skola-rosa.png

Biträdande rektor för fritidshem och förskoleklasserna.

stockholm stad

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Vår fina skola växer så det knakar och vi utbildar cirka 720 elever från förskoleklass till årskurs 9 Vi har även en introduktionsgrupp som arbetar intensivt med nybörjarsvenska i årskurs 7–9. Vi har åldershomogena fritidshem .På Bäckahagens skola har vi många roliga arbetssätt på gång inom till exempel IT och idrott och hälsa samt vår satsning ”Hjärna rörelse” som vi är speciellt stolta över.
Viktiga delar i vårt arbetssätt är vår språkpolicy, våra pedagogiska planeringar och vår Bäcka-lektion som genomsyrar alla ämnen och elevgrupper. Skolan har för närvarande 9st. förstelärare inom SV/SVA, Matematik, ledarskap och betyg och bedömning. Det senaste året har vi gjort särskilda satsningar förebyggande och främjande arbete inom EHT, bla genom att EHT har ett eget arbetslag som leds av vår skolpsykolog och rektor. Vi har ett inkluderande förhållningssätt och hoppas att du, liksom vi, har höga förväntningar på vår skola, våra elever och på samtliga arbetskamrater. Vi vill att du delar vår värdegrund ”Trygghet, Kunskap och Framtidstro”. Tillsammans med våra elever och deras föräldrar är ”Vi Vår Skola”. Skolan kommer inom kort öppna upp en ny matsal samt tillhörande kök och det planeras likaså för en renovering av samtliga lokaler. Åk F-3 och fritidshemmen kommer flytta in det nya huset ht 2023. Vi brinner för undervisning och lärande och arbetar ständigt för att förbättra oss genom att mäta, analysera och åtgärda. Vi ser fram emot att du som är trygg i din yrkesroll, social och gillar människor söker tjänst hos oss.

Arbetsbeskrivning

Du kommer att ansvara för samtliga medarbetare som arbetar på våra fritidshem och i våra förskoleklasser. Som biträdande rektor på Bäckahagens skola arbetar du både självständigt med dina ansvarsområden och i nära samarbete med den övriga skolledningen, EHT och administrativ personal. Ditt uppdrag går i huvudsak ut på att stötta och driva den pedagogiska utvecklingen som pågår utifrån LGR 22 och vår verksamhetsplan. Tillsammans med övriga i skolledningen förstelärare och arbetslagsledare följer du upp verksamheten och bidrar till en analys som sedan blir nya mål och förfinade metoder.. Du har ett långtgående delegerat ansvar från rektor för att verksamheten fungerar och utvecklas mot de mål som ledningsgruppen formulerar. I ditt vardagliga arbete ingår medarbetarsamtal, rekrytering, uppföljning av kunskapsresultat, fortbildning, omfördelning av personal vid frånvaro, hantera elevhälsoärenden tillsammans med övriga i skolledningen med mera.


Du har, förutom en gedigen lärarbakgrund, erfarenhet av arbetsledning i någon form. Är du redan idag biträdande rektor är det en merit, om du är arbetslagsledare och har genomgått stadens förberedande skolledarutbildningar eller annan relevant ledarutbildning kan det också vara intressant. Att kunna hantera många olika frågor samtidigt, att ha ett gott bemötande och en förmåga att skapa förtroendefulla relationer är centralt i denna roll.

Du är en god administratör, du har välutvecklade sociala färdigheter, djupa pedagogiska insikter, du vet hur god undervisning och fritidsverksamhet ser ut och kan ge feedback på det du ser och inte ser på ett sätt som utvecklar medarbetaren.

Kvalifikationer

Du har en lärarutbildning i grunden samt någon form av ledarskapsutbildning. Du har varit eller är förstelärare/arbetslagsledare.

Vi vill gärna att du har erfarenhet inom
¤ IT utveckling.
¤ skolplattformen och ser möjligheter i att utveckla arbetet med den på fritidshemmen och vara skolledningens expert inom IT frågor
¤ att driva skolutveckling inom olika digitala lärverktyg
¤ att arbeta som arbetslagsledare i nära samarbete med skolledning
¤ att ge stöd till personal och elever i IT pedagogiska och delvis val av olika hårdvaror.


För att lyckas i rollen som Biträdande rektor ska du vara professionell, flexibel och relationsskapande. Du har ett respektfullt och empatiskt förhållningssätt vilket genomsyras av dialog och delaktighet i ditt ledarskap. Du har ett gott omdöme, är noggrann och har god samarbetsförmåga. Därutöver ställer rollen krav på en förmåga att vara självständig och strukturerad i ditt arbetssätt för att lyckas planera på kort och långt sikt.

Övrigt

Type of employment Permanent position
Contract type Full time
First day of employment enl ök
Number of positions 1
Full-time equivalent 100 %
City Bandhagen
County Stockholms län
Country Sweden
Reference number 2022/7908
Contact
  • Sabine Albertson, 0850820405
Union representative
  • David Gustavsson Lärarförbundet , 50820428
  • Angela Rivera Godoy LR , 50820418
  • Per Ove Dufvert Kommunal, 50820446
Published 15.Nov.2022
Last application date 29.Nov.2022 11:59 PM CET
Identification requirements
Education requirement

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Share links