Lärare eller förskollärare i grundsärskolan

Utbildningsförvaltningen, Askebyskolan

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Arbetsplatsbeskrivning

Askebyskolan är en F - 6 skola med ca 350 elever inklusive grundsärskolan. Grundsärskolan har två inriktningar, en mot ämnen och en mot ämnesområden.
Grundsärskolan ligger i grundskolans lokaler och vi arbetar för inkludering efter varje elevs möjlighet.
Askebyskolan ligger i Rinkeby och har ändamålsenliga lokaler ca 5 minuter från t-banan. Skolan är inne i ett spännande utvecklingsskede där fokus ligger på ett pedagogiskt ledarskap och en meningsskapande helhetsidé grundad i estetiska lärprocesser - bild, musik, drama, rörelse.

Arbetsbeskrivning

Vi söker dig som är legitimerad förskollärare eller grundskolelärare med erfarenhet och intresse att arbeta i grundsärskolan.
Vi önskar att du är en god pedagog som hela tiden söker nya vägar för inlärning. Du äger ett stort tålamod och vet att inlärning ser olika ut för olika individer. Du är strukturerad och noggrann både i ditt arbete med eleverna och i din dokumentation och bedömning.
Du planerar, genomför och utvärderar din undervisning utifrån grundsärskolans läroplan och de olika kursplanerna, ämnen och ämnesområden.
Du följer elevernas utveckling och strävar efter att varje elev utifrån sina förutsättningar utvecklas maximalt.
Du kommer att arbeta med flera ämnen och bygger goda relationer till både elever och deras vårdnadshavare. Du samarbetar kontinuerligt med andra lärare och elevassistenter. Du samverkar och samplanerar med de andra pedagogerna i grundsärskolan.
Delar av arbetstiden är förlagd på fritidshemmet.

Att arbeta som lärare i grundsärskolan innebär unika – och betydelsefulla – möjligheter att påverka och bidra till barns utveckling. Som lärare medverkar du till att en positiv och utvecklande miljö, med en god balans av omsorg och lärande, dagligen skapas för varje elev och för hela elevgruppen. Därför lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.

Kvalifikationer

Du ska
• ha lärarlegitimation eller förskollärarlegitimation
• ha erfarenhet av att undervisa elever med intellektuell funktionsnedsättning och som läser kursplaner inom ämnesområden
• ha ett inkluderande förhållningssätt
• Kunskap om alternativ och kompletterande kommunikation, tex TAKK
• gärna erfarenhet av tillämpad beteendeanalys (TBA)
• utbildning om autism och erfarenhet att arbeta med barn med autism
• lågaffektivt bemötande
• tycka att utveckling är berikande och du ska vilja vara med och utveckla grundsärskolan på Askebyskolan.
• du har god kännedom om elever inom NPF och har med dig verktyg för att skapa en god lärmiljö för eleverna som är tydlig, förutsägbar, positiv och stärker känslan av sammanhang.

Övrigt

Vi är en tecknande grundsärskola. Våra duktiga pedagoger håller i interna utbildningar för att upprätthålla en god nivå.
Vi får kontinuerlig handledning av logoped.
Vi arbetar med funktionell kommunikation och tydliggörande pedagogik.

Työsopimuksen voimassaolo Vakituinen
Työsuhteen luonne Kokoaikainen
Työn toivottu alkamispvm Snarast
Paikkojen lukumäärä 1
Työllisyysaste 100%
Paikkakunta Rinkeby
Maakunta Stockholms län
Maa Ruotsi
Ilmoitusnumero 2022/5371
Yhteys
  • Nabil Belkacem, 0761241010
Liiton luottamusmies
  • Saffa Nordensvärd, LR, 08-50841000
Julkaistu 01.08.2022
Haku päättyy 16.08.2022 klo 01.00

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Jaa linkki