Erfaren barnskötare som vill utvecklas? Se hit!

Stockholms Stad, Hägersten-Älvsjö SDF, Mälarhöjden-Västertorps förskolor

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Hägersten-Älvsjö är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad med drygt 3000 medarbetare. I dag är vi ett av stadens största stadsdelsområden med ca 130 000 invånare. I Hägersten-Älvsjö har du nära till staden, kommunikationer och naturen. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med möjligheter för dig att utvecklas i din roll.

Den kommunala förskoleverksamheten hos oss är den största i Stockholms stad och vi arbetar kontinuerligt och systematiskt med verksamhetens utveckling utifrån det kompetenta barnet och en lärande organisation.

Arbetsplatsbeskrivning

Vill du utbilda, utmana och stötta våra barn i förskolan? Har du gedigen erfarenhet av arbete i förskolan, men vill utvecklas, utmanas och växa i rollen som barnskötare? Då ska du söka tjänst hos oss i Mälarhöjden-Västertorps förskolor!
Mälarhöjden-Västertorps förskolor består av sju förskolor. Två av förskolorna är belägna i Västertorp, fyra i Mälarhöjden och en i Axelsberg. Alla våra förskolor har egna gårdar, men det är även nära både till parker och grönområden, samt till buss/tunnelbana. Förskolorna varierar i storlek och läge, men överallt bygger vårt pedagogiska arbete på en positiv barnsyn där pedagoger och barn utforskar, lär och upptäcker tillsammans utifrån barnens intressen och behov.
Vi arbetar med kollegialt lärande i nätverk för att reflektera, lära av varandra och få en likvärdig verksamhet på alla våra förskolor. Under läsåret 22/23 arbetar vi med "Tillgänglig förskola", en satsning med statsbidrag från Skolverket, i våra nätverk. Det handlar om att få en förskola som är tillgänglig för ALLA barn, uppdelat i områden som till exempel miljö, lek och samspel, samt språk och kommunikation.
Hållbar utveckling är viktigt för oss och i våra kök lagas mat från grunden och med så stor andel ekologiska och klimatsmarta råvaror som möjligt.
Vi söker nu barnskötare till både äldre- och yngrebarnsavdelningar.

Arbetsbeskrivning

Som barnskötare och medarbetare i Stockholms stad medverkar du aktivt till att utveckla verksamheten, är insatt i verksamhetens mål och styrdokument, såväl nationella som lokala.
Som barnskötare hos oss är ditt uppdrag att bidra till att vardagen på förskolan fungerar väl och att omsorgen och det dagliga pedagogiska arbetet bygger på barns delaktighet och val. Du är en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Där ingår att bidra till att planera, genomföra, följa upp och utveckla arbetet på förskolan så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet i enlighet med läroplanens mål och intentioner. Du är viktig för vår verksamhet!

Vi söker dig som, tillsammans med övriga kollegor på förskolan, kan och vill ta ett aktivt ansvar i att en positiv, meningsfull och utvecklande miljö skapas för varje barn och för hela barngruppen.
Du deltar i det pedagogiska utvecklingsarbetet och den pedagogiska dokumentationen enligt förskolans nya läroplan och våra specifika verksamhetsmål, samt deltar aktivt i planering, genomförande, reflektion och utvärdering av arbetet.
Du tycker att det är roligt och viktigt med ett gott samarbete med vårdnadshavare och därför bidrar du till, samt är delaktig vid, föräldramöten och utvecklingssamtal.
I de dagliga kontakterna med vårdnadshavarna är du självklart engagerad, barnfokuserad och serviceinriktad.
I dina arbetsuppgifter som barnskötare ingår att:
• Samverka med kollegor, ledning och vårdnadshavare
• Aktivt delta i alla delar av barnens utbildning
• Bidra till en verksamhet som är meningsfull, rolig och trygg för alla barn
• Vara delaktig i dokumentationen av barns lärande och bidra till uppföljning och analys
• Sköta dagliga administrativa uppgifter som mejl, närvarohantering och rapportering
• Aktivt delta i arbetet med aktiva åtgärder och kränkande behandling
• Aktivt medverka i arbetet för barnsäkerhet
Annat
• Delta i APT-möten, nätverk och pedagogiska forum
• Delta i kompetensutveckling
• Vid behov samverka med andra aktörer som exempelvis skola, socialtjänst, polis och habilitering

Kvalifikationer

• Gymnasieutbildning barn och fritidsprogrammet 2500 p
alternativt Gymnasieutbildning 2500p med kompletterande
KY-utbildning för barnskötare 1300p
alternativt kompletterande av staden anordnade yrkesutbildningar till barnskötare där medarbetaren erhållit ett examensbevis.

Vi vill att du har några års erfarenhet av att arbeta som barnskötare i förskolan, samt att du är van vid och har deltagit i pedagogiskt utvecklingsarbete och pedagogisk dokumentation, samt utvecklingssamtal med vårdnadshavare. Kunskap i arbete med digitala verktyg, både själv och tillsammans med barn, är också meriterande. Vi vill även att du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.

Som person är du engagerad, flexibel och ansvarstagande. Ditt barnfokus är tydligt och du har en positiv attityd till ditt arbete och ditt arbetslag såväl som till hela förskolan och enheten. Du samverkar med barn, kollegor och föräldrar på ett lyhört och smidigt sätt och lyssnar, kommunicerar samt hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt. Du handlar i enlighet med fattade beslut, läroplanen, mål, policys och riktlinjer. Du är lugn, stabil och har förmågan att fokusera på rätt saker.

Övrigt

• Öppning och stängning av förskolan - Ramöppettid 6.30-18.30
• Kvällsmöten

Dienstverband Onbepaalde tijd
Omvang functie Fulltime
Gewenste startdatum efter överenskommelse
Aantal posities 3
Uren 100%
Plaats Hägersten
Provincie Stockholms län
Land Zweden
Referentienummer 2023/651
Contact
  • Per Thunvik, 08-50823149
Vakbondsvertegenwoordiger
  • Piero Cima, Kommunal, 0761222358
Gepubliceerd 03-02-2023
Uiterste datum 17-02-2023
Opleidingseisen

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Links delen