Skolkurator Fagersjöskolan

Stockholms stad

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Arbetsplatsbeskrivning

Vill du arbeta på en grundskola med ca 200 härliga elever från förskoleklass till årskurs 6? Då tycker vi att söka till Fagersjöskolan som är en fantastisk skola att arbeta på.
Vår vision är att skapa den bästa skolan för varje elev, varje dag och vi arbetar utifrån ett f-6perspektiv med trygghet och lärande som ledord. Här möts du av glädje och stolthet, både från barn och vuxna. Alla som arbetar här har hög kompetens, stort engagemang och det är härlig stämning i kollegiet.
Vi samarbetar med kulturskolans El Sistema, med Skärgårdsstiftelsen, med olika teaterensembler och författare. Vi har skapat genomtänkta lärmiljöer och byggt ett nytt, aktivt skolbibliotek mitt i skolan.
Skolan ligger naturskönt vid sjön Magelungen i ett mångkulturellt område med högt socioekonomiskt index, vilket innebär att vårt kompensatoriska uppdrag är viktig del i vår verksamhet. Vi arbetar aktivt med inkludering och kulturell mångfald. Samverkan med hemmet och andra myndigheter såsom socialtjänst, BUP och polis är en viktig och betydande del av det vardagliga arbetet. Vi söker därför en person som har erfarenhet av detta.
Vi arbetar utifrån skollag, läroplan, forskning och beprövad erfarenhet. Vår skola utvecklas och vi kvalitetssäkrar vår verksamhet kontinuerligt utifrån aktuella behov. All personal på skolan är en del av skolans SKA arbete.

Arbetsbeskrivning

Vi söker dig som vill arbeta som skolkurator på vår fina skola. Utifrån skolans uppdrag ska du i nära samarbete med all personal på skolan arbeta för att ge varje elev de bästa förutsättningar att nå sina mål, genom arbete på både individ- och gruppnivå. Du ska vara med och utveckla det förebyggande och elevhälsofrämjande arbetet på skolan.
Som skolkurator kommer du delta i arbetet med skolans struktur, organisation och rutiner när det gäller värdegrund och likabehandling. Vi eftersträvar en trygg och god arbetsmiljö för både vuxna och barn, som präglas av öppenhet, nyfikenhet och delaktighet. I det arbetet behöver vi din kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling.
Du kommer att vara ett stöd i det pedagogiska arbetet och i utformandet av goda lärmiljöer för såväl arbete, lek och återhämtning. I det arbetet förväntar vi oss att du kan bidra både i enskilda elevärenden och runt olika elevgrupper/klasser. I arbetet ingår även att du har individuella samtalskontakter med enskilda elever, föräldrar och grupper.
Skolkuratorn har en självklar roll i skolans Elevhälsoteam. Där bidrar du med kunskap om elevernas generella och specifika psykosociala hälsa och sociala situation. Vid behov genomför du också skolsociala utredningar och bedömningar, som underlag för beslut om olika slags insatser, upprättande av åtgärdsprogram samt inför elevs mottagande i grundsärskola.
Du ska ha förmåga att bygga goda relationer, att arbeta såväl självständigt, som i grupp och i team och ha bra analysförmåga. God förmåga att strukturera ditt arbete, ha hög tillgänglighet, ha närhet och tydlighet till elever och kollegor är en nödvändighet.
Vi förväntar oss att du har kunskap om skol- och sociallagstiftning samt god kunskap om och gedigen arbetslivserfarenhet från samhällets olika stödsystem, myndigheter, frivilliga organisationer och är bekväm i kontakterna med desamma.
Du ska ha socionomutbildning eller annan likvärdig utbildning och erfarenhet av arbete som skolkurator F-6. Du behöver ha erfarenhet av arbete i ett område med högt socioekonomiskt index. Vi tillmäter din personliga lämplighet stor betydelse.

Kvalifikationer

Socionom eller annan likvärdig högskoleutbildning.

Du ska ha erfarenhet av arbete som skolkurator F-6. Du ska ha kompetens och erfarenhet av att handleda olika personalgrupper. Du ska ha kunskaper om och arbeta utifrån KASAM. Likaså kring salutogent arbetssätt, lågaffektivt förhållningssätt, tydliggörande pedagogik, samt
kunskap om olika metoder för konflikthantering.
God datakunskaper och god förmåga att dokumentera.

Du behöver ha lätt för relationsskapande, en hög samarbetsförmåga och vara lojal. Du behöver vara tydlig och strukturerad.

Övrigt

I vårt kalendarium ingår vissa kvällskonferenser med hela personalgruppen. Du förväntas delta på dessa.

Ansættelsesform Fastansat
Arbejdstid Deltid
Startdato 220228
Antal ledige stillinger 1
Arbejdstid 50-80
By Stockholm
Region Stockholms län
Land Sverige
Referencenummer 2023/249
Publiceret 13.01.2023
Sidste ansøgningsdag 27.01.2023

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Dele links