Arbetsterapeut till Förrehabiliterande insatser, tillsvidare

Stockholms Stad, Enskede-Årsta-Vantör SDF, Social omsorg vuxen

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Vill du göra skillnad i Stockholmarnas vardag, och ingå i en spännande och växande stadsdel? Hos oss får du utvecklas och växa med uppgiften tillsammans med kunniga kollegor i en miljö med bra balans mellan arbete och fritid. Ett gott bemötande och jämlikhet är viktigt för oss. Våra värdeord ansvar, tillgänglighet och mod hjälper oss att ständigt utveckla våra arbetssätt och metoder. Tillsammans arbetar vi för att Enskede-Årsta-Vantör ska vara ett tryggt stadsdelsområde att växa upp, leva- och åldras i.

Arbetsplatsbeskrivning

Förrehabiliterande insatser syftar till att brukare, utifrån en individuellt anpassad planering, i en lugn miljö ska komma i aktivitet. Genom att befinna sig i ett sammanhang och prova på olika arbetsuppgifter kan insatsen bidra till att bryta social isolering, komma in i vardagliga rutiner, ge social träning, språkträning och skapa motivation för vidare insatser mot egen försörjning. Majoriteten av brukarna har varit sjukskrivna under lång tid, men det kan också finnas andra skäl. Gemensamt för alla, som är i behov av förrehabiliterande insatser, är att steget till ett arbete eller att delta i en arbetsmarknadsinsats bedöms vara för stort.

Förrehabiliterande insatser är ett samarbetsprojekt mellan socialpsykiatrins sysselsättning Tur och retur och Enheten för ekonomiskt bistånd.
Projektet sker i Tur och returs lokaler. Tur och retur är en sysselsättning och arbetsträning som erbjuder textil, snickeri/måleri, paketering, köksarbete och en second hand affär. Verksamheten finns vid Rågsveds centrum.
Tjänsten ligger organisatoriskt under Enheten för ekonomiskt bistånd.

Arbetsbeskrivning

Du ska handleda de som arbetsprövar i varierade omfattning på Tur och retur. Genomförd insats ska utmynna i en handlingsplan för fortsatta insatser som leder till egenförsörjning/annan försörjning tex sjukersättning.

Förrehabilitering kan inkludera följande:
• Arbetsförmågeskattning
• Motivations- och samtalsstöd
• Kompetens/intresse inventering
• Möjlighetsanalys

Verktyg som används i processen är tex Assessment of work performance (AWP) och Worker role Interview (WRI).

Du kommer samarbeta med arbetsinstruktörer på Tur och retur och handläggare från ekonomiskt bistånd,. Möjliga samarbetspartners kan också vara till exempel försäkringskassan, jobbtorg, arbetsförmedlingen, Finsam.

Kvalifikationer

Arbetsterapeut eller annan utbildning som arbetsgivaren finner likvärdig.

Arbete med rehab, samsjuklighet, missbruk och MI är meriterande. Även flerspråkighet är meriterande.

Dator och dokumentationsvana samt goda kunskaper i tal och skrift på svenska är ett krav.


Du är självgående och arbetar strukturerat genom att planera, organisera och prioritera ditt arbete väl. Du är relationsskapande och har mycket god förmåga att etablera kontakt med människor i en utsatt situation. Du är lugn, stabil och har förmågan att behålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppstår i det dagliga arbetet.

Du har en mycket god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört sätt samt trivs med att samverka med andra professioner, ständigt med individen i fokus.

Du arbetar mål- och resultatorienterat och tar hänsyn till det större perspektivet. Det gör att du kan anpassa dig till ändrade omständigheter.

Eftersom arbetet ofta innebär att möta människor med en komplex livssituation är det väldigt viktigt att du själv kan se möjligheter, förmedla hopp och bemöta människor på ett tydligt och respektfullt sätt. Du har förmåga att anpassa ditt förhållningssätt och ditt sätt att kommunicera så att det passar för mottagaren och situationen.

Övrigt

Arbetstiden är vardagar 8-16:30.
Möten sker även utanför ordinarie arbetsplats.

Tjänsten tillsätts om erforderliga beslut fattas.

TYPE_OF_EMPLOYMENT Fast stilling
HOURS Heltid
Nynorska Omgående
NUMBER_OF_POSITIONS 1
WORKING_HOURS 100%
Sted Bandhagen
Fylke Stockholms län
Land Sverige
REFERENCE_NUMBER 2022/5282
CONTACT
  • Malin Sagman, 0850814338
  • Jeanette Wåhslén, 08-50820618
Tillitsvalgt
  • Dick Moren, SACO/Akavia, 08-50840622
  • Eva Fagerhem, Vision, 08-50820114
PUBLISHED 22.07.2022
ENDS 21.08.2022

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Del lenker