Rektor till Gärdesskolorna

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Pk-avd, KFE-enheten

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Det här kommer du till

Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart Stockholm där alla kan växa. Vi utgår från stockholmarnas behov och våra verksamheter bidrar till bättre förutsättningar för att leva, bo och verka i Stockholm. Oavsett vilken del av staden vi arbetar i känner vi stolthet och engagemang för vårt arbete. I takt med att Stockholm växer förändras även vårt uppdrag. Detta kräver att vi ständigt arbetar för att utveckla verksamheten och vår kompetens. Som rektor är du delaktig i att utveckla Stockholm till en stad där barn och ungdomar, utifrån sina förutsättningar, utvecklar goda kunskaper och förmågor för vidare studier och ett meningsfullt arbetsliv. Du kommer att få många kontaktytor såväl externt som internt och det finns stora utvecklingsmöjligheter för dig. Som rektor i Stockholms stad står du aldrig ensam utan har tillgång till ett omfattande stöd inom organisationen.

Läs mer om möjligheterna för dig som rektor i Stockholms stad på Pedagog Stockholm

 

Om skolan

Gärdesskolorna består av två skolor; Gärdesskolan med cirka 615 elever i åk F-9 och Olaus Petri skola med 152 elever åk F-3. Totalt är skolan en arbetsplats för 130 medarbetare. På Gärdesskolan finns också en anpassad grundskola (grundsärskola) för åk 1-9. Skolan har mycket goda elevresultat gällande meritvärde, behörighet till gymnasium samt elevnöjdhet. Gärdesskolornas profil är undervisning i moderna språk med start redan i åk 4. Skolan prioriterar ett hälsofrämjande arbete och att minska skillnaden i resultat mellan pojkar och flickor. För att stimulera inlärning och öka elevers koncentration samt skapa studiero arbetar skolorna med PAX och IBIS i grundskolan och IFOUS  i den anpassade skolan (grundsärskolan).

Läs mer på Gärdesskolans hemsida och Olaus Petri skolas hemsida

 

Ditt uppdrag

Ditt grunduppdrag blir att leda skolans personal och samordna det pedagogiska arbetet. Du ansvarar för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbild­ningen i förhållande till nationella mål. Du ansvarar också för att kvalitets- och skolutvecklingsarbete bedrivs systematiskt för att nå en hög måluppfyllelse. Du har också i uppdrag att driva skolans elevhälsoarbete utifrån skollagens krav och Skolverkets allmänna råd med syfte att främja elevernas bästa möjliga utveckling. Du beslutar om skolans inre organisation på ett effektivt sätt och fördelar resurser efter elevernas olika förutsättningar och behov. Du har ekonomiskt ansvar för skolan samt ansvar för att internkontroll och myndighetsutövning fungerar. Som chef i Stockholms stad formulerar du tydliga mål, skapar möjligheter till lärande samt arbetar aktivt för delaktighet, en god arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald.

Som rektor på Gärdesskolorna ska du tillsammans med personalen implementera projektet IBIS och upprätthålla PAX i åk F-3. Ditt uppdrag blir också att skapa välfungerande skolor med god kommunikation internt som externt så att de bli det självklara valet av skola för de boende på Östermalm.

 

Ditt ledarskap

 Gärdesskolorna söker en rektor som kommunicerar på ett tydligt sätt och säkerställer att budskap når fram och att förväntningarna är tydliga för alla berörda parter. Du ser till helheter, tar hänsyn till det större perspektivet och leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå uppsatta mål samt skapar engagemang och delaktighet. Som ledare har du god samarbetsförmåga och visar tillit samt förtroende för medarbetarna. Du är proaktiv och drivande i utvecklingsarbetet samt främjar nytänkande och mångfald. Du arbetar aktivt med konstruktiv återkoppling och utvecklar ditt eget ledarskap. Som rektor planerar, organiserar och prioriterar du arbetet på ett effektivt sätt. Du arbetar mot mål och fokuserar på resultat samt styrs av mål-och resultattänkande i prioritering, planering och agerande. Du tänker strategiskt, har ett brett perspektiv på frågor och gör korrekta avvägningar och prioriteringar samt visar omdöme vid uttalanden, agerande och beslut. Du arbetar bra med komplexa frågor och löser komplicerade problem.

 

Utbildning

Du ska ha lärarexamen samt genomfört Rektorsprogrammet.

 

Erfarenhet

Du ska ha skolledarerfarenhet av att ha arbetat på F-9-skola samt på grundskola med anpassad skola (grundsärskola).

 

Kunskap

Vi söker dig som har kunskap om att organisera och driva pedagogisk verksamhet samt att leda en skola på vetenskaplig grund. Du är väl förtrogen med LGR 11/LGR 22 och skolans regelverk innefattande avtal och facklig samverkan inom skolans organisation samt de lagar och riktlinjer som styr skolans elevhälsoarbete. Du är även förtrogen med elevnära skolforskning, systematiskt kvalitets- och arbetsmiljöarbete, digitala verktyg samt informationsteknologi. Du ska ha kunskap om hur stora skolorganisationer fungerar och hur man bygger en skolkultur på två olika skolenheter. Du ska även ha goda ledaregenskaper i en komplex organisation, ha god ekonomisk insikt och vara en god kommunikatör.

 

Tjänsten är en tillsvidareanställning som rektor i Stockholms stad.

Type d'emploi Contrat de durée indéterminée
Type de contrat Temps complet
Premier jour de travail Enligt överenskommelse
Le nombre de postes vacantes 1
Heures de travail 100%
Ville Stockholm
Département Stockholms län
Pays La Suède
Numéro de référence 2023/354
Contact
  • Adelinde Schmidhuber, grundskolechef, 08-50833913
  • Bodil Torelm, chefsrekryterare, 08-50833775
Syndiqué
  • Kjell Sjöberg, Sveriges Skolledare, 076-8252583
  • Britt-Marie Selin, Sveriges Lärare, 076-1215706
  • Klara Frohm, Sveriges Lärare, 076-1233937
Publié 20/01/2023
Dernier délai de dépôt de candidature 05/02/2023
Exigences de formation

Att arbeta i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Partager des liens