Stödassistent/stödbiträde vikariat Drömmen

Stockholms stad

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Socialförvaltningen i Stockholms stad har en övergripande och samordnande roll för socialtjänstens individ och familjeomsorg och funktionshinderområdet. Här skapas goda förutsättningar för att möta invånare i behov av socialtjänstens stöd. I nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna bidrar vi till en modern, digital, rättssäker, likställd och kunskapsbaserad socialtjänst och vi har ett starkt utvecklingsfokus. Inom förvaltningen erbjuds ett stort utbud av stödinsatser till stadens invånare och utbudet förändras utifrån stockholmarnas behov och stadsdelsförvaltningarnas önskemål. Arbetet sker ofta i nära samverkan med andra myndigheter, civilsamhälle och näringsliv. Socialförvaltningen ansvarar också för stadens serverings- och tobakstillstånd och utför tillsyn.

Arbetsplatsbeskrivning

Korttidshemmet Drömmen ligger i Hagsätra och riktar sig till ungdomar och vuxna från 12 år och uppåt med intellektuell funktionsnedsättning och/eller autism, som enligt LSS har rätt till korttidsvistelse utanför det egna hemmet. Många av våra stödanvändare har omfattande funktionsvariationer och stora behov av ditt stöd. Vår verksamhet är kommunövergripande.

Vissa arbetspass kan komma att förläggas på korttidshemmet Navet som ligger i centrala Stockholm. Navet riktar sig till ungdomar och vuxna från 12 år och uppåt med lindrig intellektuell funktionsnedsättning och i vissa fall autism eller fysiska funktionsnedsättningar.

Arbetsbeskrivning

Som stödassistent gör du det möjligt för stödanvändare med funktionsvariationer att utvecklas och ha en meningsfull tillvaro. I dina arbetsuppgifter ingår att ge stöd och god omsorg i alla vardagliga situationer. Stödanvändarnas individuella behov är alltid utgångspunkten i arbetet och en viktig del är att stimulera och motivera stödanvändaren att göra så mycket som möjligt själv samt att utveckla sina förmågor. Arbetsuppgifterna handlar om allt från att stötta personerna  kring medicinering, personlig hygien, måltider, fritidsaktiviteter mm. Det är av stor vikt att värna om den enskildes delaktighet och inflytande. Vi arbetar målinriktat utifrån individuella genomförandeplaner. Dokumentation och uppföljning ingår i dina arbetsuppgifter. Du kommer att vara stödpersonal och däri ingår anhörigkontakter. Du kommer att få stöd och vägledning i frågor rörande bemötande, metod, dokumentation och rutiner för verksamheten. Vi erbjuder dig ett meningsfullt och omväxlande arbete med möjlighet att göra skillnad!

Kvalifikationer

Vi söker dig som har godkänd gymnasieutbildning från Barn & Fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet eller likvärdig utbildning med inriktning mot funktionshinder eller erfarenhet av liknande arbete. Du får gärna ha en vidareutbildning inom funktionshinderområdet t.ex. KY- utbildning. Meriterande är erfarenhet av arbete med personer inom autismspektrumet.

Du bör ha erfarenhet av att arbeta med utvecklingsarbete utifrån ett strukturerat arbetssätt med tydliggörande pedagogik. Du behöver ha kunskap om och erfarenhet av arbete med utmanande beteende, alternativ kommunikation, t.ex. tecken som stöd, seriesamtal samt sociala berättelser.

Du ska kunna svenska i tal och skrift.

Arbetet ställer stora krav på att du har god samarbetsförmåga, är öppen för förändringar och att du har erfarenhet att arbeta efter uppsatta mål. Som person behöver du vara tydlig i ditt kroppsspråk, lugn och vara uthållig. Vi arbetar med ett lågaffektivt bemötande och det är av yttersta vikt att du också gör det. Du behöver snabbt kunna anpassa och prioritera arbetet efter det behov verksamheten kräver. Du behöver vara i både fysisk och psykiskt god kondition då arbetet ofta kräver det. Arbetet kräver att du har viss datakunskap för att bland annat kunna utföra dokumentation. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt

Om du blir anställd som stödassistent eller stödbiträde beror på vilken utbildning du har.

Anställningen kan komma att förlängas.

Työsopimuksen voimassaolo Määräaikainen yli 6 kuukautta
Työsuhteen luonne Kokoaikainen
Työn toivottu alkamispvm 1 april
Paikkojen lukumäärä 1
Työllisyysaste 37 tim/vecka
Paikkakunta Hagsätra
Maakunta Stockholms län
Maa Ruotsi
Ilmoitusnumero 2024/815
Yhteys
  • Anna Rask, 08-50825264
Liiton luottamusmies
  • Gisela Norrman, Kommunal, 08-50825188
Julkaistu 15.02.2024
Haku päättyy 01.03.2024 klo 01.00
Koulutusvaatimukset

Att arbeta i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Jaa linkki