Specialpedagog till Västertorpsskolan

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Västertorpsskolan

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Västertorpsskolan är en F-6 skola i Västertorp, Hägersten. Skolan har cirka 530 elever med över 30 olika språk. Vi arbetar med en värdegrund som vi kallar HEARTS= Hälsa, Empati, Arbetsro, Trygghet och Samarbete. Vårt mål är att HEARTS ska genomsyra vår verksamhet både i skola och fritidshem.

Arbetsbeskrivning

Du kommer i rollen som speciallärare tillsammans med lärare och elevhälsan bidra till att elever ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling. Detta för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. I ditt arbete förväntas du bland annat föreslå insatser och anpassningar för elever i behov av detta och medverka i upprättandet av utredningar och åtgärdsprogram samt uppföljning och utvärdering av dessa. Som speciallärare arbetar du också praktiskt med att ge elever stödinsatser och undervisa individuellt, i grupp och i ordinarie undervisningssituationer. Du kan vid sidan av detta ha en konsulterande och handledande roll gentemot kollegor, övriga kollegor i elevhälsan och skolledning och utvecklar i nära samarbete med lärare, pedagoger och skolledning arbetet i klassrummet och på skolan stödet för elevers utveckling mot målen. Du kommer vara en del i elevhälsan på skolan och delta i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skolan så att skolans alla elever får ett adekvat stöd. Arbetet innebär många kontaktytor med elever, personal och vårdnadshavare.

Du ska i din roll ha ett övergripande ansvar kring eleverna som får stöd och behöver stöd. Du ska ha en översikt och säkerställa att vi har rätt dokument kring eleverna på ett övergripande plan. Du samordnar spec och sva så att eleven får rätt stöd och att spec och sva utvärderar insatsen samt ser till att vi kartlägger om vi har övriga elever som får ett behov av stöd

Kvalifikationer

Vi söker dig som har lärarlegitimation och speciallärarexamen med inriktning matematikutveckling.
Vi söker dig som har lärarlegitimation och speciallärarexamen med inriktning mot svenska, svenska som andraspråk och matematik. Vi ser på våra elever ett behov av kunskap inom språkstörning och språkutvecklande arbete vilket gör att kunskaper inom dessa områden är meriterande. Då vi vill att du ska kunna handleda och coacha våra lärare så önskar vi också att du har kunskaper och erfarenhet av att kunna handleda.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och följande kompetenser.
Du har god samarbetsförmåga och kan skapa goda relationer då arbetet innebär många kontaktytor med elever, personal och vårdnadshavare.

För oss på skolan är det viktigt att du kan ha ett helikopterperspektiv och fatta egna beslut. Du ska kunna bemöta pedagoger och kunna förklara pedagogiska metoder men också vara den som stöttar och uppmuntrar läraren till att pröva nya pedagogiska metoder.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och följande kompetenser:
Du har god samarbetsförmåga och kan skapa goda relationer då arbetet innebär många kontaktytor med elever, personal och vårdnadshavare.Som specialpedagog på Västertorpsskolan söker vi dig som är självgående och kan ta egna initiativ. Du ska vara med och driva utvecklingen av EHT-arbetet och skolans verksamhet. Du måste vara relationsbyggande både till elever, kollegor och vårdnadshavare så att det blir ett gott samarbete kring eleven. Du behöver kommunicera på ett tydligt vis med pedagogisk insikt där du har elevens bästa i fokus.

Övrigt

Type d'emploi Contrat de durée indéterminée
Type de contrat Temps complet
Premier jour de travail 230814
Le nombre de postes vacantes 1
Heures de travail 100%
Ville Hägersten
Département Stockholms län
Pays La Suède
Numéro de référence 2023/3059
Contact
  • Anette Sari, 08-50845772
Publié 02/06/2023
Dernier délai de dépôt de candidature 16/06/2023
Exigences d'identification
Exigences de formation

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Partager des liens