ledare-lila.png

Chef för HR, informationshantering och internservice

Stockholms stad, Serviceförvaltningen, Utvecklingsavdelningen

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Till avdelningen verksamhetsstöd söker vi nu enhetschef för HR, informationshantering och internservice. Enheten har en viktig roll i att stötta övriga avdelningar inom förvaltningen. Välkommen med ditt unika bidrag!

Välkommen till oss

Serviceförvaltningens uppdrag är att effektivisera stadens gemensamma administration. Verksamheten är helt intäktsfinansierad och kunderna är stadens förvaltningar och bolag. En del tjänster är obligatoriska för förvaltningarna och andra erbjuds som tillägg och konsulttjänster.

Vi söker nu enhetschef till vår nyinrättade enhet för HR, informationshantering och internservice. Vi består av följande tre team; HR-stöd som ansvarar för HR processerna och stöttar förvaltningens chefer operativt och strategiskt inom områdena anställningsfrågor, arbetsrätt, facklig samverkan, personalärenden, lönebildning, rehabilitering, arbetsmiljö och verksamhetsförändringar. Informationshantering som ansvarar för processerna kring registratur, arkiv, dataskydd och nämndadministration och arbetar både operativ och strategiskt med dessa frågor. Internservice som ansvarar för allt praktiskt i lokalen, såsom till exempel post-och godshantering, kontorsmaterial, administrativt stöd, beställning av förbruknings- och städmaterial samt hantering av förtäring vid möten. 

Totalt på enheten är vi cirka 10 medarbetare, varav en med rollen som arbetsledare för internservice.

Vi erbjuder

Hos oss får du möjlighet att arbeta inom en förvaltning som har ett unikt uppdrag inom Stockholms stad. Här sker ständig utveckling för att effektivisera samt i takt med att vi får nya uppdrag och behov.

Hos oss får du ett kvalificerat och spännande ledaruppdrag med stora möjligheter till påverkan. Du arbetar nära förvaltningsledningen och rapporterar till avdelningschef för avdelningen verksamhetsstöd.

Vi erbjuder förmåner som till exempel flexibel arbetstid, sommar- och vinterarbetstid, friskvårdsbidrag, semesterväxling och subventionerad massage på arbetsplatsen. Läs mer här om Stockholms stads förmåner.

Din roll

Som enhetschef leder du vår nyinrättade enhet för HR, informationshantering och internservice. I ditt uppdrag ingår verksamhets-, personal- och budgetansvar för enheten. Du leder och fördelar arbetet inom de tre områdena. Som enhetschef är du tillika HR-chef och arkivansvarig. Du ingår i stadens nätverk av HR-chefer och företräder förvaltningen i vår samverkan med de fackliga organisationerna. Eftersom enheten är nyinrättad så kommer arbetsuppgifterna utöver löpande frågor innebära att utveckla enheten avseende ansvar, rutiner och grupputveckling.

Du behöver ha ett förvaltningsövergripande, strategiskt och långsiktigt perspektiv parallellt med att ha förmåga att arbeta verksamhetsnära och vid behov kunna stödja medarbetarna i operativa frågor.

Din kompetens och erfarenhet

Vi söker dig som har:

 • akademisk utbildning inom HR-området eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
 • aktuell och gedigen erfarenhet av brett kvalificerat HR-arbete på både operativ och strategisk nivå innefattande att konsultativt stödja chefer
 • aktuell erfarenhet och kunskap om gällande lagar och relevanta avtal inom HR-området 
 • grundläggande kunskap om de bestämmelser som reglerar informationshantering i offentlig förvaltning, såsom offentlighets- och sekretesslagen, tryckfrihetsförordningen, förvaltningslagen, arkivlagen och dataskyddsförordningen.
 • flerårig relevant arbetsledarerfarenhet
 • erfarenhet inom offentlig sektor, med fördel kommunal erfarenhet och dess avtalsområden
 • mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.

Det är meriterande om du har:

 • tidigare chefserfarenhet innefattande verksamhets-, personal- och budgetansvar
 • erfarenhet av nämndadministration/nämndhantering
 • arbetat inom HR i Stockholms stad.

För att lyckas i rollen är det viktigt att du är en trygg, stabil, driven och stöttande ledare. Du är bra på att skapa goda relationer och samarbeta med kollegor, verksamhetens chefer, fackliga företrädare och andra samarbetspartners. Du har mycket god förmåga att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje för att nå uppsatta mål. Du har både intresse och har förmåga att arbeta strategiskt och operativt. Du skapar en tydlig organisation för dina medarbetare och förvaltningens chefer genom att tydligt kommunicera förutsättningar, ramar, krav, förväntningar och mål på ett pedagogiskt och professionellt sätt. Du trivs med att stötta och hjälpa andra och är lösningsorienterad. Vidare är du utvecklingsinriktad, ser till helheten och tar hänsyn till det större perspektivet.

I denna rekrytering kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper, motivation och engagemang för uppdraget.

Låter detta intressant är du varmt välkommen med din ansökan!

Övrigt

Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.

I denna rekryteringsprocess kan arbetspsykologiska tester komma att användas. 

Type of employment Permanent position
Contract type Full time
First day of employment Enligt överenskommelse
Number of positions 1
Full-time equivalent 100%
City Stockholm
County Stockholms län
Country Sweden
Reference number 2024/330
Contact
 • Charlotte Goliath, förvaltningschef, 08-50811001
 • Robin Jägestedt, avdelningschef, 08-50811150
 • Anna Nordahl, rekryteringskonsult, 08-50811734
Union representative
 • Karin Wrannvik, Ledarna, 076-1290750
 • Liselotte Näslund, Akademikerförbundet SSR , 08-50823288
 • Luis Lopez, Vision , 08-50827929
Published 22.Feb.2024
Last application date 07.Mar.2024 11:59 PM CET
Education requirement

Att arbeta i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Share links