Vikarierande Familjebehandlare, SST - Skolsociala teamet i Skarpnäck

Stockholms Stad, Skarpnäck SDF, Individ och familjestöd, Familjeenheten

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Skarpnäcks stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där ett aktivt medarbetarskap och ett tydligt ledarskap är grunden för att ge stockholmarna den bästa verksamheten. Eftersom vi gemensamt skapar vår arbetsmiljö är det viktigt med öppenhet, respekt och lyhördhet.

Arbetsplatsbeskrivning

Familjeenheten ingår i avdelningen för individ- och familjestöd och vi arbetar familjeorienterat, det vill säga att hela familjesystemet ska få en samlad och samordnad behovsbedömning.

Enheten är uppdelad i fyra arbetsgrupper, barngrupp, ungdomsgrupp, familjevårdsgrupp och
familjebehandlare/SST. I barngruppen ingår också handläggare som riktar sig till föräldrar med
stödbehov inom missbruk, socialpsykiatri och funktionsnedsättning och i ungdomsgruppen ingår även handläggare som riktar sig till barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Arbetsbeskrivning

Vi söker en vikarierande familjebehandlare till vårt skolsociala team. Uppdraget är ett år med start 1 augusti 2023.

Som familjebehandlare i det skolsociala teamet i Skarpnäck kommer du vara en av tre behandlare som får uppdrag från stadsdelens samtliga kommunala skolor. Målgruppen är elever i mellan- och högstadiet, insatsen är frivillig och uppdragens syfte och mål är att förbättra elevers närvaro och måluppfyllelse i skolan samt stärka deras psykiska hälsa/mående. Utformning och upplägg görs tillsammans med elev, föräldrar och skola och anpassas individuellt med en tydlig plan som följs upp regelbundet.

Som en del av det skolsociala teamet är det av stor vikt att du kan arbeta drivande, transparent,
självständigt och flexibelt. Samtidigt ställer tjänsten höga krav på samarbetsförmåga då den innefattar många kontakter parallellt samtidigt som ett smidigt och välfungerande samarbete mellan skolan, hemmet och socialtjänsten ska upprätthållas.

En annan viktig del är att bedriva motiverande, socialt förändringsarbete med enskilda elever och deras familjer, lyfta deras perspektiv och behov när det behövs. Genom ditt engagemang och din lyhördhet skapar du förtroende och bygger relationer med olika parter via individuella samtalskontakter eller i grupp. För att hitta hållbara lösningar på sikt samverkar vi ofta med andra aktörer i elevens nätverk.

Kvalifikationer


För detta vikariat söker vi dig som har en socionomexamen eller annan högskoleutbildning arbetsgivaren bedömer som likvärdig.

Du behöver ha god kännedom om socialtjänst och skolans värld. Har du även erfarenhet med att ha jobbat med förändringsarbete i familjer och kunskap kring barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser är det meriterande.

Personer SST träffar bemöts med ett normmedvetet förhållningssätt och kunskap kring HBTQI frågor är av vikt.

Övrigt

Som månadsanställd har du möjlighet till semesterväxling och friskvårdspeng eller friskvårdstimme. Du kan också köpa träningskort till Stockholms stads simhallar med gym och träningsanläggningar till ett subventionerat pris. Därutöver har du som anställd i Stockholms stad för närvarande rabatt på ett flertal andra gym och träningsanläggningar.

Vi kommer intervjua kandidater löpande.
Välkommen med din ansökan!

Työsopimuksen voimassaolo Määräaikainen yli 6 kuukautta
Työsuhteen luonne Kokoaikainen
Työn toivottu alkamispvm 2023-08-01
Paikkojen lukumäärä 1
Työllisyysaste 39,50/39,50
Paikkakunta Stockholm
Maakunta Stockholms län
Maa Ruotsi
Ilmoitusnumero 2023/1635
Yhteys
  • Tove Lindqvist, 08-50817350
Liiton luottamusmies
  • Saime Civas, Vision, 08-50818264
  • Tina Björk, SSR, 08-50815406
  • Dick Morén, SACO, 08-50840622
Julkaistu 17.03.2023
Haku päättyy 01.04.2023 klo 01.00

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Jaa linkki