Skolpliktshandläggare till Utbildningsförvaltningen

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Avd för ekonomi och styrning

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad är Sveriges största förvaltning med cirka 16 000 anställda. Förvaltningen ansvarar bland annat för drift och utveckling av kommunens grundskolor och gymnasieskolor samt hanterar stadsgemensamma frågor inom förskolan i samverkan med stadsdelsnämnderna.

Enheten för ersättning och skolplikt är en av fyra enheter på avdelningen för ekonomi och styrning och hanterar främst frågor som är kopplade till förvaltningens uppdrag som hemkommun för alla barn och elever i staden. Enheten har i uppdrag att lämna bidrag till fristående skolor, att arbeta med frågor som är kopplade till elevers skolplikt, att hantera skolskjuts för elever till fristående skolor samt att hantera ansökan, antagning och skolplacering till förskoleklass och grundskola.

På enheten arbetar idag cirka 30 personer. Enheten leds av en enhetschef och en biträdande enhetschef.

Vi söker nu en handläggare till skolpliktsfunktionen, då en av våra kollegor kommer att gå vidare till nya uppdrag.

Arbetsbeskrivning

Vi söker dig som vill vara med och utreda ärenden som rör elevers skolplikt och rätt till utbildning. Arbetet handlar främst om att utreda och följa upp samt utifrån skollagens bestämmelser vidta åtgärder i enskilda elevärenden som rör elever med upprepad eller längre frånvaro och elever som saknar skolplacering. Uppdraget innebär också att handlägga ärenden om uppskjuten skolplikt.

I uppdraget ingår bland annat att ge stöd och information till skolorna samt ta fram stöddokument. På enheten pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete gällande skolpliktsuppdraget och det är viktigt att du som söker denna tjänst är intresserad av att delta i enhetens utvecklingsarbete, vilket bl a innefattar utveckling av våra digitala systemstöd.

Arbetet är utåtriktat och du har mycket kontakt med skolor, andra myndigheter och vårdnadshavare med flera. Du ingår i en arbetsgrupp men arbetar också självständigt. Det är därför viktigt att du har god samarbetsförmåga, men också kan prioritera och planera ditt självständiga arbete. Du har enhetschefen som din närmaste chef.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

  • Akademisk examen inom det samhällsvetenskapliga området.
  • Flerårig dokumenterad erfarenhet av att handlägga komplexa ärenden på myndighet.
  • Kunskap och förtrogenhet med skolans författningar och styrdokument (skoljuridik).
  • God förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.

Det är meriterade om du har erfarenhet av att handlägga skolpliktsärenden på huvudmanna- eller hemkommunsnivå.

Du uppskattar att samarbeta med kollegor och bidra till att givna uppdrag genomförs på ett professionellt sätt. Du relaterar till andra på ett smidigt och lyhört sätt. Du har lätt att ta egna initiativ och är snabb i att sätta dig in i och ta till dig av ny kunskap. Du arbetar på ett strukturerat, lösningsfokuserat och analytiskt sätt med komplexa frågor.

Vid rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Känner du igen dig i ovanstående beskrivning är du varmt välkommen med din ansökan!

 

Övrigt

Type d'emploi Contrat de durée indéterminée
Type de contrat Temps complet
Premier jour de travail 2023-04-01 eller enligt överenskommelse
Le nombre de postes vacantes 1
Heures de travail 100 %
Ville Stockholm
Département Stockholms län
Pays La Suède
Numéro de référence 2023/498
Contact
  • Joakim Gode, enhetschef, 08-50833897
Syndiqué
  • Tibor Muhi, SACO , 070-0904448
  • Behiye Arikan, Vision , 08-50833798
Publié 27/01/2023
Dernier délai de dépôt de candidature 12/02/2023
Exigences de formation

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Partager des liens