Lärare i särskild undervisningsgrupp åk 7-9 MA/NO

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Aspuddens skola är en mycket trevlig F-9 skola med ca 1100 elever. Vi har fantastiska omgivningar nära Vinterviken och trevliga skollokaler. Vi arbetar systematiskt med PRIO-strukturen som syftar till att varaktigt höja kunskapsresultaten i den svenska skolan. Här har vi ett gott samarbete mellan hem och skola i enlighet med skolans vision "Tillsammans och med glädje för alla elevers utveckling och lärande". 

Med start höstterminen 2022 har vår fina skola berikats med grundsärskola. 

Känn dig varmt välkommen till oss!

 

Vi söker dig, lärare, med tidigare erfarenhet av att undervisa elever i särskild undervisningsgrupp.

Arbetet som lärare i vår särskilda undervisningsgrupp åk 7-9 innebär att du är en viktig medlem i vårt Elevhälsoteam där du bidrar och tar ansvar för ditt arbete utifrån din profession och kompetens. Elevhälsoteamets arbete är en del i det gemensamma elevhälsoarbetet på skolan och bygger på ett nära samarbete med skolans personal i vårt arbete att utveckla tillgängliga lärmiljöer för alla våra elever, utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt. Vi har fokus på förebyggande och hälsofrämjande arbete. Elevhälsoteamet på Aspuddens skola består av skolsköterskor, skolläkare, skolpsykolog, kurator, socialpedagog/trygghetsutredare, specialpedagoger, speciallärare, lärare med specialläraruppdrag samt resurspedagoger.

 

Arbetsuppgifter:

- Samordnande ansvar för den särskilda undervisningsgruppen åk 7-9

- Undervisa elever i behov av särskilt stöd  i vår särskilda undervisningsgrupp för åk 7-9, i nära samarbetet med arbetslag.

- Stötta lärare i arbetet med att utforma och anpassa lärmiljön/utforma extra anpassningar och samarbeta kring utredningar om särskilt stöd och upprättandet av åtgärdsprogram.

- Tillsammans med skolans speciallärare och specialpedagoger genomföra kompetenshöjande insatser för all pedagogisk personal i syfte att öka den pedagogiska tillgängligheten för alla våra elever på skolan.

 

Krav:

- Behörig lärare MA/NO åk 7-9

- Goda kunskaper i svenska

- Lärarutbildning samt minst ett års erfarenhet av undervisning i särskild undervisningsgrupp      

- Särskilt skicklig på att bemöta elever som befinner sig i utmanande skolsituationer och i arbetet med att skapa goda förutsättningar för eleverna att utvecklas så långt som möjligt utifrån deras förutsättningar.

- Du behöver vara väl förtrogen med och ha gedigen erfarenhet av framgångsrika sätt att bemöta och stötta elever som uppvisar ett utåtagerande beteende i skolan

- Du har goda kunskaper om och vana att använda kommentatoriska hjälpmedel i din undervisning för att främja elevers lärande utifrån deras individuella behov

- Du behöver vara särskilt skicklig på att bygga tillitsfulla relationer till såväl elever, kollegor och vårdnadshavare

- Du behöver ha en mycket god samarbetsförmåga med fokus på att se möjligheter, där du tar eget ansvar, är inlyssnande, prestigelös och kreativ.

Type of employment Special fixed-term employment
Contract type Full time
First day of employment 230109
Number of positions 1
Full-time equivalent 100%
City Hägersten
County Stockholms län
Country Sweden
Reference number 2022/7320
Contact
  • Kerstin Åsberg, 0761245909
Union representative
  • Kitt Marteng Lärarförbundet, 08-50833498
  • Gunilla Lindhagen LR, 08-50845923
  • Jorge Galvez Paz Lärarförbundet, 08-50845923
Published 17.Nov.2022
Last application date 01.Dec.2022 11:59 PM CET
Identification requirements
Education requirement

Att arbeta i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Share links