Skolbliotekarie till en skola som växer och utvecklas

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Hjulsta grundskola

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Beskrivning

Vår skola

Hjulsta grundskola är en F-9 skola med drygt 400 elever. Många elever kommer från olika kulturer och de flesta har svenska som sitt andra språk, vilket berikar, utvecklar och utmanar vår vardag. Skolledningen består av rektor, biträdande rektorer, en administrativ chef och hela personalgruppen är ungefär 90 personer varav cirka hälften är lärare. Vi har ett komplett elevhälsoteam bestående av tre specialpedagoger, två kuratorer, skolsköterska och skolpsykolog. 

Våra elever ska ges möjlighet att utveckla sitt bästa jag, med goda kunskaper och väl utvecklade förmågor inför framtiden. Vi som arbetar på Hjulsta grundskola vill göra skillnad, och med stort engagemang och stor kunskap arbetar vi tillsammans. 

 

Nu fortsätter vi vårt gemensamma utvecklingsarbete mot högre måluppfyllelse. Vi vill att alla som arbetar här tycker att samarbete, ett lösningsinriktat förhållningssätt och flexibilitet är framgångsfaktorer för att vi ska lyckas med elevernas kunskapsutveckling och utveckling i övrigt. 

 

Vår duktiga bibliotekarie slutar och vi söker nu en ny som vill fortsätta att bygga vidare på det välrustade bibliotek, med en mycket fungerande verksamhet, som vi har. Vår skolas bibliotek har flera år fått DIKS utmärkelse Skolbibliotek i världsklass och nu senast 2018. På vår skola har vi ett fint arbete med litteratur, läsning och språkutveckling, och lärare och fritidspersonal samarbetar med bibliotekarien runt detta. Vi satsar på biblioteksverksamheten som har en egen budget.

Genom Medioteket erbjuder Stockholm Stad nätverk och fortbildning för bibliotekarier samt där finns gemensamma resurser som mångspråksbibliotek och cirkulationsbibliotek.

 

Med prestigelöshet och lagarbete går det mesta att lösa!   

 

Nu söker vi bibliotekarie som har det som krävs för att göra skillnad för våra fantastiska elever. Välkommen med din ansökan och till Hjulsta grundskolas spännande resa mot framtiden!  

 Arbetsuppgifter

Du ansvarar för att driva skolans bibliotek och utveckla dess pedagogiska verksamhet. 

I din yrkesutövning kommer du att arbeta läsfrämjande både på egen hand och i samarbete med skolans övriga pedagogiska personal. Det inkluderar exempelvis litteraturpresentationer, boksamtal och olika aktiviteter för att väcka och stärka elevernas läslust.

I egenskap av skolbibliotekarie ska du även kunna arbeta pedagogiskt med medie-och informationskunnighet och digital kompetens. Det innebär bland annat undervisning i käll-och sökkritik samt biblioteks- och internetkunnighet. Meriterande är om du är väl insatt i yttrandefrihetsfrågor och upphovsrätt samt håller dig uppdaterad genom kontinuerlig omvärldsbevakning.

Som skolbibliotekarie förväntas du vara en aktiv del i hela skolans verksamhetsutveckling i syfte att stärka elevernas språkliga och digitala kompetens. Vi ser gärna att du har god ledarskapsförmåga då du kommer att bedriva en stor del av din pedagogiska verksamhet i olika elevgrupper. Du kan arbeta självständigt och strukturerat samt har en god samarbetsförmåga. Du förväntas också delta i skolans värdegrundsarbete och stödja prioriterade grupper.

 

 

Kvalifikationer

En skolbibliotekaries arbete handlar om att, utifrån skolans styrdokument, stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens. Skolbibliotekarien har ett uttalat pedagogiskt uppdrag för alla elevers läs- och kunskapsutveckling och bör därför ha ett brett register av arbetsmetoder.

En god kännedom om styrdokumenten och lagstiftning som rör skolans verksamhet och kunskap kring lärarnas uppdrag är en viktig grund för skolbibliotekariens yrkesutövning. Det är betydelsefullt att kunna arbeta strukturerat och utifrån uppföljbara mål. Arbetet ställer krav på både lyhördhet, självständighet och samarbetsförmåga.

Uppdraget kräver god kännedom om litteratur för barn och unga samt intresse för en aktiv utveckling av skolbibliotekets mediebestånd. Skolbibliotekarien ska även ha god kunskap inom medie-och informationskunnighet. Dessa kompetenser förutsätter aktiv omvärldsbevakning för att hållas uppdaterade och innebär en öppenhet för förändrade krav och förutsättningar.

Att särskilt kunna uppmärksamma de elever som är i behov av särskilt stöd och extra anpassningar är centralt. Det kan handla om att tillgodose behov av anpassade medier som talböcker och lättläst litteratur. Även arbetet gentemot andra prioriterade grupper som flerspråkiga elever är betydelsefullt och bör inbegripa tillgängliggörande av litteratur på modersmålet. Skolbibliotekarien bör också vara involverad i skolans värdegrundsarbete och arbeta aktivt för elevinflytande.

Vi söker dig som har examen i Biblioteks- och Informationsvetenskap.

Varmt välkommen med din ansökan!

 

         Type d'emploi Contrat de durée indéterminée
Type de contrat Temps complet
Premier jour de travail 9 augusti 2019
Le nombre de postes vacantes 1
Heures de travail Heltid
Ville Stockholm
Département Stockholms län
Pays La Suède
Numéro de référence 2019/3080
Contact
  • Heléne Hodges, 0850841353
Syndiqué
  • Sarah Kahnberg LR, 08-508 413 51
Publié 13/05/2019
Dernier délai de dépôt de candidature 27/05/2019
Exigences de formation

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Partager des liens