Timvikarie uppsök, prostitution och människohandel.

Stockholms stad, Socialförvaltningen

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Socialförvaltningen i Stockholms stad har en övergripande och samordnande roll för socialtjänstens individ och familjeomsorg och funktionshinderområdet. Här skapas goda förutsättningar för att möta invånare i behov av socialtjänstens stöd. I nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna bidrar vi till en modern, digital, rättssäker, likställd och kunskapsbaserad socialtjänst och vi har ett starkt utvecklingsfokus. Inom förvaltningen erbjuds ett stort utbud av stödinsatser till stadens invånare och utbudet förändras utifrån stockholmarnas behov och stadsdelsförvaltningarnas önskemål. Arbetet sker ofta i nära samverkan med andra myndigheter, civilsamhälle och näringsliv. Socialförvaltningen ansvarar också för stadens serverings- och tobakstillstånd och utför tillsyn.

Välkommen till oss

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Sektionen mot prostitution och människohandel är Stockholm stads samlade arbete mot prostitution och människohandel. Sektionen är organiserad under Stockholms socialjour, Socialförvaltningen. Sektionens har ett uppsökande, rådgivande och stödjande uppdrag gentemot målgruppen som befinner sig i prostitution och människohandel. Sektionen har även ett uppdrag att ge kunskapshöjande insatser till andra yrkesverksamma.

Pom-teamet arbetar uppsökande och har i uppdrag att dels genom riktat uppsökande arbete i samverkan med polis, samt uppsökande arbete i offentliga miljöer, få kontakt med personer som helt eller delvis står utanför samhällets hjälpsystem i syfte att informera och länka dem vidare till ordinarie hjälpsystem.


Vi söker nu timvikarier till Pom-teamet. 

Din roll

Arbetet innebär att arbeta i den uppsökande verksamheten som riktar sig till personer som befinner sig i prostitution eller är utsatta för människohandel för sexuella ändamål. Du träffar även personer som misstänks för köp av sexuell tjänst. Arbetet sker både i samverkan med polisen samt i gatumiljö och andra offentliga miljöer där prostitution förekommer. Arbetet är förlagt kvällstid och kan ske alla dagar i veckan, oftast mellan kl. 14-24.

Din Kompetens och erfarenhet

Socionomexamen, pågående socionomutbildning eller annan högskoleutbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren är ett krav.

God kunskap om aktuell sociallagstiftning är ett krav. Erfarenhet av socialt arbete med vuxna personer i utsatta situation och kunskap om våld är meriterande.

Du är lugn, stabil och har förmåga att behålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppstår i det dagliga arbetet. Du har en mycket god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört sätt. Eftersom arbetet ofta innebär att möta människor i kris och med en komplex livssituation är det viktigt att du kan se möjligheter, förmedla hopp och bemöta människor på ett respektfullt sätt.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Intervjuer kommer att ske löpande.

Työsopimuksen voimassaolo Määräaikainen yli 6 kuukautta
Työsuhteen luonne Kokoaikainen/Osa-aikainen
Työn toivottu alkamispvm 2024-02-01
Paikkojen lukumäärä 1
Työllisyysaste Timvikarie
Paikkakunta Stockholm
Maakunta Stockholms län
Maa Ruotsi
Ilmoitusnumero 2024/385
Yhteys
  • Johan Christiansson Drake, 08-50825121
  • Malin J Andersson , 08-50825686
Liiton luottamusmies
  • Per Broman, Vision, 08-50825580
  • Sandra Qvist, Akademikerförbundet SSR, 08-50840000
  • Gisela Norrman, Kommunal, 08-50825188
Julkaistu 22.01.2024
Haku päättyy 01.03.2024 klo 01.00
Koulutusvaatimukset

Att arbeta i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Jaa linkki