Speciallärare/Lärare till anpassad skola, Kvarnbackaskolan

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Kvarnbackaskolan

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Arbetsplatsbeskrivning

Kvarnbackaskolan är en kommunal skola som ligger i norra Stockholm, nära Kista centrum. Vi har goda resultat med välfungerande rutiner och strukturer. I skolan går det ca 340 elever, var och en med sina erfarenheter, förkunskaper och förutsättningar. Vi har elever från förskoleklass till årskurs 6, samt anpassad skola (fd grundsärskola) åk F-6 med f.n. 32 elever inskrivna. Skolan har fritidsverksamhet för elever i de yngre åldrarna samt öppen fritidsverksamhet för de äldre eleverna. Elevunderlaget består av elever från närområdet i Kista och Husby. Vi arbetar språkutvecklande i hela skolan utifrån ett genrepedagogiskt förhållningssätt som ska genomsyra all undervisning. Vi värderar trygghet, trivsel och lärande högt och alla ska kunna känna sig sedda och inkluderade. All personal arbetar därför utifrån ambitionen att alla elever ska vara allas elever. Vi arbetar inkluderande med våra elever och flera av våra elever i grundsärskolan är inkluderade i grundskolans klasser och ditt uppdrag innebär bl.a. att du arbetar både i grundsärskolan men också samarbetar med grundskolans personal. Det är god stämning bland personalen och attityden präglas av ett stort kollegialt engagemang.

Arbetsbeskrivning

Som undervisande lärare ansvarar du för att planera undervisning och dokumentation samt i samarbete med barnskötare, elevassistenter och övriga lärare genomföra en bra verksamhet i skolan utifrån läroplan och övriga styrdokument. Du samarbetar med andra pedagoger, lärare och elevassistenter mot elevernas och skolans mål. Du arbetar för att öka kvalitén i verksamheten genom att aktivt bidra med egen kunskap i arbetslaget. Vi arbetar bl.a. med:

• Struktur i miljön TEACCH. Visuella hjälpmedel.

• PECS Picture Exchange Communication System

• AKK: tecken som stöd

• Sociala berättelser och seriesamtal.

• ABA/TBA Applied behavior analysis - Tillämpad beteende analys-principer.

Grundsärskolan har en genomarbetad och enhetlig struktur, god kompetens inom autism samt engagerade, erfarna och utbildade pedagoger. Datorer, iPads, dokumentkamera och interaktiv skrivtavla är några av de verktyg vi använder i undervisningen. Skolan arbetar utifrån ett inkluderande synsätt där en del elever är helinkluderade i grundskolans klasser medan andra deltar i grundskolan utifrån förmåga och behov. Vi har gemensamma fritidshem för grundskola och grundsärskola. Skolan har ett väl utbyggt EHT med skolsköterska, kurator, skolpsykolog och logoped (som arbetar nära lärarna och arbetslagen i anpassad skola). Dessutom sker ett nära samarbete med grundskolans speciallärare/specialpedagoger utifrån stöd kring handledning, dokumentation och utbildningsinsatser. 

På skolan pågår för närvarande ett utvecklingsarbete där skolans lärare i anpassad skola, under ledning av skolans förstelärare med inriktning anpassad skola genomför "Systematisk undervisningsutveckling" där de utforskar ett specifikt moment i undervisningen som de anser vara särskilt svårt och därför gemensamt arbetar vidare med under handledning av skolans logoped som har en masterutbildning i specialpedagogik med inriktning autism och TBA.

Kvalifikationer

 • Speciallärare med inriktning mot grundsärskolan eller motsvarande högskoleutbildning
 • Erfarenhet av arbete med alternativ kompletterande kommunikation är meriterande samt erfarenhet av IF och NPF.         
 • Erfarenhet av arbete med elever med särskilda behov
 • Vara en kreativ och flexibel person med god förmåga att samarbeta
 • Goda kunskaper inom IKT.
 • Förmåga till självständigt arbete med eleven i fokus
 • Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift

Erfarenhet krävs.

 

Type d'emploi Contrat de durée indéterminée
Type de contrat Temps complet
Premier jour de travail 14 augusti
Le nombre de postes vacantes 1
Heures de travail 100 %
Ville Stockholm
Département Stockholms län
Pays La Suède
Numéro de référence 2023/1360
Contact
 • Jan Lindelöw, 0850845503
 • Helena Bustamante, 0850845504
Syndiqué
 • Ulrika Pettersson, Sveriges lärare, 0850845500
 • Guluzar Caglayan, Sveriges lärare, 0850845500
Publié 10/03/2023
Dernier délai de dépôt de candidature 24/03/2023
Exigences d'identification
Exigences de formation

Att arbeta i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Partager des liens