Skolsköterska utbildningsförvaltningen

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Bandhagens skola

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsbeskrivning

Bandhagens skola växer och vi söker nu en skolsköterska. Som skolsköterska är du anställd direkt under rektor, som ansvarar för elevhälsoarbetet. Verksamhetschef och medicinskt ledningsansvarig på central förvaltning är ansvarig för elevhälsans medicinska insats (EMI) och är ett stöd för rektor och skolsköterska.

Tillsammans med skolläkaren, och i samråd med skolledningen, ansvarar du för organisationen av elevhälsans medicinska insatser i skolan. Du utför elevhälsans medicinska insatser i skolan enligt gällande lagstiftning, stadens Program för elevhälsans arbete som inkluderar Ledningssystem för elevhälsans medicinska insatser (EMI) och Centrala EMI´s föreskrifter och riktlinjer. Arbetet innefattar samverkan med elever, föräldrar, skolans personal samt organisationer och myndigheter utanför skolan. Stockholm stads skolsköterskor journalför sedan mars 2022 i journalsystemet Prorenata.

Som skolsköterska ingår du skolans Elevhälsoteam och har ett nära samarbete med de andra professionerna i teamet, vilka är specialpedagog, speciallärare, skolpsykolog, skolkurator, rektor, biträdande rektorer, utvecklingslärare mot fritidshem och socialpedagoger. Skolsköterskans uppdrag i teamet är att utifrån sin medicinska kompetens, i samverkan, skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas lärande, utveckling och hälsa. Skolsköterskan arbetar med tillgänglighet, analyserar sina insatser och planerar för vidare arbete med utvecklingen av skolans elevhälsofrämjande processer. Varje vecka möts Elevhälsoteamet för att resonera kring elevers skolgång, och fatta beslut kring eventuella åtgärder. På dessa möten diskuterar vi även fram förebyggande och främjande insatser på skolnivå.

Kvalifikationer

Utbildningskrav

Legitimerad sjuksköterska med någon av nedanstående specialistsjuksköterskeutbildningar:

Specialistsjuksköterskeprogrammet – Distriktssköterska 75hp

Specialistsjuksköterskeprogrammet – Barn och ungdom 60hp

Specialistsjuksköterskeprogrammet – Skolsköterska 60hp 

Kravprofil och erfarenheter

För att lyckas i rollen som skolsköterska ska du vara professionell, flexibel och relationsskapande. Du har ett respektfullt och empatiskt förhållningssätt vilket genomsyras av dialog och delaktighet i mötet med eleven och/eller vårdnadshavare. Du kan bevara elevens integritet och värdighet utifrån deras bakgrund. Du har ett gott omdöme, är noggrann och har god samarbetsförmåga. Därutöver ställer rollen krav på en förmåga att vara självständig och strukturerad i ditt arbetssätt för att lyckas planera på kort och långt sikt. Du har en god datorvana.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Meriterande

Tidigare arbetat som skolsköterska

Folkhälsovetenskaplig kompetens

Erfarenhet av arbete i journalsystemet Prorenata

Arbetsplatsbeskrivning

Skolan har ca 530 elever och ca 110 personal. Vi tar emot elever från förskoleklass till årskurs 6 i grundskolan. Vi tar även emot elever från årskurs 1 till årskurs 6 i grundsärskolan (anpassad grundskola) samt förskoleklasselever som förbereds för grundsärskola (anpassade grundskola). Vi har fritidshem för F–3 grundskola och F–6 grundsärskola (anpassade grundskola), samt erbjuder fritidsklubb för årskurs 4–6 grundskola. Grundskolan växer underifrån. Från och med höstterminen 2023 är årskurs 1-3 fyrparallelliga. Årskurs 3–6 samt förskoleklass har två eller tre klasser i vardera årskursen. Även grundsärskolan (anpassade grundskolan) har växt och har fyra klasser från och med höstterminen 2021. Många av våra elever har ett annat modersmål än svenska, vilket innebär att ett språkutvecklande förhållningssätt är en förutsättning. Bandhagens skola ligger i ett område i Bandhagen, som erbjuder alternativa arbetssätt då vi har nära till naturområden och en parklek med djur. Vår vision och mål är att eleverna ska uppleva en skolgång av trygghet, utveckling och framgång. Vi bygger verksamheten så att medarbetarna ska uppleva en god arbetsmiljö att utvecklas i, där vi tar tillvara på kompetensen och ger möjlighet till utveckling. Vårdnadshavare ska uppleva att deras barn utvecklas och trivs. Bandhagens skola ska vara en skola för alla. Ta chansen att vara med och utveckla vår växande skola!

Dienstverband Bepaalde tijd
Omvang functie Fulltime
Gewenste startdatum 2023-08-14
Aantal posities 1
Uren 100%
Plaats Bandhagen
Provincie Stockholms län
Land Zweden
Referentienummer 2023/3331
Contact
  • Pia Nyström, 08-50848840
Vakbondsvertegenwoordiger
  • Anneli Johansson, 08-50833786
Gepubliceerd 24-05-2023
Uiterste datum 21-06-2023
Legitimatie-eis
Opleidingseisen

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Links delen