Lärare i fritidshem

Stockholms Stad, Eiraskolan

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Arbetsplatsbeskrivning

Eiraskolan är en fin innerstadsskola med årskurserna F-6, med ca 550 elever, organiserade i arbetslag. Arbetslagen är fördelade årskursvis. Vi har goda resultat vad gäller kunskaper och trygghet. Vi har ett fint läge med nära till kommunikationer, stadens kulturutbud
och parker.

Här värderar vi fritidspedagogiken och den sociala utvecklingen högt. Nu har du chansen att få arbeta i ett härligt och professionellt gäng som ser med stolthet på sitt uppdrag och som hela tiden strävar efter att utvecklas tillsammans mot en likvärdig fritidsverksamhet med ett heldagsperspektiv.

Du kommer att utvecklas i din yrkesroll t. ex. genom gemensam planering på metodnivå tillsammans med arbetslaget. Vi lyfter bl. a goda exempel från verksamheten på våra konferenser och lär av varandra samt utmanar oss själva att höja kvalitén på vår verksamhet genom skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete.

Arbetsbeskrivning

Vi söker en lärare i fritidshem som är erfaren, engagerad och intresserad av att driva utveckling inom fritidsverksamheten från förskoleklass till årskurs 3.

Tillsammans med dina arbetskollegor kommer du att ansvara för att skapa goda förutsättningar för lärande under elevernas hela skoldag utifrån styrdokumenten.
Du kommer att arbeta med elevernas sociala utveckling utifrån förmågorna och tillsammans med elever och kollegor dokumentera och följa upp. Du kommer att ha uppdrag i samverkan med pedagogerna i den obligatoriska skolverksamheten, rastverksamheten och fritidsverksamheten.
Vi arbetar systematiskt för att utveckla elevernas sociala förmåga. Här arbetar vi formativt och inkluderande och lärare i fritidshem har en viktig roll under elevernas hela skoldag.
Under läsåret 23/24 påbörjar vi ett samarbete med IFOUS där fokus ligger på "Fritidshemmets bidrag till elevers måluppfyllelse".

Kvalifikationer

Du är utbildad lärare i fritidshem med examen. och minst fyra års erfarenhet. Du är väl förtrogen med aktuella styrdokument och har redskap för att omsätta dem i praktiken på ett lustfyllt och målmedvetet sätt.

Du är trygg i din roll som pedagog och är en självklar ledare för större barngrupper och bra på att skapa förtroendefulla relationer. Du har förmågan att skapa inkluderande sammanhang där alla elever deltar.
Du kommunicerar väl i tal och skrift. Du är positiv, lösningsinriktad, samarbetsvillig och initiativrik. Du är en engagerad och flexibel lagspelare.
Det är meriterande om du har god IKT-kompetens och goda kunskaper inom NPF.
Det är också meriterande om du har behörighet att undervisa i något av kursplanens praktiskt-estetiska ämnen, t ex musik, idrott- och hälsa eller bild.

Vi kommer att genomföra intervjuer fortlöpande under ansökningstiden.

Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Kvalifikationer


Övrigt

TYPE_OF_EMPLOYMENT Fast stilling
HOURS Heltid
Nynorska 2023-08-14
NUMBER_OF_POSITIONS 1
WORKING_HOURS 40 tim./v.
Sted Kungsholmen
Fylke Stockholms län
Land Sverige
REFERENCE_NUMBER 2023/2713
CONTACT
  • Marita Hansson, marita.hansson@edu.stockholm.se
Tillitsvalgt
  • Lisa Ohlsson, Sveriges lärare, lisa.ohlsson@edu.stockholm.se
PUBLISHED 24.05.2023
ENDS 07.06.2023
LEGITIMATIONS_REQUIREMENT
EDUCATIONS_REQUIREMENT

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Del lenker