Studie- och yrkesvägledare, vikariat, Anna Whitlocks gymnasium

Stockholms stad

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Arbetsplatsbeskrivning

Anna Whitlocks gymnasium är stadens största gymnasieskola med ca 2200 elever fullt utbyggd. Vi erbjuder de högskoleförberedande programmen ES, EK, NA, SA och TE, med elva olika inriktningar/profiler, varav två, Design och Life Science som finns för NA och SA. Från och med hösten 2020 erbjuder vi också Individuellt alternativ – specialpedagogisk profil inom AST.
Våra lokaler ligger på Hantverkargatan 29, nära stadshuset. Skolan startade i augusti 2018 med ca 700 elever i årskurs 1 och har nu 2200 elever i åk 1 till 3.
Vår tids stora frågor, som de uttrycks i de globala målen, genomsyrar verksamheten. Vi är en skola med fokus på utbildning för hållbar utveckling.

För att kunna arbeta mot skolans vision organiseras undervisning och lärande i programöverskridande undervisningsteam. Elevernas arbetsvecka består av längre sammanhållna arbetspass som möjliggör andra arbetssätt och minskar splittringen av tid och innehåll för elever och lärare.

För att kunna förverkliga skolans identitet och profiler kommer skolan att ha ett nära samarbete med högskolor/universitet, organisationer och företag.
Skolan organiseras i programöverskridande undervisningsteam som leds av karriärlärare. Elevhälsan utgör också ett team som leds av en utvecklingsledare som även är medlem i elevhälsan. Varje medlem av elevhälsoteamet ingår även i varsitt undervisningsteam.
Tillsammans med skolledning och lärare utvecklar elevhälsoteamet rutiner och arbetssätt för elevhälsan på Anna Whitlocks gymnasium. Arbetet ska vara förebyggande och hälsofrämjande på individ, grupp- och organisationsnivå och ska stödja elevernas utveckling mot målen.
Läs mer om skolan här: http://annawhitlocksgymnasium.stockholm.se

Arbetsbeskrivning

Tjänsten som Studie- och yrkesvägledare innebär att du vägleder, informerar, marknadsför och ger råd till elever, föräldrar samt övrig personal.
Du stödjer elever att överblicka, förstå och fatta väl underbyggda beslut om studieinriktning och yrkesval
Du samverkar med skolledning kring marknadsföringsinsatser, strategier för kommunikationsinsatser till elever och vårdnadshavare.
Du är en del av vårt elevhälsoteam och kommer även ingå i ett av våra undervisningsteam som representant för elevhälsan.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har studie- och yrkesvägledarexamen gärna med arbetserfarenhet på gymnasiet. Du har ett stort intresse av att bygga utveckla en verksamhet med allt vad det innebär av flexibilitet, uthållighet och kreativitet.
Som person är du stabil, uthållig, har hög integritet och en personlig mognad.
Du ska ha initiativförmåga och ett tydligt engagemang för arbete med ungdomar.
Du ska uttrycka dig väl i tal och skrift och ha god samverkans–och organisationsförmåga.
Vidare är du van att arbeta självständigt, planera och prioritera ditt arbete på ett strukturerat sätt.
Då arbetet bygger på teamarbete är det viktigt att du har lätt att samarbeta och tycker om att arbeta i team.

Arbetsgivaren förbehåller sig rätten att se till personlig lämplighet i samband med tjänstetillsättningen.

Övrigt

Type of employment Temporary position
Contract type Full time
First day of employment 2022-10-03
Number of positions 1
Full-time equivalent 100%
City Stockholm
County Stockholms län
Country Sweden
Reference number 2022/4217
Contact
  • Helena Larsson, 0850834481
Published 03.Jun.2022
Last application date 17.Aug.2022 11:59 PM CEST
Education requirement

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Share links