Stadsträdgårdsmästare

Stockholms Stad, Trafikkontoret, Stadsmiljö

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Trafikkontoret ansvarar för att sköta om och utveckla Stockholms offentliga rum, så att de är trygga, attraktiva, framkomliga och hållbara. Uppdraget innefattar allt ifrån att ta hand om den befintliga stadsmiljön till att genomföra strategiska investeringsprojekt och planera för morgondagens växande storstad. För att klara vårt uppdrag är vi ca 450 kollegor, som huvudsakligen sitter i Tekniska Nämndhusets nyrenoverade lokaler på Kungsholmen. Tillsammans ser vi till att Stockholm fortsätter vara en stad i framkant med hållbara transportlösningar och levande miljöer, både idag och i framtiden.

Nu söker Trafikkontoret en stadsträdgårdsmästare som kommer att rapportera direkt till förvaltningschefen.

 

Bakgrund

Rollen som stadsträdgårdsmästare har tidigare varit kombinerad med att vara enhetschef för Park- och stadsmiljöenheten. Nu har en omorganisation genomförts som har delat tjänsten i två delar. Dels en enhetschefstjänst med fokus på att leda och coacha medarbetarna på enheten, utveckla arbetssätt och uppfylla mål kopplat till beslutade projekt, drift och andra uppdrag, dels en stadsträdgårdsmästare med strategiskt fokus för hela kontoret.

De offentliga rummens betydelse i staden ökar och detta ställer höga krav på Trafikkontorets arbetssätt kopplade till gestaltning och utformning av både torg, gator och parker. Kontoret har en mycket bred palett av ansvarsområden där vi dagligen fattar beslut som påverkar stockholmarnas vardag och vardagsrum och ambitionen är att i samband med denna omorganisation öka engagemang och satsningar för de estetiska delarna av vårt ansvarsområde.

 

Ditt uppdrag

Stadsträdgårdsmästaren kommer att rapportera direkt till förvaltningschefen. Tjänsten innebär att vara ett strategiskt stöd till förvaltningschef, kontorsledning, chefer och medarbetare på Trafikkontoret där projekt eller myndighetsutövning påverkar de offentliga rummens gestaltning. Det kan exempelvis handla om allt från gestaltning av nya parker, omdaning av befintliga torg och befintliga gaturum till mer detaljerade uppgifter så som val av ytbeläggningsmaterial och utformning av terrorhinder, val av utformning kopplat till uteserveringar, torghandel och andra objekt och företeelser i den offentliga miljön. I tjänsten ingår också att i hög grad samverka med övriga förvaltningar i frågor som berör de offentliga rummen.

Stadsträdgårdsmästaren är ordförande i stadens strategiska samordningsgrupp, en grupp bestående av representanter från trafikkontoret, exploateringskontoret, miljöförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och stadsdelsförvaltningarna. Den strategiska samordningsgruppen har till uppgift att bistå staden med prioritering av stadens gröna satsningar och att samordna behov av kunskapsunderlag, stadsövergripande strategier och planerings- och prioriteringsstöd.

Stadsträdgårdsmästaren ansvarar också för Trafikkontorets yttranden i remisser kopplat till utformning och gestaltning.

 

Din kompetens och erfarenhet

Vi söker dig som har en högskoleutbildning som landskapsarkitekt eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig. Du har flera års erfarenhet av att jobba inom eller med kommunal verksamhet som landskapsarkitekt. Vi ser gärna att du även har erfarenhet av att arbeta på privat praktik med dessa frågor. Har du dessutom erfarenhet av att jobba som stadsträdgårdsmästare inom någon annan kommun är det meriterande.

Som person är du social och kommunikativ. Du är van att driva strategiska frågor på ett diplomatiskt men samtidigt tydligt sätt. Då rollen har många kontaktytor både internt och externt är det essentiellt att du kan samarbeta med andra.

Rollen kräver att du har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

 

Vad lockar med tjänsten?

Efter omorganisationen ger denna roll stora möjligheter att påverka gestaltningen av Stockholms stads offentliga rum. Det är en strategisk roll inom ett område som staden satsar mycket på och du kommer att få driva viktiga frågor.

 

Kontaktperson

I den här rekryteringen samarbetar vi med Jefferson Wells. För frågor kring rollen eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Tomas Löfgren på 08-764 2585.

Välkommen med din ansökan!

Ansettelsestype Fast stilling
Arbeidstid Heltid
Antall ledige stillinger 1
Arbeidsomfang 100%
Sted Stockholm
Fylke Stockholms län
Land Sverige
Referansenummer 2022/2205
Tillitsvalgt
  • Luis Lopez, Vision, 08-50827929
  • Karin Wrannvik, Ledarna, 076-1290750
  • Bodil Hammarberg, SACO, 08-50826524
Publisert 07.04.2022
Søknadsfrist 08.05.2022
Utdanningskrav

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Del lenker