aldreomsorg-bla.png

Vikarierande biträdande enhetschef till beställarenheten för äldre

Stockholms Stad, Södermalm SDF

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Välkommen till Södermalms stadsdelsförvaltning!
Södermalms stadsdelsförvaltning är en av Stockholms 11 stadsdelsförvaltningar och omfattar stadsdelarna Södermalm, Reimersholme, Långholmen, Gamla Stan, Riddarholmen och Hammarby Sjöstad. Det bor drygt 130 000 invånare i området. Inom Södermalms stadsdelsförvaltning arbetar 1 700 medarbetare som ansvarar för att äldreomsorg, förskola, socialtjänst, omsorg om personer med funktionsnedsättning och stadsmiljö utförs på allra bästa sätt för Södermalmsborna.

På Södermalm bor ca 21 000 personer som är 65 år eller äldre, vilket är vår målgrupp. Av dessa har ca 3 500 personer någon form av biståndsbedömd insats, i första hand enligt socialtjänstlagen. Beställarenhetens uppdrag är att bevilja rätt stöd och insatser, på ett sådant sätt att den äldres tillvaro präglas av hög kvalitet, trygghet och självbestämmande.  

Hos oss på beställarenheten arbetar idag 64 medarbetare. Enheten leds av en enhetschef och tre biträdande enhetschefer. 

Nu söker vi dig som vill utvecklas i ditt ledarskap i rollen som vikarierande biträdande enhetschef hos oss. Om du, precis som oss, har ett starkt engagemang för våra äldre invånare och vill arbeta i ett utvecklingsinriktat sammanhang - då är detta rollen för dig! 

Ditt uppdrag
Som biträdande enhetschef arbetar du med enhetens övergripande kvalitets- och verksamhetsfrågor samt arbetsleder och stöttar medarbetare i det dagliga arbetet. Du har personal- och arbetsmiljöansvar för ungefär 20 medarbetare. Du är direkt underställd enhetschef och ingår i avdelningens ledningsgrupp, vilken består av ytterligare två biträdande enhetschefer samt två controllers. Du deltar som representant vid samverkansmöten med både interna och externa samarbetspartners. Ledningsgruppen har ett tätt samarbete och planerar löpande verksamheten tillsammans.

På enheten arbetar vi med att skapa tydliga strukturer. Vi är en lärande organisation som löpande följer upp resultat och använder dessa för att göra förbättringar. Vi tror på ett nära ledarskap och jobbar för hög tillgänglighet för medarbetarna. Som biträdande enhetschef är du en viktig del av detta.

Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:

  • socionomutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
  • gedigen erfarenhet av myndighetsutövning inom området äldreomsorg
  • goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

Meriterandet erfarenhet:

  • chefserfarenhet, gärna inom äldreomsorg.

Din profil
Stockholms stad har en chefsprofil för ett starkt och framsynt ledarskap. Vi kommer därför lägga stor vikt vid följande kompetenser i denna rekrytering: 

Mål- och resultatorienterad: Arbetar mot mål och fokuserar på resultat. Styrs av mål-och resultattänkande i prioriteringar, planering och agerande. Anpassar sin inriktning, når målen även om förutsättningarna ändrar sig.
Utvecklingsinriktad: Är proaktiv och drivande i utvecklingsarbetet. Främjar nytänkande och mångfald. Engagerar och arbetar aktivt med konstruktiv återkoppling och utvecklar sitt eget ledarskap.
Samarbetsförmåga: Arbetar bra med andra människor. Relaterar och kommunicerar med andra på ett lyhört och smidigt sätt. Hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt. 
Tydlig: Kommunicerar på ett tydligt sätt. Säkerställer och följer upp att budskap når fram och att förväntningarna är klara för alla berörda parter.
Helhetssyn: Förmåga att se helheten och tar hänsyn till det större perspektivet. Du förstår din roll och ditt uppdrag och ser samtidigt hela verksamhetens bästa i agerande och beslut.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, motivation och engagemang för tjänsten. 

Vi kan komma att använda oss av arbetspsykologiska tester i samband med rekryteringsprocessen. 

Övrigt
Stadsdelsförvaltningen har nya och moderna lokaler på Virkesvägen i Hammarby sjöstad.

Södermalms stadsdelsförvaltning tillämpar vinter- och sommararbetstid och har ett flextidsavtal. Som medarbetare har du möjlighet till friskvård och du kan köpa stadens motions- och simhallskort till subventionerat pris samt erbjuds ett friskvårdsbidrag på 5000 kr/år och friskvårdstimme. Under vissa förutsättningar har du möjlighet att byta semesterlönetillägg mot fler semesterdagar.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.

Varmt välkommen med din ansökan!

Type d'emploi Contrat de durée déterminée, plus long que 6 mois
Type de contrat Temps complet
Premier jour de travail Enligt överenskommelse.
Le nombre de postes vacantes 1
Heures de travail 100%
Ville Hammarby sjöstad
Département Stockholms län
Pays La Suède
Numéro de référence 2023/1469
Contact
  • Julia Davidsson, tf enhetschef, 08-50812088,julia.davidsson@stockholm.se
Syndiqué
  • Ulf Fogelström, SACO/SSR, 08-50812556,ulf.fogelstrom@stockholm.se
  • Per Broman, Vision, 076-1225580,per.broman@stockholm.se.
  • Karin Wrannvik, Ledarna , 076-1290750,karin.wrannvik@edu.stockholm.se
Publié 17/03/2023
Dernier délai de dépôt de candidature 02/04/2023
Exigences de formation

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Partager des liens