Rektor till Maltesholmsskolan

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Pk-avd, KFE-enheten

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Det här kommer du till

Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart Stockholm där alla kan växa. Vi utgår från stockholmarnas behov och våra verksamheter bidrar till bättre förutsättningar för att leva, bo och verka i Stockholm. Oavsett vilken del av staden vi arbetar i känner vi stolthet och engagemang för vårt arbete. I takt med att Stockholm växer förändras även vårt uppdrag. Detta kräver att vi ständigt arbetar för att utveckla verksamheten och vår kompetens. Som rektor är du delaktig i att utveckla Stockholm till en stad där barn och ungdomar, utifrån sina förutsättningar, utvecklar goda kunskaper och förmågor för vidare studier och ett meningsfullt arbetsliv. Du kommer att få många kontaktytor såväl externt som internt och det finns stora utvecklingsmöjligheter för dig. Som rektor i Stockholms stad står du aldrig ensam utan har tillgång till ett omfattande stöd inom organisationen.

 

Läs mer om möjligheterna för dig som rektor i Stockholms stad på Pedagog Stockholm

 

 

Om skolan

Maltesholmsskolan är en mångkulturell F-6 skola med tillhörande grundsärskola fördelat på ca 470 elever med ett fyrtiotal olika modersmål. Personaltätheten är hög med ca 90 medarbetare med god utbildningsnivå och engagemang i såväl undervisning som skolutvecklingsfrågor. Skolledningen består av rektor, tre biträdande rektorer samt en administrativ chef. Med en tydlig och stabil organisation, god ekonomi och höga resultat avseende elevernas upplevelse av trygghet är skolan en väl fungerande verksamhet. Skolan ligger i Hässelby strand med närhet till natur och grönområden samt till kommunikationer. Inom skolan finns idrottssalar, matsal med eget tillagningskök och en fin skolgård med idrottsplan.

 

Läs mer på skolans hemsida

 

Ditt uppdrag

Ditt grunduppdrag blir att leda skolans personal och samordna det pedagogiska arbetet. Du ansvarar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbild­ningen i förhållande till nationella mål. Du ansvarar också för att kvalitets- och skolutvecklingsarbete bedrivs systematiskt för att nå en hög måluppfyllelse. Du har också i uppdrag att driva skolans elevhälsoarbete utifrån skollagens krav och Skolverkets allmänna råd med syfte att främja elevernas bästa möjliga utveckling. Du beslutar om skolans inre organisation på ett effektivt sätt och fördelar resurser efter elevernas olika förutsättningar och behov. I din roll som rektor har du ekonomiskt ansvar för skolan samt ansvar för att internkontroll och myndighetsutövning fungerar. Som chef i Stockholms stad formulerar du tydliga mål, skapar möjligheter till lärande samt arbetar aktivt för delaktighet, en god arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald.

 

Utöver grunduppdraget kräver tjänsten som rektor på Maltesholmsskolan ett närvarande chefs-och ledarskap. Som rektor förvaltar du och förädlar den kunskap och kompetens som finns på skolan. Du behöver vara en tydlig ledare med förmåga att skapa engagemang och delaktighet och som tillsammans med personalen fortsätter strukturera och driva utvecklingsarbetet på skolan i god samverkan.  Fokus ligger bl a på att utveckla den fysiska miljön, samverkan mellan skolan och hemmet, att differentiera undervisningen med möjlighet för eleverna att möta olika arbetssätt och arbetsmetoder.

 

 

Ditt ledarskap

Maltesholmsskolan söker en rektor som kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter. Du ser till helheter, tar hänsyn till det större perspektivet och styrs av mål- och resultattänkande i prioritering, planering och agerande. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Som ledare har du god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang samt skapar kontakter och underhåller relationer. Du leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Som chef är du proaktiv och drivande i utvecklingsarbete samt främjar nytänkande och mångfald. Du engagerar, arbetar aktivt med konstruktiv återkoppling och utvecklar ditt eget ledarskap. Du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra.

 

Utbildning

Du ska ha pedagogisk högskoleexamen med inriktning mot grundskolelärare eller lärare mot fritidshem samt genomgått rektorsutbildningen eller rektorsprogrammet.

 

Erfarenhet

Du ska ha flerårig skolledarerfarenhet. Meriterande är erfarenhet som rektor, av grundsärskola, av att leda skola i en mångkulturell kontext samt av att organisera för undervisning i svenska som andraspråk.

 

Kunskap

Vi söker dig som har kunskap om att organisera och driva pedagogisk verksamhet samt att leda en skola på vetenskaplig grund. Du är väl förtrogen med LGR 22 och skolans regelverk innefattande avtal och facklig samverkan inom skolans organisation samt de lagar och riktlinjer som styr skolans elevhälsoarbete. Du är även förtrogen med elevnära skolforskning, systematiskt kvalitets- och arbetsmiljöarbete, digitala verktyg samt informationsteknologi. Du har därtill kunskap om att leda och kommunicera förändringsprocesser. Meriterande är kunskap om Stockholms stads olika system.

 

Tjänsten är en tillsvidareanställning som rektor i Stockholms stad.

Anstellungsart Unbefristete Anstellung
Arbeitszeit Vollzeit
Arbeitsbeginn Enligt överenskommelse
Anzahl der freien Stellen 1
Arbeitsstunden 100%
Ort Stockholm
Bundesland Stockholms län
Land Schweden
Referenznummer 2023/351
Kontakt
  • Teddy Söderberg, grundskolechef, 08-50833718
  • Eva Krohn, chefsrekryterare, 08-50833979
Personalratvertretung
  • Kjell Sjöberg, Sveriges Skolledare, 076-8252583
  • Britt-Marie Selin, Sveriges Lärare, 076-1215706
  • Klara Frohm, Sveriges Lärare, 076-1233937
Veröffentlicht 20 Jan 2023
Letzter Bewerbungstag 12 Feb 2023
Ausbildungsanforderungen

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Links teilen