stadsutveckling-gron.png

Lärare till Hammarbyskolan södra åk 6

Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Beskrivning

Hammarbyskolan södra är en f-9-skola som ligger i södra Stockholm nära T-banestation Blåsut. Skolan har idag ca 850 elever i förskoleklass och grundskola. I organisationen finns även en stor fritidshemsverksamhet med flera avdelningar och en väl fungerande fritidsklubb. På Hammarbyskolan södra möts du av glädje och ett öppet samt välkomnande klimat. Det är en skola där alla ska kunna lyckas. Du möts av välutbildad personal med lång erfarenhet och stort engagemang för att skapa förutsättningar för elevernas framgång.  Läs mer om skolan här: https://hammarbyskolansodra.stockholm.se

Skolans vision lyder "FRAMTID leder till att alla elever tillgodogör sig undervisningen, med hälsan i behåll". Skolan är certifierad från Magelungen akademi i "preventiva inkluderande lösningar" och arbetar vidare med konceptet i egen regi under devisen FRAMTID. Skolans personal har genom certifieringen en gemensam grund att stå på och därigenom utvecklat undervisningen för att nå alla elevers utvecklingspotential. Hammarbyskolan södra är en skola för elever med olika bakgrund och förutsättningar. Personal och skolledning har höga och positiva förväntningar på eleverna. Trygghet, trivsel och god hälsa är avgörande för att våra elever ska nå goda resultat i skolan. I vårt gemensamma elevhälsoarbete har vi fokus på förebyggande och hälsofrämjande
arbete.

Arbetsuppgifter

Du arbetar som lärare i årskurs 6 tillsammans med ett arbetslag som omfattar elever åk 4-6. Mentorskap ingår i tjänsten. Du har ansvar för att eleverna ges de förutsättningar de behöver för att kunna lyckas i de ämnen du undervisar i. I ditt tydliga ledarskap tar du hjälp av struktur och rutiner för att nå alla elever. Du anpassar undervisningen efter elevens behov och även utifrån deras möjlighet till inflytande över undervisningen. Du planerar, genomför, följer upp och utvärderar undervisningen tillsammans med såväl elever som kollegor.

Kvalifikationer

Vi söker en lärare till höstterminen 2023. I nuläget efterfrågas främst behörighet i ämnena So och svenska men även andra ämnesbehörigheter kan också vara intressant. Mentorskap ingår i tjänsten och du förväntas i och med det ha ett ansvar för de elever i den klass du huvudsakligen undervisar i. 

Du är utbildad lärare med erfarenheter av att undervisa elever med varierande behov av stöd. Du behöver vara tydlig i ditt ledarskap och även kunna hantera elever som utmanar dig i detta. För att lyckas i uppdraget behöver du med din tydlighet och trygghet i lärarrollen anpassa undervisningen till de rutiner som finns i dagsläget. Du behöver ha god samarbetsförmåga som kommer till nytta både med vårdnadshavare, elever och kollegor.

 Dienstverband Onbepaalde tijd
Omvang functie Fulltime
Gewenste startdatum 230814
Aantal posities 1
Uren 100%
Plaats Stockholm
Provincie Stockholms län
Land Zweden
Referentienummer 2023/2945
Contact
  • Anders Ekbäck, 08-50846819
Gepubliceerd 10-05-2023
Uiterste datum 16-06-2023
Legitimatie-eis
Opleidingseisen

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Links delen