aldreomsorg-rosa.png

Biträdande enhetschef till beställarenhet Äldreomsorg

Stockholms Stad, Järva SDF Beställarenheten för äldre

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Välkommen till oss!

Vi söker dig som vill arbeta som biträdande enhetschef på beställarenheten äldre i Järva stadsdelsförvaltning. 

Beställarenheten äldreomsorg tillhör avdelningen äldre, funktionsnedsättning och socialpsykiatri där både beställare och utförare ingår i organisationen. Enheten är nyskapad då de två stadsdelarna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta sammanlades från 1 juli 2023 till att bli Järva stadsdelsförvaltning. I samband med detta blev två beställarenheter till en. Enheten är i ett förändringsskede med anledning av sammanläggningen där prioritet är att skapa en trygg och kompetent arbetsgrupp.  

Enheten består av totalt 45 medarbetare som är fördelade inom olika team i form av huvudhandläggare och utskrivningsplanerare samt andra stödfunktioner såsom boendehandläggare, uppsökare, löpare, samordnare och kvalitets-/metodutvecklare samt ett administrativt team. Enhetens ledningsteam består av en enhetschef samt fyra biträdande enhetschefer som just nu är tre och ska utökas till fyra. 

Enheten arbetar aktivt för att ge medborgarna bästa möjliga bemötande och med att hålla en hög kvalitet i handläggningen. Hos oss sätter vi brukaren i första rummet, vilket präglar vår organisation och våra arbetssätt. Låter det intressant? Vi ser fram emot din ansökan!

Rollen som biträdande enhetschef

Som chef inom Stockholms stad är du en arbetsgivarföreträdare och har därmed formella befogenheter och ansvar för verksamhet, personal och ekonomi enligt förvaltningens delegationsordning. 

Tillsammans med dina medarbetare bidrar ni till samhällsnytta genom att skapa värde för stadens invånare i enlighet med verksamhetens uppdrag och mål. Stadens arbete bidrar till livskvalitet och gör skillnad i människors vardag. Stockholms stads personalpolicy ger riktning och stöd för chefer och medarbetare i staden och tydliggör förhållningssätt och förväntningar på arbetssätt och beteenden. 

Som biträdande enhetschef kommer du att ansvara för det operativa ledarskapet och stödet till våra medarbetare i våra utredningsteam som främst handlägger ärenden enligt socialtjänstlagen. Du kommer också ha personal- och arbetsmiljöansvar för de medarbetare som du är ansvarig för. Vi lägger stor vikt vid det nära ledarskapet gentemot medarbetarna.

Som biträdande enhetschef har du en viktig roll i det systematiska kvalitetsarbetet, som omfattar ständiga förbättringar, innovation och digitalisering. Allas insats är viktig och genom dialog och samverkan bidrar du och dina medarbetare till en hållbar, innovativ och attraktiv stad. 

Tillsammans med enhetschef och dina biträdande enhetschefskollegor kommer du att utgöra enhetens ledningsteam och planera, leda och följa upp hela enhetens verksamhet. Din roll som biträdande enhetschef är att med ett coachande förhållningssätt  stödja medarbetarna i det dagliga arbetet mot uppsatta mål. Med stöd av enhetens samordnare leder du teamen i utvecklingsarbete. 

Erfarenhet och kvalifikationer

Vi söker dig som har:

  • Socionomexamen eller annan högskoleutbildning som av arbetsgivaren bedöms likvärdig
  • Goda kunskaper om aktuell lagstiftning, rättspraxis, dokumentation och handläggning inom verksamhetsområdet
  • Erfarenhet av att leda andra samt stötta medarbetare i svåra frågor
  • Erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation

Det är meriterande om du har:

  • Erfarenhet av att ha arbetat i Stockholms stads verksamhetssystem paraplyet
  • Chefserfarenhet från myndighetsutövning

De efterfrågade kompetenserna för tjänsten utgår från Stockholms stads chefsprofil. 

Vi ser också att du är trygg i dig själv och tydlig i din kommunikation med andra. I situationer där andra blir stressade är du den som behåller ett lugn och fattar beslut som driver arbetet framåt. Du har ett strukturerat arbetssätt, är självgående och mål- och resultatorienterad. Som ledare motiverar du dina anställda med energi och optimism för att främja drivna och självständiga medarbetare. Du har förmågan att se helheten och förstår vikten av ett fungerande samarbete med såväl interna som externa samverkanspartners, för att hitta bra lösningar för verksamheten och våra brukare. Du är proaktiv och drivande i utvecklingsarbetet. 

Eftersom tjänsten kommer innebära delat ledarskap är det särskilt viktigt att du har hög flexibilitet och hög samarbetsförmåga. 

Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet. 

Det vi kan erbjuda dig

Varför ska du söka arbete hos oss? Här ges du möjlighet till personlig utveckling samt till delaktighet och inflytande på arbetsplatsen i vårt fortsatta arbete att utveckla vår verksamhet. Hos oss får du härliga kollegor som är engagerade och kompetenta och vi hjälper varandra och värnar den goda arbetsmiljön. Vi arbetar för en frisk och hälsosam miljö genom att erbjuda friskvårdssubvention och flextid. Som biträdande enhetschef har du också extern handledning/coachning tillsammans med biträdande enhetschefskollegor. 

Övrigt

Vi uppmuntrar till mentorskap inom organisationen. Utbildningsprogram för nya chefer utvecklas av HR i stadsdelen. 

Intervjuer kan komma att genomföras löpande under ansökningstiden och arbetspsykologiska tester kan komma att användas. 

Provanställning kan komma att tillämpas. 

Stockholms stad har beslutat om en ny riktlinje för chefsstruktur och chefsnivåer i staden. Järva stadsdelsförvaltning genomför därför en analys av förvaltningens chefsnivåer under våren 2024. Det kan innebära att en viss förändring i chefsstrukturen sker under 2025.

Type of employment Permanent position
Contract type Full time
First day of employment 2024-04-01 eller enligt överenskommelse
Number of positions 1
Full-time equivalent 100
City Kista
County Stockholms län
Country Sweden
Reference number 2024/743
Contact
  • Sofia Johansson, enhetschef, 08-50802108
Union representative
  • Patrick Ruth, SSR, 0850803491
  • Thomas Lundsten, Vision, 0850801431
  • Karin Wrannvik, Ledarna, 076-1290750
Published 16.Feb.2024
Last application date 03.Mar.2024 11:59 PM CET
Education requirement

Att arbeta i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Share links