Specialpedagog till Hammarbyskolan södra

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Hammarbyskolan Södra

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Arbetsplatsbeskrivning

Hammarbyskolan södra har fått beviljat statsbidrag för att utveckla anpassade lärmiljöer. Därav söker skolan nu en specialpedagog som vill arbeta med att bygga upp en nystartad verksamhet för elever som behöver stöttning del av skoldagen i en väl anpassad lärmiljö.
Hammarbyskolan södra är en f-9 skola som ligger i södra Stockholm. Skolan har idag 890 elever i förskoleklass och grundskola. I organisationen finns även en stor fritidshemsverksamhet med flera avdelningar och en väl fungerande fritidsklubb. Skolan har nyrenoverade lokaler och en nyrenoverad skolgård med många möjligheter till lek och motorisk träning. Skolan har vuxit under de senaste sex åren, från en f-6-skola med 200 elever, och förväntas inom några år vara fullt utvecklad med ca 950
elever. På Hammarbyskolan södra möts du av glädje och ett öppet samt välkomnande klimat. Det är en skola där alla ska kunna lyckas. Du möts av välutbildad personal med lång erfarenhet och stort engagemang för att skapa förutsättningar för elevernas framgång. Skolans vision lyder "FRAMTID leder till att alla elever tillgodogör sig undervisningen, med hälsan i behåll". Skolan är certifierad från
Magelungen akademi i "preventiva inkluderande lösningar" och arbetar vidare med konceptet i egen regi under devisen FRAMTID. Skolans personal har i arbetet en gemensam grund att stå på och därigenom kunnat utvecklas undervisningen för att nå alla elevers utvecklingspotential. Hammarbyskolan södra är en skola för elever med olika bakgrund och förutsättningar. Personal och skolledning har höga och positiva
förväntningar på våra elever. Trygghet, trivsel och god hälsa är avgörande för att våra elever ska nå goda resultat i skolan. I vårt gemensamma elevhälsoarbete har vi fokus på förebyggande och hälsofrämjande arbete. Organisationen har tillagningskök med två kockar och ett eget skolbageri, vilket innebär att vi får mat lagad från grunden varje dag. Detta bidrar till elevernas möjlighet till lärande under hela skoldagen. Läs gärna mer om skolan på skolans hemsida.

Arbetsbeskrivning

Denna tjänst är till för dig som vill bygga upp en ny verksamhet för att ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. På Hammarbyskolan södra ska skapas tre lärmiljöer för elever som delar av dagen behöver en alternativ miljö för att kunna lyckas i skolan.
Du bidrar med specialpedagogiskt stöd för verksamhetspersonal och elever genom att tillsammans med biträdande rektor ha det övergripande ansvaret. Du är en
samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor samt vårdnadshavare och andra berörda yrkesutövare. Utifrån behov genomför du elev- och klassobservationer och återkopplar till berörd personal. Du kan eventuellt komma att genomföra pedagogiska utredningar och analysera elevers utmaningar och styrkor på
organisations-, grupp- och individnivå. Du deltar även i arbetet med att upprätta och genomföra åtgärdsprogram tillsammans med personal från skolan i samverkan med vårdnadshavare samt ansvarar för att åtgärdsprogram kontinuerligt följs upp och utvärderas.
Du ger stöd vid övergångar, såväl intern och externa och har kontakt med andra skolformer och institutioner, såsom habilitering, logopeder och barn- och ungdomspsykiatrin. Du organiserar och genomför eventuellt kartläggningar och screeningar, samt analyserar och återkopplar dessa till berörd personal.
Vidare bidrar du till pedagogisk utveckling genom att utveckla kvaliteten i organisationen och bedriva utvecklingsarbete samt arbeta med förebyggande insatser.

Då tjänsten finansieras av statsbidrag är det en visstidsanställning läsåret 2022/2023, med eventuell möjlighet till förlängning. 

Kvalifikationer

Du har specialpedagogutbildning och dokumenterad erfarenhet av specialpedagogiskt arbete i förskoleklass, grundskolan och fritidshem.
Du är en professionell specialpedagog som har elevens bästa i fokus. Du har goda kunskaper inom neuropsykiatri och lärmiljöer för att kunna bistå med handledning och samtal för såväl elever, vårdnadshavare och personal. Du har god samarbetsförmåga och är tydlig i ditt handlande. Vidare har du god kommunikativ förmåga och har en väl utvecklad förmåga att utreda och dokumentera elevers möjligheter och utmaningar exempelvis i pedagogiska utredningar. Du ser lösningar i situationer som kan vara svårhanterliga och har förmåga att se situationer ur olika perspektiv samt drar nytta av detta i din yrkesroll. Du har erfarenhet av att leda utvecklingsarbete i skolan, förskoleklass och fritidshem samt att organisera för att leda specialpedagogisk team i struktur och utveckling. Du ges stor frihet att utföra ditt yrke och är därmed redo att ta det ansvar det innebär. Du kommer att möta många människor i olika arenor och behöver därmed god samarbetsförmåga för att kunna hantera de situationer som uppstår. För att genomföra dina arbetsuppgifter behöver du vara strukturerad och i ditt arbete ha god förmåga till analys på flera plan men främst genom problemlösning. Du behöver i din handledning kunna vara tydlig och även visa på god förmåga för ledarskap.

Övrigt

Type d'emploi Contrat de durée déterminée, plus long que 6 mois
Type de contrat Temps complet
Premier jour de travail Snarast, enligt överenskommelse
Le nombre de postes vacantes 1
Heures de travail 100%
Ville Johanneshov
Département Stockholms län
Pays La Suède
Numéro de référence 2022/5494
Contact
  • Janina Lagstam, 0850846799
Publié 09/08/2022
Dernier délai de dépôt de candidature 23/08/2022
Exigences d'identification
Exigences de formation

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Partager des liens