Fritidsledare - heltid

Enheten parklek och fritid

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning finns i västra Stockholm med närhet till natursköna områden och goda kommunikationer. Vi är cirka 1700 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till stadsdelsområdets invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Vår styrka är att den mångfald som finns bland invånare även finns hos våra medarbetare. Tillsammans gör vi skillnad!

Arbetsplatsbeskrivning

Enhetens uppdrag är att erbjuda barn och ungdomar trygg och meningsfull fritidsverksamhet på parklekar och fritidsgårdar. Den primära målgruppen för fritidsgårdar är högstadie/
gymnasieungdomar 13-17 år och  mellanstadiebarn är parklekarnas primära målgrupp.

De ungas egna idéer, inneboende kompetenser, intressen och det egna skapandet ska stå i centrum för arbetet. En positiv och meningsfull fritid är en skyddsfaktor för barn och unga. Enheten ansvarar även för stadsdelens lovverksamhet och arrangerar aktiviteter riktade till barn och unga inom området våldsprevention. Även en riktad verksamhet till barn och unga med funktionsnedsättningar finns inom enheten. Alla beslut som tas i verksamheterna ska utgå från barnkonventionen och barnets bästa. Alla som besöker enhetens verksamheter ska mötas av trevliga och hjälpsamma medarbetare som arbetar med ett inkluderande och normvidgande perspektiv.

 

Uppdrag:

Uppdraget är att utifrån ett främjande perspektiv och med fokus på ungas inneboende resurser erbjuda dem möjligheter att förverkliga sina drömmar, få nya erfarenheter och utveckla färdigheter som stärker dem att leva ett självständigt liv. En central del i uppdraget är att uppmärksamma ungas intresse och ge unga möjligheter att påverka och utveckla verksamheten. Uppdraget innebär också att stödja unga i genomförandet av aktiviteter som kommer ur deras egna initiativ. En annan del i uppdraget är att sprida information om den öppna fritidsverksamheten och locka unga att ta del av verksamhetens innehåll.  

 

Krav:

-Utbildad fritidsledare, fritidshemslärare eller idrottslärare. 

-Tidigare erfarenhet av arbete med barn och ungdomar samt god kunskap om ungdomskultur, samt självständigt kunna planera och genomföra aktiviteter. 

-Intresse och kunskap om kultur-, idrotts- och fritidsrelaterade frågor.

-Goda kunskaper i svenska språket, både tal och skrift.

- minst 5 års arbetslivserfarenhet. 

 

Meriterande:

-Erfarenhet av att driva samverkan med externa parter.

-Erfarenhet av utvecklingsarbete.

-Erfarenhet av att arbeta med ungdomars delaktighet

-Erfarenhet av projektarbete

-Kunskap om barn och unga ur ett mångfaldsperspektiv samt ha en normmedvetenhet för att inkludera alla barn och ungdomar, med särskilt fokus på de grupper som omfattas av diskrimineringslagstiftningen.

-Specialistkunskap inom en eller flera av nedanstående områden: arbetsmarknadsfrågor, kultur, idrott, fritid, marknadsföring/kommunikation, it/digitalisering, normmedvetenhet, våldspreventivt arbete, 

-Erfarenhet av arbete i ett ytterstadsområde.

-Erfarenhet av att arbeta med barn och unga med funktionsnedsättning

-Erfarenhet av att arbeta med barn och unga  som identifierar sig som HBTQIA+

Personliga förmågor:

PERSONLIG MOGNAD Är trygg, stabil och har självinsikt. Ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella. Förhåller sig på ett sätt som är anpassat till situationen.

INITIATIVTAGANDE Tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat.

RELATIONSSKAPANDE Är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Skapar kontakter och underhåller relationer.

PEDAGOGISK INSIKT Har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar. Anpassar sättet att förmedla sitt budskap till mottagaren.

LEDARSKAP Leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Samordnar grupper och blir en referenspunkt för andra. Skapar engagemang och delaktighet.

KREATIV Kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor. Har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat.

DRIVKRAFT - en stark egen drivkraft samt inre motivation

 

Innan anställning blir aktuell kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras.

Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten är på heltid. Arbete på både kvällar och helger enligt rullande schema. Provanställning kan komma att tillämpas. 

 

Työsopimuksen voimassaolo Vakinainen koeajalla
Työsuhteen luonne Kokoaikainen
Työn toivottu alkamispvm 20240102
Paikkojen lukumäärä 2
Työllisyysaste 100%
Paikkakunta Hässelby Vällingby
Maakunta Stockholms län
Maa Ruotsi
Ilmoitusnumero 2023/6673
Yhteys
  • Carolina Waldenborg, 08-50804218
  • Henrik Myhrvold, 08-50805733
  • Karin Lundin, 08-50804312
Liiton luottamusmies
  • Mary Vel, kommunal, 0761204129
  • Ana Zanabria Quispe, vision, 0761205789
Julkaistu 20.11.2023
Haku päättyy 05.12.2023 klo 01.00
Koulutusvaatimukset

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Jaa linkki