Lärare i fritidshem till Abrahamsbergsskolan

Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Abrahamsbergsskolan

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Arbetsplatsbeskrivning

Abrahamsbergskolan, byggd 1946, är en kommunal F-9 skola i Bromma med omkring 750 elever. Vi
som arbetar på skolan vill skapa den bästa studiemiljö vi kan för att ge en god kunskapsgrund att stå på när eleven går vidare till gymnasiet. Tack vare erfarna och välutbildade lärare, studiemotiverade elever och vårdnadshavare med höga förväntningar är Abrahamsbergskolan en skola med höga studieresultat och en skola att trivas i.
Vår vision är att vara en av Stockholms bästa skolor på att utveckla våra elever utifrån deras
förutsättningar.
Skolans motto är Trygghet och Kunskap. Utan trygghet är det svårt att tillägna sig kunskap och kunskap ger trygghet.

Läs mer på https://abrahamsbergsskolan.stockholm.se/

Arbetsbeskrivning och kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad lärare, behörig för fritidshem och musik.
Du har kunskap om fritidshemmets pedagogiska uppdrag i grundskolan och är väl insatt i läroplanen, kunskapskraven och övriga styrdokument för fritidshem, förskoleklass och grundskola. I rollen som lärare i fritidshem kommer du att ansvara för att undervisningen utformas i överensstämmelse med skollag, läroplan och andra nationella styrdokument. I den elevgruppen du samverkar i kommer du att undervisa i ämnet musik.

Du arbetar utifrån ett heldagsperspektiv där skola, rastverksamhet och fritids är lika viktiga för att
eleverna ska nå målen. Du har erfarenhet av att arbeta med elever med olika funktionsvariationer och vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från att ha arbetat i en särskild undervisningsgrupp.
Du har god förmåga att kommunicera och samverka med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Du är en ansvarstagande och en trygg person som gärna delar med dig av dina kunskaper och
erfarenheter.
Du kan leda och organisera ditt arbete i samarbete med kollegorna i ditt arbetslag, för att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevens hela skoldag. Vi arbetar i arbetslag vilket ställer krav på god samarbetsförmåga med övriga kollegor i arbetslaget.
Du bör vara en tydlig ledare och ha en helhetssyn på elevernas vistelse i skolan då vi jobbar med
integrerad skola/fritidsverksamhet.

För närvarande är tjänsten placerad i skolans särskilda undervisningsgrupp. 

Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Övrigt

Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. 

Du som är nyexaminerad lärare har rätt till en mentor under ditt första år. Som lärare i Stockholms stads skolor har du möjlighet att fortsätta din professionella utveckling och göra karriär. Du kan bland annat bli handledare, utvecklingslärare, förstelärare, lektor och forskare. 
 

Läs mer på www.pedagogstockholm.se 

Type of employment Permanent position – (starting with a temporary contract)
Contract type Full time
First day of employment 2024-01-08
Number of positions 1
Full-time equivalent 100%
City Bromma
County Stockholms län
Country Sweden
Reference number 2023/6929
Contact
  • Adriéne Rosén, 076-1248941
  • Anne-Sofie Flood, 08-50848917
Union representative
  • Kjell Bolmgren, Sveriges lärare, 076-1248965
  • Alfred Olsson, Sveriges lärare, 076-1248930
Published 04.Dec.2023
Last application date 18.Dec.2023 11:59 PM CET
Identification requirements
Education requirement

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Share links