Utvecklingsinriktad och modig chef till Familjebehandlargruppen

Stockholms stad, Södermalm stadsdelsförvaltning, Sociala avdelningen

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Södermalms stadsdelsförvaltning är en av Stockholms 11 stadsdelsförvaltningar och omfattar
stadsdelarna Södermalm, Reimersholme, Långholmen, Gamla Stan, Riddarholmen och Hammarby
Sjöstad. För att göra skillnad för stadsdelsområdets 133000 invånare tar vi oss an våra arbetsuppgifter med intresse och gör vårt allra bästa. Vi har fokus på uppdraget, samarbetar och är ansvarstagande samt ser möjligheter och prövar nytt. För oss ca 1900 medarbetare på Södermalms stadsdelsförvaltning är det en viktig grund för arbetsglädje och goda resultat.

Välkommen till oss

Sociala avdelningen på Södermalm arbetar systematiskt med att utveckla en sammanhållen socialtjänst med fokus på resultat för brukaren. Avdelningen ansvarar för socialtjänst, omsorg om personer med funktionsnedsättning, fritidsverksamhet, preventiva insatser för barn och unga samt anhörigstöd. Avdelningens utförarenhet leds av tre enhetschefer och 14 biträdande enhetschefer som på uppdrag av beställarenheterna driver avdelningens verksamheter i egen regi. Då vi nu har en pensionsavgång söker vi framtidens chef för Familjebehandlargruppen.

Som ny kollega på utförarenheten kommer du till ett välkomnande sammanhang där vi tillsammans utgår från en helhetssyn med våra brukare i fokus. Utifrån arbetet inför den nya socialtjänstlagen kommer ledordet under de närmaste åren att vara förändring - som vi ska planera och genomföra tillsammans.

Din roll

Vi söker nu en nytänkande och utvecklingsorienterad biträdande enhetschef som har ett starkt engagemang för barn och familjearbete inom ramen för socialtjänstens uppdrag samt samverkan med olika aktörer som bidrar till en förändring av ungas livsvillkor. Familjebehandlargruppen består av 15 engagerade behandlare som verkar inom skolsociala team, samverkansteam med familjerätten, föräldraskapsstöd, riktade insatser för unga i riskzon för kriminalitet, familjebehandling med mera.

I rollen som biträdande enhetschef har du fullt budget-, personal och arbetsmiljöansvar. Du förväntas driva utvecklingsfrågor inom din verksamhet, både självständigt och i samarbete med dina medarbetare, kollegor och externa samverkanspartners. Här är samverkan med enheten för barn och ungdom särskilt prioriterat utifrån det gemensamma uppdraget att säkerställa uppdragens utformning, verkställighet och uppföljning.  Du arbetar med att stötta medarbetarna i det dagliga arbetet med de uppdrag gruppen får från Södermalms beställande enheter. Uppdraget innefattar även omvärldsbevakning och att styra verksamheten utifrån givna mål, arbetsmetoder och uppföljning.

Utifrån den nya socialtjänstlagen som träder i kraft under 2025 så kommer stort fokus i våra verksamheter ligga på omställningen till detta, parallellt arbetar verksamheten vidare med att lyfta fram insatsernas koppling till barns rättigheter utifrån Barnkonventionen och att uppmärksamma och erbjuda stöd till barn och ungdomar som bevittnat/utsatts för våld. 

Ditt ledarskap definieras av struktur, där du har förmågan att vara tydlig i din kommunikation mot såväl arbetsgruppen som samarbetspartners. Du tycker om att arbeta tillsammans med andra chefer mot gemensamma mål. Du leder verksamheten i ett strategiskt förändringsarbete där du har förmåga att kunna delegera arbetsuppgifter samtidigt som du är målorienterad.

Hos oss får du ett roligt och utvecklande arbete tillsammans med engagerade, professionella och nytänkande medarbetare och chefskollegor.

Din kompetens och erfarenhet

För att trivas hos oss och på bästa sätt komma till din rätt i vårt sammanhang behöver du:

• Ha socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Flera års erfarenhet av chefsroll med budget-, arbetsmiljö- och personalansvar.
• Dokumenterad praktisk erfarenhet av arbete inom kommunal öppenvård.
• Erfarenhet av förändringsledning och känna dig trygg i din chefsroll i sådana sammanhang.
• Vara mycket väl bekant med socialtjänstlagen och riktlinjer gällande dokumentation och uppföljning.
• Vara tydlig, kommunikativ och strukturerad med en hög grad av personlig mognad och
självkännedom.

Meriterande kvalifikationer:
Det är meriterande om du har arbetat i Stockholms stad och har genomfört Stockholm stads
ledarutvecklingsprogram eller annan relevant ledarskapsutbildning. Det är även meriterande om du har yrkeserfarenhet av både myndighetsutövning och öppenvårdsinsatser. Vi ser gärna att du även har erfarenhet av arbete inom verksamhetsområdet öppenvårdsinsatser barn och ungdom samt samverkan i skolsociala team.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Övrigt

Inför eventuell anställning kommer utdrag ur brottsregistret att begäras in.
Vi tillämpar sommar- och vinterarbetstid. Vi har friskvårdsbidrag och som anställd så kan du ta
del av förmånliga erbjudanden hos flera gymkedjor och simhallar.
Urvalsprocess samt intervjuer kommer att påbörjas under annonseringstid.
Välkommen med din ansökan där du tydligt beskriver hur dina tidigare erfarenheter möter våra profilkrav.

Ansættelsesform Fastansat
Arbejdstid Fuldtid
Startdato 1 juni eller enligt ök
Antal ledige stillinger 1
Arbejdstid 100 %
By Stockholm
Region Stockholms län
Land Sverige
Referencenummer 2024/879
Kontakt
  • Jamie Tokic, 08-50812078
Fagforeningsrepræsentant
  • Ulf Fogelström, SSR, 08-50812556
  • Kjell Skaraas, Vision, 08-50833410
  • Karin Wrannvik, Ledarna, 076-1290750
Publiceret 15.02.2024
Sidste ansøgningsdag 29.02.2024
Uddannelseskrav

Att arbeta i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Dele links