Boendestödjare inom Socialpsykiatri, vikarie

Stockholms Stad, Hägersten-Älvsjö SDF Stöd- och aktivitetsenheten

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Hägersten-Älvsjö är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad med drygt 3000 medarbetare. I dag är vi ett av stadens största stadsdelsområden med ca 130 000 invånare. I Hägersten-Älvsjö har du nära till staden, kommunikationer och naturen. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med möjligheter för dig att utvecklas i din roll.

Arbetsplatsbeskrivning

Stöd- och aktivitetsenheten i Hägersten-Älvsjö sdf består av boendestöd, neuropsykiatriskt boendestöd, socialpsykiatriskt boende med särskild service, stödbostad, träfflokaler och sysselsättningsverksamhet. Enheten utför beviljade insatser till personer med psykisk och/eller neuropsykiatriska funktionsnedsättning.

Ungefär 450 brukare är aktuella inom enheten och dessa får olika typer av stöd av våra 50 medarbetare. Verksamheterna är geografiskt spridda i stadsdelsområdet.
Enhetens mål är att ge alla våra brukare den insats de är beviljad med ett gott bemötande och att brukaren ska ha inflytande över hur insatsen utförs.

Vi behöver nu anställa en medarbetare till vårat boendestöd och stödbostad

Arbetsbeskrivning

Arbetet som boendestödjare innebär att ge stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning samt psykiatriska sjukdomar.
Stödet som ges är såväl av praktisk karaktär som pedagogisk karaktär samt motiverande stöd och vägledning.

Boendestöd Insatser som ges är individuella och har sitt ursprung i den beställning som finns över de insatser som skall utföras hos varje enskild individ. Boendestödjare utför sitt arbete hos brukare i deras ordinarie hem samt vid behov på annan plats då insatsen kräver det.

Stöd i olika kontakter, innebär att ge stöd i att upprätta och motivera till att bibehålla sociala kontakter. Att vara ett ”Bollplank” och i viss mån en samtalspartner där det sociala nätverket är begränsat.

Stöd i kontakter med myndigheter till exempel försäkringskassa, arbetsförmedling, kronofogde, skuld och budget rådgivning med flera, stöd i att upprätta dessa kontakter och hålla kvar dem samt stöd i att tolka information som framkommer inom dessa kontakter. 

Delta i uppföljningar av beställningar med biståndshandläggare och brukare. 

Ge stöd runt hushålls ekonomi, att upprätta en budget och följa denna, stöd i att få en struktur att följa så att ekonomin fungerar. 

Stöd i att kartlägga behov, upprätta struktur genom t, ex schema för att klara daglig hushållsskötsel såsom städning, disk, tvätt mm. Matlagningsprocess, stöd i att se vad som behöver inhandlas, upprätta inköpslista, handla, laga mat, ge stöd till brukaren så den på sikt självständigt kan utföra sina dagliga göromål. Ge stöd i att hitta strukturer för ett fungerande dagligt liv. 

Dokumentation, att föra löpande journal enligt lag och riktlinjer. Att i samråd upprätta genomförandeplan över hur, när, var insatser enligt beställning skall utföras.

Samverka med kollegor, ledning, biståndshandläggare och andra aktörer runt den enskilde. Vara ett stöd i olika möten genom att vara medlyssnare, ge stöd i tolkning av information.

Delta aktivt i olika mötesforum såsom verksamhetsmöten, kollegiala samverkansmöten och arbetsplatsträffar.

Kvalifikationer

Gymnasial omvårdnadsutbildning med inriktning på psykiatri, alt undersköterska eller mentalskötare.
Dokumenterad arbetserfarenhet som boendestödjare inom socialpsykiatri. Vana av att arbeta självständigt.
Kunskap inom gällande lagstiftning, till exempel Socialtjänstlagen och sekretesslagen. 
Datavana och goda kunskaper i att uttrycka dig såväl skriftligt som muntligt.

Meriterande att ha jobbat med ett lågaffektivt bemötande. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Type of employment Special fixed-term employment
Contract type Full time
First day of employment Enligt överenskommelse
Number of positions 1
Full-time equivalent 100%, 37t/vecka, arbete var tredje helg ingår.
City Hägersten Älvsjö sdf
County Stockholms län
Country Sweden
Reference number 2023/384
Published 20.Jan.2023
Last application date 03.Feb.2023 11:59 PM CET
Education requirement

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Share links