forskola-orange.png

Utvecklingsinriktad biträdande rektor till Blåsut/Dalens förskolor

Stockholms stad, Förskola Blåsut

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Utbyggnaden av vårt stadsdelsområde kräver ett innovativt nytänkande och bjuder på många intressanta utmaningar och möjligheter till att bidra till utvecklingen i förskolan för rätt person.

Har du ett engagemang i barns rättigheter och vill göra skillnad för barnen på Blåsut/Dalens förskolor? Är du en trygg pedagogisk ledare vars drivkraft är barnets bästa i det livslånga lärandet? Då är du välkommen till ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad!

Välkommen till oss

Blåsut/Dalens förskoleenhet består av fem förskolor; Blåsutgården, Ekgården, Fyren, Glasmålningen och Rönnbärsgården med cirka 260 barn. 

För att skapa likvärdiga och hållbara förskolor där barnets bästa är i fokus arbetar vi både med barns rättigheter och välmående, språkutvecklande arbete och en god arbetsmiljö för alla medarbetare. En god grund till att framgångsrikt kunna arbeta inom de olika fokusområdena är genom våra uppskattade nätverk som skapar samarbete mellan förskolorna och ett kollegialt lärande. 

Vi arbetar för att ge barnen likvärdiga förutsättningar med fokus att möta varje barn där det befinner sig i enlighet med barnkonventionen. Vi har barnombud på alla våra förskolor som stöttar vårt barnrättsarbete och ett gott samarbete och stöd i arbetet med barn i behov av särskilt stöd, både internt med stadsdelens stödteam och externt med Autismcenter, habilitering och NU-team. Vi kommer även delta i ett samarbete med ifous (innovation, forskning och utveckling i skola och förskola) gällande barns psykiska välmående. 

Inom Blåsut/Dalens förskoleenhet har vi ett starkt fokus på att stötta och stimulera barnens språkutveckling. Vi har byggt upp förskolebibliotek i enheten och arbetar för att barnen ska få rika möjligheter till lek och samspel i en kreativ miljö. 

Vi erbjuder

Som biträdande rektor hos oss erbjuder vi dig:

 • en öppen, kommunicerande och lärande ledningsgrupp som gemensamt ansvarar för verksamhetens bästa, nu och framåt
 • en kompetent medarbetargrupp med stort engagemang för utveckling och fokus på att erbjuda barnen utbildning med hög kvalitet
 • att vara en del av en stor organisation och ett stadsdelsområde som erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling 
 • ett nära samarbete med både vårdnadshavare och medarbetare
 • delaktighet i spännande samarbetsprojekt med ifous (Hållbar förskola, språkprojekt och psykisk hälsa i förskolan)

Läs mer om de förmåner Stockholm stad erbjuder som arbetsgivare: Förmåner

Din roll

Som biträdande rektor har du ett delegerat ansvar för arbetsmiljö samt frågor kring medarbetare och lokaler. Du genomför medarbetar- och lönesamtal och har en aktiv del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Du leder och utvecklar förskolans verksamhet genom exempelvis nätverksträffar, kvalitetsuppföljning och systematiskt kvalitetsarbete. Du har ett engagemang för barns rättigheter och driver arbetet för barn med särskilda rättigheter.  

Tillsammans med rektor ingår du i enhetens ledningsgrupp där ni har ett gemensamt ansvar för cirka 60 medarbetare och för att skapa goda förutsättningar för barnens livslånga lärande. Till ert stöd finns administrativ hjälp i enheten samt stadsdelsområdets centrala stödfunktioner; HR, controller, stöd- och utvecklingsteam med specialpedagoger, IT- och kostsamordnare och övriga funktioner.

I övrigt består arbetsuppgifterna även av: 

 • gemensamma ledningsgruppsmöten inom förskoleområdet och med förvaltningen, 
 • administrativt arbete där du skriver rapporter, planer och andra dokument kopplat till systematiskt kvalitetsarbete och systematiskt arbetsmiljöarbete
 • kontakt med vårdnadshavare, interna och externa samarbetspartners
 • arbetsuppgifter gällande t.ex. lokaler, barn och administration kopplat till medarbetare

Din kompetens och erfarenhet

För att lyckas och trivas i rollen söker vi dig som har:

 • pedagogisk högskoleexamen samt förskollärarlegitimation
 • flerårig och aktuell erfarenhet av att leda, utbilda och coacha medarbetare i förskolan,
 • flerårig erfarenhet av arbete som förskollärare,
 • goda kunskaper om förskolans styrdokument,
 • goda IT-kunskaper såväl i det dagliga arbetet som arbetsverktyg kopplat till dokumentation av lärprocesser,
 • goda kunskaper i svenska språket både i tal och i skrift

Det är meriterande om du har:

 • ledarskapsutbildning,
 • erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation,
 • erfarenhet och kunskap gällande barn med neuropsykiatrisk- och intellektuell funktionsnedsättning.

Som chef och ledare inom Stockholms stad förväntas du ta hänsyn till hela din verksamhets bästa i agerande och beslut. Du är proaktiv och drivande i utvecklingsarbete och främjar nytänkande och mångfald. Du arbetar aktivt med konstruktiv återkoppling och utvecklar ditt eget ledarskap. Du arbetar mål- och resultatinriktat och skapar förutsättningar för delaktighet. I din kommunikation är du tydlig och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, motivation och engagemang för tjänsten.

Övrigt

I ditt personliga brev vill vi att du:

 • motiverar varför du söker tjänsten som biträdande rektor till Blåsut/Dalens förskoleenhet.
 • beskriver den eller de ledande befattningarna du har idag inom förskolan och vad de innebär i arbetsuppgifter.
 • beskriver hur du arbetar med digitalt dokumenterade lärprocesser som verktyg i pedagogiskt utvecklingsarbete. 

Som en del i rekryteringsprocessen kommer vi att använda arbetspsykologiska tester och eventuellt även arbetsprov.

Innan anställningsavtal skrivs behöver du uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.

Type d'emploi Contrat de durée indéterminée
Type de contrat Temps complet
Premier jour de travail Enligt överenskommelse
Le nombre de postes vacantes 1
Heures de travail 100%
Ville Stockholm
Département Stockholms län
Pays La Suède
Numéro de référence 2024/614
Contact
 • Nozha Amezeane, rekryteringskonsult., 08-50811716
 • Sara Bark, rektor,, 08-50820504
Syndiqué
 • Karin Wrannvik, Ledarna , 076-1290750
 • Liselott Hedman, Sveriges skolledare , 08-50822889
Publié 15/02/2024
Dernier délai de dépôt de candidature 03/03/2024
Exigences de formation

Att arbeta i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Partager des liens