stadsutveckling-lila.png

Innovationsledare till omställningen mot uppsatta klimat- och stadsutvecklingsmål på Trafikkontoret

Stockholms stad, Trafikkontoret, Trafikplanering

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Trafikkontoret ansvarar för att sköta om och utveckla Stockholms offentliga rum, så att de är trygga, attraktiva, framkomliga och hållbara. Uppdraget innefattar allt ifrån att ta hand om den befintliga stadsmiljön till att genomföra strategiska investeringsprojekt och planera för morgondagens växande storstad. För att klara vårt uppdrag är vi ca 450 kollegor, som huvudsakligen sitter i Tekniska Nämndhusets nyrenoverade lokaler på Kungsholmen. Tillsammans ser vi till att Stockholm fortsätter vara en stad i framkant med hållbara transportlösningar och levande miljöer, både idag och i framtiden.

Välkommen till oss

Avdelningen Trafikplanering har cirka 60 engagerade, erfarna och sakkunniga medarbetare som idag är fördelade på fyra enheter. Förutom strategisk trafikplanering och ansvaret för att våra trafik- och gatumiljöer ska fungera i vardagen arbetar vi även med innovation och ny teknik. Vi driver också ett samlat arbete för att öka trafiksäkerhet, framkomlighet, trygghet och attraktivitet för stadens samtliga gatumiljöer och olika offentliga rum. Arbetet omfattar både ombyggnation av befintliga miljöer och planering av det som är nybyggnation.

Den här rollen kommer tillhöra enheten Analys och strategi som utöver strategisk trafikplanering ansvarar för stadens samlade arbete med att inhämta trafikdata. Den data som samlas in analyseras för att skapa insikter om hur staden används för rörelse och vistelse. Tillsammans med en kontinuerlig kunskapsutveckling genom bl.a. omvärldsbevakning och testprojekt formuleras mål, strategier och planer som blir styrande för hela Stockholms stad.

Det är en dynamisk arbetsplats i en framåtlutad miljö där det finns stora förväntningar både från politik och ledning att höja ribban och bli mer datadrivna. Du kommer jobba tillsammans med 16 engagerade kollegor i en grupp med hög kompetens och stark vi-känsla i ett prestigelöst arbetsklimat. På avdelningen finns både generalist- och specialistkompetenser vilket gör att det finns goda möjligheter till kunskapsutbyte och samverkan med ett stort antal kollegor.

 

Vi erbjuder dig

En tjänst som berör många människors vardag och möjligheten att bidra till ett bättre Stockholm en central arbetsplats i Tekniska Nämndhuset på Kungsholmen, bara några minuters promenad från Centralstationen flexibel arbetstid och goda friskvårdsmöjligheter ett varierande arbete där du får möjlighet att planera och styra din egen tid  kompetenshöjande utvecklingsprogram.

 

Din roll

I rollen som innovationsledare på trafikkontoret kommer du genom stadens verksamhet som plattform engagera och involvera en mängd aktörer i omställningen mot uppsatta klimat- och stadsutvecklingsmål. En viktig och central arbetsuppgift för dig kommer vara att ha övergripande projekt- och processledaransvar för vårt arbete med systemdemonstratorn SNABBSAM. SNABBSAM är en ambitiös och stor satsning där Stockholms stad tillsammans med externa partners ska demonstrera lösningar som minskar transporter och utsläpp och därigenom bidrar till ett klimatpositivt Stockholm 2030. Projektet omfattar omställning inom flera områden, däribland reglering och policy, infrastruktur, fordon och logistik, affärsmodeller och beteenden. Satsningen utgår från de politiskt prioriterade och medialt uppmärksammade uppdragen att införa miljözon klass 3 och stadsmiljözon från och med i år och tar sikte mot målet om en helt utsläppsfri innerstad 2030.

– För att minska utsläppen från transportsektorn och höja livskvaliteten för de som bor och verkar i Stockholm krävs bred samverkan, mod och systemförståelse. För oss är SNABBSAM ett ypperligt sammanhang att få till detta ihop med näringsliv, allmänhet och akademi.

