Biträdande enhetschef

Enheten för ekonomiskt bistånd och beroendefrågor

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Hägersten-Älvsjö är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad med drygt 3000 medarbetare. I dag är vi ett av stadens största stadsdelsområden med ca 130 000 invånare. I Hägersten-Älvsjö har du nära till staden, kommunikationer och naturen. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med möjligheter för dig att utvecklas i din roll.

Arbetsplatsbeskrivning

Enheten för ekonomiskt bistånd och beroende består av cirka 75 medarbetare som är indelade i tre sektioner och leds av varsin biträdande enhetschefer med personalansvar. Enhetens ansvarområden sträcker sig från myndighetsutövning till öppenvård samt arbetsmarknad, boendefrågor, vräkningsförebyggande och administration.

Vi söker nu en biträdande enhetschef till Beroendesektionen. Sektionens målgrupp är individer över 20 år med beroendeproblematik, ofta i kombination med psykisk ohälsa och bostadslöshet, men även individer i kriminalitet och med kopplingar till kriminella nätverk där stadsdelsförvaltningen och enheten från årsskiftet 2024 kommer att vara del i Trefas. Arbetsgruppen består av 22 medarbetare fördelade på tjänsterna myndighetsutövande socialsekreterare, behandlingsassistenter samt andra behandlande funktioner där det dagliga arbetet leds av två gruppledare. Vårt gemensamma mål är att tillsammans med individen finna verktyg för att bidra till en stabil förändring på hemmaplan, där självständighet och livskvalitet är ledord i arbetet. Vi arbetar för ett nära samarbete med stadsdelsförvaltningens verksamheter så som ekonomiskt bistånd, resursgrupp för vuxna, socialpsykiatri, LSS men också med externa samverkanspartners så som t.ex. regionen, kriminalvård, frivård och polis. Enheten arbetar i Stockholm stads sociala system Paraplyet och ParaDifo, samt utifrån rådande lagar och riktlinjer.

Arbetsbeskrivning


På grund av förändringar i chefsstrukturen kommer biträdande enhetschef att inneha både personalansvar och budgetansvar, samt arbetsmiljöansvar. Du kommer att arbeta i enlighet med gällande lagstiftning, riktlinjer och andra styrdokument. Det är önskvärt att du har erfarenhet inom dessa områden. Din roll innebär även ansvar för att, med stöd av gruppledare, leda och utveckla det dagliga arbetet, inklusive rekrytering. Dessutom kommer du att vara en aktiv del av ledningsgruppen där du medverkar i utformningen av verksamhetsplanen och följer upp verksamheten baserat på uppsatta mål i tertialrapporter och verksamhetsberättelser. Ditt ledarskap kommer att spela en central roll inom myndighetsutövning och förändringsarbete i denna omväxlande och dynamiska miljö.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är socionom och trivs i en mångfacetterad och utmanande arbetsroll. Med flerårig och gedigen erfarenhet inom socialt arbete har du förvärvat djupa insikter i myndighetsutövning och beroendefrågor. Erfarenhet av arbete inom Stockholms stad är meriterande. Din välgrundade och djupa kunskap inom beroendevården kompletteras av din förmåga att erbjuda ett tryggt och nära ledarskap.Dina personliga egenskaper spelar en avgörande roll för att du ska trivas och lyckas i rollen som biträdande enhetschef. Vi söker efter en ledare som är motiverande och beslutsam, där en långsiktig vision genomsyrar varje beslut. Tydlighet i kommunikationen är en nyckelfaktor och vi värdesätter en ledare som främjar aktiv delaktighet bland gruppmedlemmarna, för att skapa en stark och sammansvetsad arbetsgrupp.

Dessa är önskemål som kommit från medarbetarna och är högt värderade. Vi söker en individ som är tålmodig i hanteringen av utmaningar, som innehar en stark social kompetens och som kan skapa en positiv arbetsmiljö. En ledare som på ett inspirerande sätt kan entusiasmera gruppen, är en skicklig problemlösare som hittar innovativa lösningar samt är lyhörd för arbetsgruppens behov.

Dienstverband Onbepaalde tijd
Omvang functie Fulltime
Gewenste startdatum snarast
Aantal posities 1
Uren 100%
Plaats Hägersten Älvsjö SDF
Provincie Stockholms län
Land Zweden
Referentienummer 2023/7040
Contact
  • Ali Shahnazi, 08-50823303
  • Liza Ehrlund, 08-08-50822026
Vakbondsvertegenwoordiger
  • Maria Ahumada, 08-50822399
  • Liselotte Näslund, 08-50823288
  • Karin Wrannvik, Ledarna, 076-1290750
Gepubliceerd 07-12-2023
Uiterste datum 02-01-2024
Opleidingseisen

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Links delen