Speciallärare/specialpedagog till Hammarbyskolan södra

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen,, Hammarbyskolan Södra

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Hammarbyskolan södra har fått beviljat statsbidrag för att utveckla anpassade lärmiljöer. Därav söker skolan nu en speciallärare mot åk 1-3 som vill arbeta med elever som behöver stöttning del av skoldagen i en väl anpassad lärmiljö.
Hammarbyskolan södra är en f-9 skola som ligger i södra Stockholm. Skolan har idag 890 elever i förskoleklass och grundskola. I organisationen finns även en stor fritidshemsverksamhet med flera avdelningar och en väl fungerande fritidsklubb. Skolan har nyrenoverade lokaler och en nyrenoverad skolgård med många möjligheter till lek och motorisk träning. Skolan har vuxit under de senaste sex åren, från en f-6-skola med 200 elever, och förväntas inom några år vara fullt utvecklad med ca 950
elever. På Hammarbyskolan södra möts du av glädje och ett öppet samt välkomnande klimat. Det är en skola där alla ska kunna lyckas. Du möts av välutbildad personal med lång erfarenhet och stort engagemang för att skapa förutsättningar för elevernas framgång. Skolans vision lyder "FRAMTID leder till att alla elever tillgodogör sig undervisningen, med hälsan i behåll". Skolan är certifierad från Magelungen
akademi i "preventiva inkluderande lösningar" och arbetar vidare med konceptet i egen regi under devisen FRAMTID. Skolans personal har i arbetet en gemensam grund att stå på och därigenom kunnat utvecklas undervisningen för att nå alla elevers utvecklingspotential. Hammarbyskolan södra är en skola för elever med olika bakgrund och förutsättningar. Personal och skolledning har höga och positiva förväntningar på våra elever. Trygghet, trivsel och god hälsa är avgörande för att våra elever ska nå goda resultat i skolan. I vårt gemensamma elevhälsoarbete har vi fokus på förebyggande och hälsofrämjande arbete. Organisationen har tillagningskök med två kockar och ett eget skolbageri, vilket innebär att vi får mat lagad från grunden varje dag. Detta bidrar till elevernas möjlighet till lärande under hela skoldagen. Läs gärna mer om skolan på skolans hemsida.

Arbetsbeskrivning

Denna tjänst är till för dig som vill vara med och fortsätta bygga upp en ny verksamhet för att ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. På Hammarbyskolan södra ska skapas tre lärmiljöer för elever som delar av dagen behöver en alternativ miljö för att kunna lyckas i skolan. Du kommer arbeta mot de elever som går i åk 1-3.
Du planerar och genomför undervisningen utifrån de behov som eleverna har och är flexibel i ditt sätt att planera och utvärdera undervisningen. I tjänsten möter du våra elever som behöver speciallärarundervisning, av olika anledningar, under delar av dag eller behöver extra träning i ett mindre sammanhang. Du undervisar främst i svenska, matematik och engelska.
Du samverkar nära lärare, specialpedagog och resurspedagoger på skolan. I arbetet fungerar du som del av ett team som tar ett gemensamt helhetsansvar för alla elever som har behov av speciallärarundervisning.
Då tjänsterna är finansierade av statsbidrag är de tidsbegränsade till läsåret 2022/2023 med eventuell möjlighet till förlängning.

Kvalifikationer

Du är utbildad och legitimerad lärare med speciallärarutbildning. Du har behörighet mot årskurs 1-3.
Du har erfarenhet av och god kunskap om pedagogiska metoder och modeller. Du är villig att och har kompetens att utveckla din undervisning, utifrån de behov du identifierat med dina elever, kollegor eller skolledning. Du behöver vara flexibel i din undervisning för att kunna möta eleverna i deras kunskapsutveckling och motivation att lära. Du har goda IT-kunskaper och ser IT som en tillgång i undervisningen. Du behöver även vara villig att ta utmaningen i att jobba i en organisation som växer och ha glädjen att våga se de möjligheter det innebär.

För att trivas på Hammarbyskolan södra behöver du ha god samarbetsförmåga och vara flexibel utifrån verksamhetens behov. Du tycker om att utvecklas tillsammans med andra och vågar möta både elever och vårdnadshavare med tydlighet, struktur och glädje. Det underlättar även om du är lösningsfokuserad och fantasifull i undervisningen så att alla elever ges den ledning och stimulans som de behöver. Du behöver glädjas av att genomföra välplanerad undervisning och se till alla elevers behov stöd att nå mål. Du har god pedagogisk insikt och vågar utmana dig själv i undervisningen. Du har ett väl utvecklat pedagogiskt ledarskap i klassrummet och har god förmåga att bygga professionella relationer till eleverna. Du tycker också att det är viktigt att eleverna ges möjlighet att utvärdera undervisningen.

Övrigt

Ansættelsesform Tidsbegrænset ansættelse mere end 6 måneder
Arbejdstid Fuldtid
Startdato Snarast, enligt överenskommelse
Antal ledige stillinger 1
Arbejdstid 100%
By Johanneshov
Region Stockholms län
Land Sverige
Referencenummer 2022/6452
Kontakt
  • Janina Lagstam, 0850846799
Publiceret 20.09.2022
Sidste ansøgningsdag 04.10.2022
Legitimationskrav
Uddannelseskrav

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Dele links