Tillsammans gör vi Stockholm till en mer attraktiv plats som samtidigt bidrar med ett mindre klimatavtryck globalt, säger Gunilla Glantz, trafikdirektör, Stockholms stad.

Som innovationsledare kommer du att löpande representera staden i lokala, regionala, nationella och internationella sammanhang i syfte att sprida insikter och lärdomar, knyta kontakt med potentiella samarbetsaktörer och omvärldsbevaka. Du kommer också föra en nära dialog med finansiärerna Vinnova och Viable Cities och de stödfunktioner som kommer med denna satsning (innovationsstöd, policylabb, följeforskning) då detta är en högt prioriterad insats även från finansiärernas sida. Andra viktiga kontaktytor är alla de 23 städer som ingår i Viable cities satsning på Klimatneutrala städer 2030 och däribland särskilt Lunds kommun som leder en liknande satsning på systemdemonstrator för klimatneutrala städer.

 

Din kompetens och erfarenhet


För den här rollen krävs det att du har:

 • minst kandidatexamen från högskola/universitet eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
 • aktuell erfarenhet från arbete som projekt- eller förändringsledare i komplexa sammanhang med ett flertal parter
 • god kännedom om program och sammanhang för finansiering av utvecklings- och innovationsprojekt
 • god förmåga att uttrycka dig välformulerat och tydligt såväl i tal som i skrift på svenska och engelska.

Meriterande för tjänsten är om du har:

 • intresse och engagemang för hur ny teknik kan bidra till en hållbar stadsutveckling
 • erfarenhet av samverkan mellan olika aktörsgrupper (tex näringsliv, akademi, offentlig sektor och civilsamhälle) och olika samhällssektorer (tex mobilitet, energi, samhällsbyggnad)
 • erfarenhet av att arbeta med eller föreslå policyutveckling och/eller försöksverksamhet

Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och motivation för tjänsten. Följande personliga kompetenser kommer att vara avgörande i vår bedömning.

Som innovationsledare behöver du vara självgående, van att styra din egen tid och driva ditt arbete framåt. Du tar initiativ och arbetar proaktivt, sätter igång aktiviteter och leder dem i mål. Du kommer i rollen behöva utmana invanda föreställningar och driva på för förändrade arbetssätt oavsett om det är internt eller i relation till andra aktörer. För att lyckas i den här rollen behöver du ha förmåga både se till helheten och det större perspektivet, och göra periodvisa djupdykningar i operativa frågor. Att du är lyhörd och samarbetsinriktad kommer vara viktiga förutsättningar för att lyckas i rollen då hela satsningen bygger på bred samverkan och en vilja att engagera externa aktörer i den omställning som sker i Stockholm. I rollen ingår att föra dialog med projektparter, rapportera framsteg och ta fram presentationsmaterial. Viktigt är därför att ha en god kommunikativ förmåga att anpassa budskap och innehåll efter mottagaren. Du entusiasmerar och knyta kontakter både externt och inom stadens organisation.

 

Din ansökan utan ett personligt brev

Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.

 

Övrigt

Urval kommet ske löpande, så vänta in på att skicka in din asnökan!

På denna sida kan du läsa mer om vårt arbete: https://start.stockholm/om-stockholms-stad/sa-arbetar-staden/trafik/

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.

Välkommen med din ansökan!

 

Type of employment Permanent position
Contract type Full time
First day of employment Enligt överenskommelse
Number of positions 1
Full-time equivalent 100%
City Stockholm
County Stockholms län
Country Sweden
Reference number 2024/1176
Contact
 • Robin Billsjö, rekryterande chef, 08-50826230
 • Carla Adriasola, 08-50811713
Union representative
 • Luis Lopez, Vision, 08-50827929
 • Tomas Nitzelius, Saco, 08-50826042
Published 01.Mar.2024
Last application date 24.Mar.2024 11:59 PM CET

Att arbeta i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Share links