socialtjanst-orange.png

Biträdande enhetschef till tillståndsenheten

Stockholms Stad, Socialförvaltningen, Tillståndsenheten

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Socialförvaltningen i Stockholms stad har en övergripande och samordnande roll för socialtjänstens individ och familjeomsorg och funktionshinderområdet. Här skapas goda förutsättningar för att möta invånare i behov av socialtjänstens stöd. I nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna bidrar vi till en modern, digital, rättssäker, likställd och kunskapsbaserad socialtjänst och vi har ett starkt utvecklingsfokus. Inom förvaltningen erbjuds ett stort utbud av stödinsatser till stadens invånare och utbudet förändras utifrån stockholmarnas behov och stadsdelsförvaltningarnas önskemål. Arbetet sker ofta i nära samverkan med andra myndigheter, civilsamhälle och näringsliv. Socialförvaltningen ansvarar också för stadens serverings- och tobakstillstånd och utför tillsyn.

Tillståndsenheten uppdrag är att säkerställa en god efterlevnad av alkohollagen och lagen om tobak och liknande produkter, i stadens restauranger gällande serveringstillstånd och försäljningsställen gällande tobakstillstånd. Kraven på service och rättssäkerhet i hanteringen är höga och vi ska på alla sätt hjälpa de företagare som vill bedriva sin verksamhet i Stockholms stad. Tillståndsenheten vill bidra till att skapa goda restaurang- butiks- och boendemiljöer för stadens medborgare samt bra förutsättningar för tillståndshavarna att konkurrera på lika villkor.

För närvarande finns cirka 2500 serveringstillstånd och cirka 800 tobakstillstånd i Stockholms stad. Enheten har också tillsynsansvar för alkohol, e-cigaretter, folköl, tobak samt kontroll av vissa receptfria läkemedel. Enheten som leds av enhetschef består idag av en tobakssektion och en alkoholsektion samt av en sektionsövergripande administration. Enheten är under utveckling och ska utökas med ytterligare en sektion vilket gör att vi nu söker en biträdande enhetschef. Totalt kommer enheten att bestå av fyra sektioner med biträdande enhetschefer samt en enhetschef.

Nu söker vi en biträdande enhetschef till den nybildade tillsynssektionen.

 Ditt uppdrag

Som biträdande enhetschef blir din primära uppgift att etablera och forma den nybildade tillståndssektionen inom tillståndsenheten. Sektionens huvuduppdrag är att utöva yttre tillsyn av serveringstillstånd för näringsidkare inom Stockholms stad. Du ansvarar för att rekrytera sektionens nio inspektörer. I rollen ingår personal och arbetsmiljöansvar, samt budget och verksamhetsansvar.

I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:

 • coacha medarbetarna i det dagliga tillsynsarbetet
 • informera inspektörerna om förändringar av arbetssätt och bedömningar 
 • följa upp tillsynsarbetet
 • utveckla förebyggande åtgärder som syftar till att aktuella lagar och regler efterlevs
 • samverka med andra myndigheter
 • schemaläggning och bemanning,

Tillsammans med övriga biträdande enhetschefer är du en viktig länk mellan inspektörer och handläggare på övriga sektioner.                                                

Du rapporterar direkt till enhetschefen och ingår i enhetens ledningsgrupp.

Din erfarenhet och kompetens

Vi söker dig som har:

 • akademisk examen, till exempel socionom, samhällsvetare personalvetare eller juridisk inriktning
 • aktuell chefserfarenhet där det ingått personal-, arbetsmiljö-, budget- och verksamhetsansvar
 • erfarenhet av myndighetsutövning.

Meriterande:

 • erfarenhet av tillståndsgivning, att fatta beslut och tillsyn
 • kunskap i tillståndsenhetens processer, arbetssätt och uppdrag
 • erfarenhet av utredningar enligt alkohollagen eller lag om tobak och liknande produkter
 • erfarenhet av schemaläggning och bemanning.

Vi kommer att lägga stor vikt vid följande kompetenser:

Du är noggrann, tar ansvar för och driver arbetet på ett rättssäkert sätt. Du är tydlig i kommunikationen och har en god samarbetsförmåga. Du ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Som ledare är du stabil och trygg i din ledarroll, du skapar engagemang och delaktighet och ger dina medarbetare förutsättningar att lyckas i sina uppdrag.

Varmt välkommen med din ansökan!

Övrigt

Arbetspsykologiska tester kan komma att användas i den här rekryteringen.

Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.

Dienstverband Onbepaalde tijd
Omvang functie Fulltime
Gewenste startdatum Enligt överenskommelse
Aantal posities 1
Uren 100%
Plaats Stockholm
Provincie Stockholms län
Land Zweden
Referentienummer 2023/6474
Contact
 • Jörgen Nordin, enhetschef, 0850825109
 • Bo-Bertil Larson, rekryteringskonsult, 0850811717
Vakbondsvertegenwoordiger
 • Per Broman, Vision, 0850825580
 • Karin Wrannvik, Ledarna, 0761290750
 • Kristofer Pasquier, SACO, 0850825082
 • Therese Dersten, SSR, 0850825301
Gepubliceerd 05-12-2023
Uiterste datum 19-12-2023

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Links delen