Fritidsledare/fritidspedagog till Matteuskolans Fritidsklubb

Stockholm Stad, Matteusskolan

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

 

Arbetsplatsbeskrivning

I Stockholms innerstad ligger Matteusskolan som är en anrik F-9-skola med grundsärskola. Vårt uppdrag är att förbereda och träna eleverna till att bli aktiva framtida samhällsmedborgare. Vi tar sikte på framtiden genom att lägga grunden via läroplanernas uppdrag och ämnesspecifika förmågor.

Vi tar hänsyn till och utvecklas mot Stockholm stads vision om ett Stockholm för alla samtidigt som vi siktar än längre och högre genom vår egen vision om ”Vingar som bär för framtiden”. Matteusskolans vision ”Vingar som bär för framtiden” innebär att vi ska vara en skola som ligger i framkant med ett tänk och arbete kring förmågor som vi bedömer är viktiga för elevernas framtid. Vår uppgift är att låta eleverna träna på och utveckla dessa förmågor under sin studietid hos oss. Vi arbetar mot uppdraget genom att våga pröva och genom att systematiskt utvärdera och lära av andra. Vi värdesätter det kollegiala lärandet och lägger mycket tid på nätverk, omvärldsbevakning och tid för gemensamt arbete. I varje möte med eleverna har vi höga förväntningar, skapar förtroendefulla relationer, stärker elevernas självkänsla och låter varje individ utvecklas för att få vara sig själva.

Vår slogan, ”Kunskap är makt” är hämtat från inskriptionen över skolans huvudentré. För oss
symboliserar ”Kunskap är makt” individens möjlighet att styra över sitt eget liv. Under sin studietid hos oss på Matteusskolan får eleven träna på och utveckla kunskaper och förmågor som ge dem makt över sitt eget liv. 

Läs mer på https://matteusskolan.stockholm.se/

Arbetsbeskrivning

Nu söker vi fritidsledare/fritidspedagog till vår klubbverksamhet för eleverna i årskurs 4-9. Tjänsten är ett  vikariat på heltid (100%) med start den 9 januari 2023 till och med den 13 juni 2023. 

I rollen som fritidsledare/fritidspedagog är det din uppgift att ge eleverna en meningsfull fritidstid. Du kommer att jobba i skolans fritidsklubb och finnas tillgänglig för eleverna. Att vara en trygg och tydlig vuxen som aktivt arbetar för att skapa en bra arbetsmiljö i skolan är viktigt. I arbetsuppgifterna ingår att: 

• planera och genomföra aktiviteter tillsammans med eleverna för att de ska få en meningsfull fritid.
• arbeta förebyggande och främjande, i nära samarbete med pedagogerna på fritidsklubben och arbetslagen, för att skapa en trygg, trevlig och kränkningsfri arbetsmiljö. 
• planera och genomföra rastaktiviteter under skoldagen.

Vi ser gärna att du som söker är intresserade av estetiska arbetsformer.

 
Kvalifikationer

Vi söker dig som är/har:

• utbildad fritidsledare/fritidspedagog och som har erfarenhet av att jobba med ungdomar i åldern10-15 år.
• höga och positiva förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
• en tydlig och strukturerad ledare som sätter ungdomen i fokus och skapar trygghet i skolan.
• god förmåga att skapa relationer med eleverna.
• god förmåga att samarbeta med andra samtidigt som du har förmåga att ta egna initiativ och planera och strukturera din egen verksamhet

Övrigt

Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. 

Du som är nyexaminerad lärare har rätt till en mentor under ditt första år. Som lärare i Stockholms stads skolor har du möjlighet att fortsätta din professionella utveckling och göra karriär. Du kan bland annat bli handledare, utvecklingslärare, förstelärare, lektor och forskare. 

Läs mer på www.pedagogstockholm.se 

Dienstverband Bepaalde tijd ivm tijdelijk project
Omvang functie Fulltime
Gewenste startdatum 230109
Aantal posities 1
Uren 100%
Plaats Stockholm
Provincie Stockholms län
Land Zweden
Referentienummer 2022/8119
Contact
  • Katja Felvin, 0850844156
Gepubliceerd 23-11-2022
Uiterste datum 07-12-2022
Opleidingseisen

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Links delen