Gymnasielärare i idrott och hälsa samt engelska, vikariat

Stockholms Stad, Utb, Gymnasieavdelningen, Område 1, Kungsholmens gymnasium

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Arbetsplatsbeskrivning

Kungsholmens gymnasium/Stockholms Musikgymnasium har ca 1 300 elever och drygt 100 anställda, varav ca 75 är lärare. Vi erbjuder det naturvetenskapliga programmet, det samhällsvetenskapliga programmet, det humanistiska programmet, ekonomiprogrammet samt språkintroduktion.
Vår vision är bildning för aktiv påverkan i en globaliserad värld och vår ambition är att utveckla elevernas kunskaper och främja deras beredskap att möta framtida utmaningar. Vi vill att eleverna ska kunna ta ansvar för och påverka den framtida samhällsutvecklingen i ett hållbart globalt perspektiv.
Skolan erbjuder en spännande miljö med sina tre sektioner; den svenska sektionen, körsektionen och den internationella sektionen som samverkar med varandra till en helhet. På den internationella sektionen är undervisningsspråket engelska, men vi följer svensk läroplan. Musiken har stor betydelse för vår skola och skolans körklasser utgör en viktig institution i Stockholms musikliv. Dessutom har vi en mycket aktiv elevkår med ett rikt idrotts- och föreningsliv.

På skolan pågår ett kontinuerligt systematiskt kvalitetsarbete och kontinuerlig pedagogisk utveckling. Sedan flera år har vi en särskild utformad organisation för kompetensutveckling.
Vår skola är präglad av mångfald och tolerans och vi rankas mycket högt av eleverna när det gäller trivsel och huruvida man rekommenderar sin skola till andra.
Våra lärare arbetar i arbetslag och våra prioriterade områden för utveckling är:
- Samverkan som gynnar hållbart lärande och bidrar till att eleverna kan överblicka ett större kunskapsfält och utvecklar ett alltmer vetenskapligt förhållningssätt.
- Skolan är en lärande och inkluderande organisation, en verksamhet där personalen lär av varandra, omvärlden och sina erfarenheter för att systematiskt utveckla undervisning och annan verksamhet
- Internationalisering som leder till lärande och elevers utveckling mot skolans vision, läroplans- och examensmålen

Läs mer på http://www.kungsholmensgymnasium.stockholm.se, eller sök på vårt namn för Instagram eller Facebook

Arbetsbeskrivning

En av våra lärare kommer att vara föräldraledig under hösten och vi har därför behov av en vikarie i idrott och hälsa och engelska på våra nationella program.
Du kommer att ingå som en del i ett lärararbetslag, där mentorskap för en elevgrupp ingår.
Du förväntas att använda vår digitala skolplattform för att kommunicera med eleverna kring deras lärande.
Vi arbetar också med inkludering och normmedevetenhet.
Våra lärare arbetar med professionsutveckling inom ramen för kompetensutvecklingstiden tillsammans i seminariegrupper som leds av våra förstelärare och lektorer.

Vi söker dig som är legitimerad gymnasielärare i idrott och hälsa och engelska.
Du är bekväm med att använda både svenska och engelska som undervisningsspråk.
Du anpassar undervisningen utifrån olika undervisningsstrategier och gör eleven delaktig i din planering.
Du arbetar på ett reflekterande och systematiskt sätt, både enskilt och tillsammans med kollegor.
Du använder datorn som ett naturligt redskap för att utveckla elevernas lärarande.
Du ser det kollegiala lärandet som en självklar utgångspunkt för att skapa ny och fördjupad kunskap.
Du ser inkludering och normmedvetenhet som en självklar del av din yrkesutövning.
Du är trygg och stabil i din yrkesroll och kommunicerar på ett tydligt och lösningsfokuserat sätt.
Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

 

Anstellungsart Befristeter Arbeitsvertrag länger als 6 Monate
Arbeitszeit Vollzeit
Arbeitsbeginn 2023-08-10
Anzahl der freien Stellen 1
Arbeitsstunden 100%
Ort Stockholm
Bundesland Stockholms län
Land Schweden
Referenznummer 2023/3125
Kontakt
  • Bodil Norrbom, 08-50838010
Veröffentlicht 15 Mai 2023
Letzter Bewerbungstag 14 Jun 2023
Legitimationsanforderungen
Ausbildungsanforderungen

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Links teilen