Förskola i Vasaparken söker barnskötare med barnskötarutbildning

Stockholms Stad, Norrmalm SDF, Förskole- och fritidsavdelningen

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Norrmalms stadsdelsområde har drygt 70 000 invånare. I stadsdelsområdet ingår förutom Norrmalm och Vasastan även den nya stadsdelen Hagastaden där bostäder, parkområden, handel, Life Science med världsledande forskning och avancerad vård växer fram. Norrmalms stadsdelsförvaltning erbjuder dig en attraktiv arbetsplats där vi tillsammans arbetar för att ge stockholmarna de bästa verksamheterna. Från och med den 1 juli gör vi det tillsammans med Östermalms stadsdelsförvaltning då vi gemensamt bildar Norra innerstadens stadsdelsförvaltning.

Arbetsplatsbeskrivning

Odenplans förskolor har fem förskolor i enheten: Kastanjebacken, Sirius, Kejsarkronan, Grönkullen och Sagolandet. Förskolorna ligger centralt placerade i Vasastan och har goda kommunikationer i närheten.

Våra värdeord på Odenplans förskolor är:
- Välkomnade förskola
- Medforskande pedagoger
- Hållbara relationer

Arbetsbeskrivning

Vi söker dig som är utbildad barnskötare och vill utvecklas inom din profession. En lagspelare som tar ansvar och leder verksamheten framåt tillsammans med kollegorna, där barnet är i fokus. Du vill vara med och göra barnens tillvaro på förskolan meningsfull och utvecklande genom ett lyhört, nyfiket och utforskande arbetssätt.

Du blir en viktig del av ett arbetslag som tillsammans ser till att barnen får en lärorik och lustfylld förskolevistelse. Vi söker en person som är positiv, engagerad, barnfokuserad och har en god kommunikation med såväl kollegor som vårdnadshavare. Du har god kännedom om förskolans läroplan och andra styrdokument och använder dem i ditt arbete med barnen. Vi ser gärna att du har förmågan att vara lugn och stabil och kan fokusera på rätt saker när det behövs i verksamheten.

På Odenplans förskolor finns det möjlighet till kompetensutveckling genom enhetens Pedagogiska forum och inom stadsdelens olika nätverk. Vårt fokusområde det här året är "Språkutvecklande arbetssätt" och alla medarbetare ges möjlighet att gå en flerspråkighetsutbildning inom staden.

Vi ser att det är viktigt med personlig utveckling och stöd från sin närmsta chef. Vi praktiserar ett nära ledarskap där rektor och biträdande rektorer har sina kontor utspridda på förskolorna för att finnas nära till hands. Vi vill stärka goda relationer mellan kollegor och satsar på gruppstärkande sammankomster under året. Under det första året som nyanställd på Odenplans förskolor erbjuder vi mentorskap av en erfaren barnskötare inom enheten.

Vi dokumenterar barnens lärande och förändrade kunnande i Skolplattformen. Det är bra om du har erfarenhet av digitala verktyg och kan använda dem för att dokumentera lärandeprocesser och implementera dem i utbildningen med barnen.

På Odenplans förskolor arbetar vi för en lärande organisation där alla delar med sig av sina kompetenser och goda exempel. Barnskötare och förskollärare delar många ansvarsområden såsom utvecklingssamtal, föräldramöten och dokumentation av barnens lärande. Varje arbetslag har reflektionsmöten för att diskutera undervisning och utbildning för barnen.

Kvalifikationer

Barnskötarutbildning

Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som barnskötare och har erfarenhet av att arbeta med barn med funktionsvariationer

Övrigt

Type of employment Permanent position
Contract type Full time
First day of employment Enligt överenskommelse
Number of positions 2
Full-time equivalent 100%
City Stockholm
County Stockholms län
Country Sweden
Reference number 2022/8155
Published 24.Nov.2022
Last application date 08.Dec.2022 11:59 PM CET

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Share links