Kungsholmens grundskola söker barnskötare till grundsärskolan

Stockholms stad

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Arbetsplatsbeskrivning

Kungsholmens grundskolas vision är att vara en skola att längta till för våra elever, medarbetare och vårdnadshavare. Skolan har ett högt AMI (aktivt medarbetarindex) som bygger på hur medarbetarna upplever ledning, styrning och delaktighet. Alla våra lärare är behöriga. Alla våra fritidslag har behöriga lärare mot fritidshemmet.

Kungsholmens grundskola är en F-9 skola med ca 1200 elever och tre byggnader; åk F-6 och grundsärskolan ligger på Sankt Göransgatan 73 och åk 7-9 enheten ligger på Kellgrensgatan 4. Kungsholmens grundskola omfattar grundskola, grundsärskola, fritidshem och fritidsklubb. Arbetslagen är indelade i F-3, 4-6, 7-9 och grundsärskola. Skolledningen består av rektor, biträdande rektorer och administrativ chef.

För att varje elev, oavsett förutsättningar, ska utvecklas och komma så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling är kunskap, lärande och trygghet avgörande för att nå framgång. På Kungsholmens grundskola lägger vi stort fokus på trygghets- och elevhälsoarbete. Vi beskriver våra främjande och förebyggande insatser och rutiner mer konkret i planen mot kränkande behandling och i vår elevhälsoplan.

Arbetsbeskrivning

Som barnskötare på grundsärskolan bidrar du till att vardagen på skolan fungerar väl och att omsorgen och det dagliga pedagogiska arbetet bygger på elevernas förutsättningar och behov.
Du ska tillsammans med teamet planera för elevernas aktiviteter på både före och efter skoltid. Du behöver beakta elevernas behov och förutsättningar i din planering samt följa deras sociala progression. Du medverkar med eleverna både skoltid och fritidstid. Du samverkar och samarbetar med undervisande lärare och barnskötare.

Kvalifikationer

Du ska ha en gymnasieutbildning inom omvårdnadsprogrammet, barn och ungdom eller annan utbildning som bedöms likvärdig av arbetsgivaren.

Du ska även ha erfarenhet av att arbeta som barnskötare inom grundsärskolan. Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Som person är du engagerad, flexibel och ansvarstagande. Ditt elevfokus är tydligt och du har en positiv attityd till ditt arbete och ditt arbetslag såväl som till hela skolan. Du samverkar med elever, kollegor och föräldrar på ett lyhört och smidigt sätt och lyssnar, kommunicerar samt hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt. Du handlar i enlighet med fattade beslut, läroplanen, mål, policys och riktlinjer. Du är lugn, stabil och har förmågan att fokusera på rätt saker.

 

TYPE_OF_EMPLOYMENT Fast stilling
HOURS Heltid
Nynorska Snarast
NUMBER_OF_POSITIONS 1
WORKING_HOURS 100%
Sted Kungsholmen
Fylke Stockholms län
Land Sverige
REFERENCE_NUMBER 2022/6617
PUBLISHED 27.09.2022
ENDS 11.10.2022
EDUCATIONS_REQUIREMENT

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Del lenker