Ekens skola söker lärare i matematik åk 7-9

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Ekens skola

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Beskrivning

Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt. I våra skolor ska varje elev ha möjlighet att nå toppen av sin potential. För att nå dit behöver vi de absolut bästa lärarna.

Ekens skola är en högstadieskola som ligger i en ekbacke i Hammarby Sjöstad, på Vävar Johans gata 5, nära till stad och natur. Vi har 450 elever och ca 54 personal.

Vi jobbar med en schemamodell, som vi kallar ämnesveckor. Modellen innebär sammanhållna och koncentrerade arbetspass, med ett teoretiskt ämne per vecka, men där prest-ämnen och språkval ligger kvar. Ämnesveckor möjliggör andra arbetssätt, underlättar studiebesök och minskar splittringen av tid för elever och lärare. Modellen gynnar alla elever och tar tillvara på deras lust att lära. På schemat finns de praktiska och estetiska ämnena och språkval varje vecka. Arbetssättet ställer högre krav på läraren när det gäller variation. Samtidigt ger det mycket tillbaka, framför allt i relationen med eleverna. Vi har ett tätt kollegialt samarbete och planerar undervisningen tillsammans.

Ekens skola är inredd med tydligt fokus på en god arbetsmiljö för både lärare och elever. Bland annat bidrar de mjuka mattorna till en lugnare och tystare skola. Alla elever och lärare har en-till-en iPad och varje lärare har också en Mac. Du bör vara driven användare av digitala hjälpmedel och ha lust att lära dig mer.

Du kan hitta bilder från skolan på instagram: ekensskola

Vår hemsida: https://grundskola.stockholm/hitta-grundskola/grundskola/ekens-skola-7-9

Vill du utvecklas och vara med och bygga Ekens skola vidare? Gillar du, som vi, att arbeta med tonåringar? Värdesätter du mentorskapet med eleverna och har en förmåga att bygga relationer? Utmanas du av schemamodellen? Då är Ekens skola rätta skolan för dig!

Arbetsbeskrivning

Vi arbetar tätt tillsammans i tre vertikala arbetslag, med åk 7, 8 och 9. Vi utvecklar hela tiden våra arbetssätt både i det egna ämnet/ämnena och över ämnesgränserna.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad lärare och behörig att undervisa årskurs 7-9 i matematik. Du har aktuell arbetslivserfarenhet att undervisa årskurs 7-9. Vi önskar hög digital kompetens hos de sökande.

Matematikundervisningen på Ekens skola sker enligt Ekenmodellen:

 • Vi har ett gemensamt arbetssätt och en gemensam bedömningsmodell.
 • Vi har ett tätt kollegialt samarbete där vi vidareutvecklar arbetssättet tillsammans.
 • Vi tillämpar kontinuerlig formativ bedömning för att underlätta differentiering på alla nivåer.
 • Vi lägger stor vikt vid förmågorna kommunikation och resonemang, bland annat genom kamratlärande.

Om vår ansats rimmar väl med din syn på hur matematikundervisning bör bedrivas, och du är nyfiken på att veta mer om vårt arbetssätt, vill vi gärna träffa dig!

Du har erfarenhet av att jobba ämnesintegrerat och av att jobba i projektform. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du har kompetens och god förmåga att:

 • skapa en trygg lärandemiljö, grundad på ömsesidig respekt och samarbete
 • arbeta för alla elevers utveckling att lära och gör dem delaktiga i planeringen
 • med ett stort engagemang, leda och motivera eleverna till att nå gemensamma mål
 • planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt

Vi söker dig som motiveras av att samarbeta och skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du ser det kollegiala lärandet som en självklar utgångspunkt för att skapa ny och fördjupad kunskap. Som person är du trygg, stabil och har självinsikt. Du har god förståelse för att människor tar till sig kunskap på olika sätt och anpassar därför din undervisning och ditt sätt att förmedla ditt budskap till mottagaren. Du motiveras av att skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du ser det som självklart att samarbeta med andra för att lyckas med ditt och skolans uppdrag.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Varmt välkommen med din ansökan!

Vi ger dig möjlighet att växa och göra karriär

Som lärare i Stockholms stads skolor har du möjlighet till både handledning och coachning. Vi satsar på karriärtjänsterna förstelärare och lektorat. Låt dig inspireras av vårt breda utbud av kompetensutveckling. Läs mer på http://pedagogstockholm.se. Du som är nyexaminerad lärare skapar tillsammans med skolans rektor och din mentor en plan för introduktionsperioden. 

Övrigt

Vid eventuell övertalighet inom utbildningsförvaltningen kan tjänsten komma att tas i anspråk.

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.

Type of employment Permanent position
Contract type Full time
First day of employment 12 augusti 2024
Number of positions 1
Full-time equivalent 100%
City Hammarby Sjöstad
County Stockholms län
Country Sweden
Reference number 2024/1070
Contact
 • Christina Lindgren, rektor, christina.maria.lindgren@edu.stockholm.se
 • Helen Elofsson, biträdande rektor, helen.elofsson@edu.stockholm.se
Union representative
 • Mimi Säverman, Sveriges lärare, mimi.saverman@edu.stockholm.se
 • Fredrik Palmgren, Sveriges lärare, fredrik.palmgren@edu.stockholm.se
Published 27.Feb.2024
Last application date 12.Mar.2024 11:59 PM CET
Identification requirements
Education requirement

Att arbeta i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Share links