järva stadsdelsförvaltningen söker nu en fritidslots som ska lotsa barn och ungdomar till strukturerade fritidsaktiviteter. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden och syftar till att motverka eller mildra konsekvenserna av barnfattigdom i särskilt utsatta områden. Projektet som beräknas pågå under tre år, till och med december 2025 fokuserar på barn och unga mellan 6-17 år bosatta i Husby, Rinkeby och Tensta. Avdelningen för Stadsutveckling, medborgarservice och fritid är projektägare och projektet är placerat under enheten Fritid.

Vi erbjuder

• En genomtänkt introduktionsplan, kompetensutveckling och extern handledning
• Friskvårdsbidrag om 3000 kr/år
• Möjlighet till semesterväxling
• Förmånligt årskort till Stockholm Stads simhallar inklusive gym

Din roll

Som fritidslots skapar du goda relationer till barn och unga 6-17 år som många gånger lever i ekonomisk utsatthet eller som av andra skäl behöver hjälp att hitta rätt bland föreningslivs- och fritidsutbud. Du arbetar mot vårt gemensamma mål att främja en varaktig och strukturerad fritidssysselsättning som möter den enskildes intressen och behov. Du lyssnar in behov och intressen och lotsar unga till nya kontakter, föreningar och aktiviteter. Du finns där för den enskilda att hitta sig själv och sina intressen och du stöttar barnet till aktiv delaktighet i en eller flera aktiviteter som prövas fram.


I arbetet ingår också att, tillsammans med andra, utveckla stadens utbud av fritids- och kulturaktiviteter och vara ett stöd för föreningsliv och fritidsverksamheter i att nå nya målgrupper och därigenom bli mer inkluderande. Du arbetar tillsammans med projektledare samt övriga fritidslotsar i projektet och den breda fritidsverksamhet som finns inom förvaltningen.

Din kompetens och erfarenhet

Vi söker dig som har:
• En avklarad eller pågående eftergymnasial utbildning om minst två år, inom socialt arbete eller beteendevetenskap, alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Minst tre års erfarenhet av att arbeta med barn och unga (6-17 år) samt kunskap om främjande och förebyggande arbete.


Det är meriterande om du:
• är flerspråkig
• har utbildning i motiverande samtal
• har utbildning i normkritiskt förhållningssätt
• har erfarenhet av att processleda tvärprofessionell samverkan
• har erfarenhet från föreningslivet
• har erfarenhet från att leda och stötta barn eller unga


Vi söker dig som har en stor lyhördhet för barn och ungas behov när det gäller fritid och relationer. Du ska ha intresse och förståelse för vad som kan få barn och unga att våga ta steget in i strukturerade fritidsaktiviteter. Du har god förmåga att skapa relationer till både unga och vuxna och är kreativ samt hittar nya vägar och lösningar. Du har ett starkt engagemang och bidrar till ett gott samarbetsklimat med projektmedlemmar, samverkansparter och deltagare. Du lägger upp ditt arbete självständigt men i samverkan med andra aktörer som vårdnadshavare, skola, förvaltning och civilsamhälle. Du är uppfinningsrik, pedagogisk och initiativtagande. Du utgår från och tar tillvara ungas kompetens, kraft och engagemang i arbetet.


Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och mognad.

Övrigt

Arbetet innefattar kvällstjänstgöring cirka tre kvällar i veckan. Flexibilitet gällande arbetstidens förläggning är en förutsättning. Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning eller ålder.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Innan anställning blir aktuell kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras.

Anstellungsart Befristeter Arbeitsvertrag länger als 6 Monate
Arbeitszeit Vollzeit
Arbeitsbeginn Omgående
Anzahl der freien Stellen 1
Arbeitsstunden 100
Ort Stockholm
Bundesland Stockholms län
Land Schweden
Referenznummer 2024/1103
Kontakt
  • Susanne Johansson, 08-50801299
  • Felicia Häggstrand, 08-50802136
Personalratvertretung
  • Thomas Lundsten, Vision, 08-50801431
  • Patrick Ruth, SSR, 08-50803491
  • Dick Moren, SACO, 08-50840622
  • Riitta Eddib, kommunal, 08-50801563
Veröffentlicht 28 Feb 2024
Letzter Bewerbungstag 13 Mär 2024
Ausbildungsanforderungen

Att arbeta i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Links teilen