It -samordnare till Elinsborgsskolan

Elinsborgsskolan

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Arbetsplatsbeskrivning

Elinsborgsskolan är en personaltät F-6 skola med ca 340 elever med 2 klasser/årskurs. Skolan ligger vid Järvafältet och har en trygg organisation med tydliga rutiner och ett nära samarbete mellan skolledning och personal. Då våra elever har olika etnisk bakgrund bidrar det till en stor mångfald på skolan. Vi ser mångfald som en resurs som skapar dynamik och formar vår verksamhet till en rolig, utvecklande och spännande arbetsplats för såväl elever som personal. Våra elever kommer ifrån hela världen. På Elinsborgsskolan finns även en förberedelseklass, för våra nyanlända elever samt en särskild undervisningsgrupp. För åk 4–6 har skolan musikprofil och en simsatsning upp till åk 6. Vi värdesätter kulturupplevelser för våra elever och har externa samarbeten med bl.a. Kulturskolan.

Arbetsbeskrivning

Arbetsuppgifter är att stötta skolledning, personal och elever i handhavandet och utveckling av IT i vår verksamhet. Vara uppdaterad när det gäller programvaror, appar, webbtjänster och digitala hjälpmedel samt introducera dessa till pedagogerna utifrån deras behov. I IT-samordnarens uppdrag ingår även handledning, omvärldsbevakning och att utveckla undervisningen tillsammans med pedagoger. Du håller i workshops/utbildningar för medarbetare inom ditt uppdrag. Öka personalens och elevernas kunskap om och förståelse för hur digitala verktyg, sociala medier, bild, ljud och film kan användas i lärandet. Vår IT-samordnare ska administrera, samordna och ansvara för hårdvara och för inköp. Hålla dig uppdaterad när det gäller personuppgiftsfrågor, informationssäkerhet, avtal regelverk, policys och riktlinjer. stöttar organisationen i olika typer av användarfrågor, som supportärenden, konto- och behörighetshantering, tjänstekortshantering, lösenordsbyte och inloggningsfrågor. Du är även verksamhetens primära kontaktperson för leverantörer och IKT-enheten i IT-relaterade frågor.

Kvalifikationer

  • En akademisk utbildning gärna teknisk inriktning och erfarenhet av undervisning i årskurs f-6 är meriterande.
  • Grundläggande förutsättningar är att du har datorvana, vana att arbeta med både PC, Mac och iPads.
  • Goda kunskaper om hur digitaliseringen i nationella styrdokument och läroplaner kan omsättas i konkret undervisning
  • Ett lösningsorienterat arbetssätt och kan se sammanhang på övergripande nivå
  • Ett service- och kundorienterat arbetssätt
  • Erfarenhet av Office 365, Stockholm stads system ex. Skolplattformen
  • Du ska både kunna arbeta självständig och i grupp och ha en god kommunikativ förmåga.
  • Du har lätt för att samarbeta och visar omtanke om elever och arbetskamrater.

Övrigt

I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

 

 



 

Type of employment Permanent position
Contract type Part-time
First day of employment 2023-05-22 eller enligt överenskommelse
Number of positions 1
Full-time equivalent 50%
City Stockholm
County Stockholms län
Country Sweden
Reference number 2023/1487
Contact
  • Anna Paladini, 08-50803802
Published 13.Mar.2023
Last application date 03.Apr.2023 11:59 PM CEST

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Share links