Skolpsykolog till Södermalms RSU-grupp

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Grundskoleavdelningen, Område 6, Åsö grundskola

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Uppdraget som psykolog utgår från RSU-lokalen som ligger på Högbergsgatan på Södermalm.

Våra nyrenoverade lokaler ligger på Högbergsgatan i närheten av Södra station. Under sommaren och hösten 2022 sker en utökning av befintlig verksamhet vilket gör att delar av uppdraget under väntan på färdigställande inledningsvis kommer ligga på hemskolan Åsö grundskola och att i samarbete med rektorn där bygga upp ett arbete runt problematisk frånvaro. När lokalen är färdigrenoverad sker en överflytt av uppdraget till att specifikt arbeta med RSU på Södermalm.

Arbetsbeskrivning

Du kommer i rollen som skolpsykolog på RSU vara en central del i arbetet att tillsammans med rektor och övrig personal skapa välfungerande arbetssätt för elever med problematisk skolfrånvaro. Arbetet kommer bitvis vara uppsökande och en förväntan att tänka ut flexibla lösningar utifrån individen finns i detta uppdrag. Stor vikt läggs vid självständighet och förmåga att handleda de närmaste i teamet.

Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta som psykolog inom grundskolan och framförallt på högstadiet. Att du har erfarenhet av arbetet - med och för elever inom NPF. Du kommer i denna tjänst att arbeta med elever i årskurserna 4–9 i vår kommande uppstart av en RSU-grupp på Södermalm som fokuserar på elever med 100% frånvaro och bakomliggande orsaker till detta. RSU står för regional särskild undervisningsgrupp. Tjänsten kan komma att delas upp så att du även arbetar med den intilliggande RSU-gruppens elever och dess pedagoger. Totalt rör det sig om ca 20 elever och 5-7 personal.
I RSU-gruppen kommer du inledningsvis samarbeta och ingå i ett team med två kompetenta och erfarna specialpedagoger/lärare samt två resurspedagoger. Den del som är under uppbyggnad är du med och formar utifrån vad vi ser att elever med 100% frånvaro kan behöva för insatser för att hitta en väg tillbaka till lärande, god psykisk hälsa och utveckling.

Vi värderar högt din erfarenhet i arbetet med ungas psykiska ohälsa och framgångsrika erfarenheter samt förmåga till samarbete och lyhördhet -som är en viktig del i att skapa en trygg miljö för eleverna. Under rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet då du kommer möta elever som ska bemötas med värme, respekt, tydlighet och nyfikenhet.

Som skolpsykolog och en av elevhälsans professioner förväntas du tillföra psykologisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. På rektorns uppdrag genomför du psykologiska utredningar, diagnostik och bedömningar av elever, grupper och organisation. Du bidrar med kunskap om psykiska besvär, till exempel ångest och depression, samt med stödjande samtal till elever och konsultativa insatser till vårdnadshavare och pedagoger. Du bidrar även med psykologisk kunskap kring skydds- och riskfaktorer för elevers hälsa, lärande och utveckling, till exempel genom utbildning kring psykisk hälsa och ohälsa.

Utöver den direkta elevkontakten ansvarar du även för att handleda och ge konsultation till skolans personal i frågor där psykologisk kompetens är nödvändig. Du bistår med din kompetens vid konfliktlösning och skolans kris- och katastrofhantering och ger handledning och stöd till skolledningen i frågor som rör organisation, grupper, resurser och hantering av enskilda elevärenden.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad psykolog och har kunskap och erfarenhet av att arbeta med ungdomar.För att lyckas i rollen som skolpsykolog krävs det att du är har en mycket god analytisk förmåga, tar egna initiativ och tillämpar ett evidensbaserat och systematiskt arbetssätt. Du kan arbeta självständigt såväl som tillsammans med kollegor, elever och vårdnadshavare. Du är relationsskapande och förtroendeingivande. Du bidrar med struktur, problemanalys och helhetssyn i det salutogena elevhälsoarbetet, samt har god kännedom om skolans organisation och styrdokument. Du har god insyn i grupprocesser och kan hantera kris och konflikter.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt

I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och 30 gymnasieskolor med olika inriktningar.

Som psykolog hos oss är du en av drygt 40 kunniga psykologer som arbetar inom Stockholms stads skolor. Din anställning är placerad på skolan medan verksamhetschef och medicinskt ledningsansvar för den del av ditt arbete som lyder under Hälso- och sjukvårdslagen, liksom professionsstöd till dig som psykolog, organiseras centralt. Detta i form av processer och rutiner som stöd för psykologens arbete samt gemensam kompetensutveckling, handledning och professionellt kunskapsutbyte.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Type d'emploi Contrat de durée indéterminée
Type de contrat Temps complet
Premier jour de travail enligt ö.k
Le nombre de postes vacantes 1
Heures de travail 100 %
Ville Södermalm
Département Stockholms län
Pays La Suède
Numéro de référence 2022/3174
Contact
  • Linda Barneaud, 0761240481
Publié 10/08/2022
Dernier délai de dépôt de candidature 24/08/2022
Exigences d'identification
Exigences de formation

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Partager des liens