Familjebehandlare inriktning ungdomar

Stockholms Stad, Hässelby-Vällingby SDF, Avd för barn och unga, Enheten för förebygg och behandling, Familjestöd unga och VUM

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning är beläget i västra Stockholm med närhet till natursköna områden och med tillgång till flera strandbad.
Våra 1 600 medarbetare är vår viktigaste resurs och vi söker dig som vill vara med och bidra till att våra verksamheter håller en hög kvalitet med våra invånare i fokus.
Vi är varandras arbetsmiljö och vi strävar efter ett klimat som präglas av mod, respekt, tydlighet och hjälpsamhet. För att nå dit krävs ett nära ledarskap som kännetecknas av personlig mognad och tydlighet samt att du som medarbetare bidrar med ett aktivt medarbetarskap.

Arbetsplatsbeskrivning

Enheten för förebygg och behandling vänder sig främst till barn och ungdomar 0-17 år samt deras föräldrar som bor i Hässelby-Vällingby stadsdel. Vi erbjuder förebyggande insatser, tidigt lättillgängligt stöd och familjebehandling. Stödet ges inom ramen för socialtjänstens stöd- och serviceuppdrag samt på uppdrag av socialtjänstens myndighetsdelar. Ungdomar mellan 12-22 år boende i Hässelby-Vällingby samt Bromma erbjuds stöd av kuratorer på Västerorts ungdomsmottagning.

Verksamhetens arbete vilar på systemteoretisk grund och arbetar för att stärka skyddsfaktorer och minimera riskfaktorer hos barn och unga. Enheten är HBTQ-diplomerad, vilket innebär att de personer verksamheten möter bemöts med ett normmedvetet förhållningssätt. Enheten fick 2022 hedersomnämnande för sitt kvalitetsarbete av stadens kvalitetsutmärkelse. 

Vi söker nu en kollega till vår verksamhet Familjestöd Unga.

Arbetsbeskrivning

I tjänsten har du fokus på unga och familjer med barn 0-17 år eller unga 10-17 år, som får biståndsbedömda insatser hos oss. Vår intention är att gå in intensivt i början av ett uppdrag för att snabbt skapa allians och komma till aktivt arbete med barn, ungdomar och familjer. Du förväntas vara aktiv utifrån de ungas olika behov och ge kvalificerat, flexibelt, individuellt anpassat stöd utifrån beprövad erfarenhet och evidens.

De familjebehandlande insatserna kan vara förändrande samtal, praktiskt arbete i socialpedagogiskt syfte, modellering, nätverksarbete, motivationsarbete och du har ofta en samordnande funktion. Vi har fokus på samspel och kommunikation i familjerna och interventioner i samband med detta. 

Den ungdomsbehandlande delen av uppdraget innebär arbete direkt med ungdomar som behöver flexibelt stöd i sin vardag. Grundläggande är att stärka skyddsfaktorer och minimera riskfaktorer. Ungdomar som får insatsen kan ha varierad problematik såsom riskbeteenden, utåtagerande beteende, kriminalitet och skolsocial problematik. Föräldrakontakter och uppsökande aktiviteter är vanliga inslag i arbetet. 

Samarbete med socialsekreterare och samverkan med stadsdelens olika verksamheter och externa resurser är viktiga byggstenar i arbetet. Du verkar för systemiskt nätverksarbete tillsammans med familjernas privata och professionella nätverk. 

Verksamheten arbetar med verktygen FitOutcomes och UngDok. I det dagliga arbetet ingår uppföljning, rapportering och dokumentation.  

Kvalifikationer

Vi vill att du har socionomexamen och erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete. Vi ser gärna sökanden med erfarenhet av samspelsbehandling, familjebehandling, nätverksarbete och praktiskt arbete i socialpedagogiskt syfte. Meriterande är systemteoretisk utbildning och utbildningar som MI, Repulse, Kriminalitet som livsstil, anknytningsteori och kunskap om och erfarenhet av skolsociala insatser. 

De personliga förmågor vi eftersöker hos dig som sökande är bland annat: professionell, flexibel, stabil, uthållig och initiativtagande. Vi vill att du har god samarbetsförmåga, är bra på att skapa relationer samt är kommunikativ.

Du har lätt för att skapa kontakt och kommunicera med barn, ungdomar och deras föräldrar samt erfarenhet av dokumentation i stadens dokumentationssystem "Paradifo".
Vi vill gärna att du har ett prestigelöst förhållningssätt gentemot unga och deras familjer  och kollegor som gör att du uppfattas som ödmjuk med öppet sinne. Vidare har du god samarbetsförmåga och kan hantera komplexa situationer, bidrar till en god arbetsmiljö och är stabil som person.

Övrigt

Då delar av arbetet behöver utföras på ungdomarnas arenor så kan viss arbetstid vara förlagd till kvällar. Därför behöver du ha möjlighet att vara flexibel beträffande arbetstider och arbetsformer. 

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

 

TYPE_OF_EMPLOYMENT Fast stilling
HOURS Heltid
Nynorska 1 april
NUMBER_OF_POSITIONS 1
WORKING_HOURS 100%
Sted Hässelby-Vällingby
Fylke Stockholms län
Land Sverige
REFERENCE_NUMBER 2023/1373
CONTACT
  • Isabelle Sarfati, 0850804277
Tillitsvalgt
  • Mikael Jarnlo, SSR, 08-50805257
  • Helene Bagge Österlund, Vision, 072-2314002
PUBLISHED 10.03.2023
ENDS 31.03.2023
EDUCATIONS_REQUIREMENT

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Del lenker