Skolsocionom

Hässelby-Vällingby SDF, Enheten för förebygg och behandling

Stockholm utvecklas och förändras för framtiden. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning är beläget i västra Stockholm med närhet till natursköna områden och med tillgång till flera strandbad.
Våra 1 600 medarbetare är vår viktigaste resurs och vi söker dig som vill vara med och bidra till att våra verksamheter håller en hög kvalitet med våra invånare i fokus.
Vi är varandras arbetsmiljö och vi strävar efter ett klimat som präglas av mod, respekt, tydlighet och hjälpsamhet. För att nå dit krävs ett nära ledarskap som kännetecknas av personlig mognad och tydlighet samt att du som medarbetare bidrar med ett aktivt medarbetarskap.

Vi söker dig som vill jobba tillsammans med oss och bidra till att utveckla och stärka vårt förebyggande skolsociala samverkansarbete!
Som skolsocionom i Hässelby-Vällingbys förebyggande kontext arbetar du med elever och föräldrar i samverkan mellan skola och socialtjänst, i det vi kallar Närvaroprogrammet. Arbetet syftar till att öka elevers närvaro och måluppfyllelse i skolan. Målet är på sikt att elever ska uppnå gymnasiebehörighet. Vidare syftar arbetet till att utveckla framgångsrika samverkansmetoder och strukturer för ett gott förebyggande arbete i skola och stadsdelsförvaltning gemensamt. Skolsocionomen har sin tillhörighet under avdelningen barn och unga inom Enheten för förebyggande och behandling, där också stadsdelens familje- och ungdomsbehandling, föräldrarådgivare, kuratorer på ungdomsmottagningen och fältassistenter finns organiserade. Ett av enhetens uppdrag är att utföra tidigt socialt arbete med fokus på barn, ungdomar och familjer med ett systemteoretiskt tänk som grund. I vårt arbete är det viktigt att kunna ta tillvara den kunskap och den kraft som finns i individer och deras nätverk.
Dina prioriterade arbetsuppgifter som skolsocionom är:
- Hålla i enskilda stöd/motiverande samtal med elever med utgångspunkt från vårt Närvaroprogram.
- Kartlägga bakomliggande orsaker till den problematiska skolsituationen och lyfta elevens perspektiv och behov.
- Utforma anpassat stöd till elever och föräldrar i samverkan med representanter i skolan.
- Initiera samverkan mellan olika myndigheter och insatser kring de unga.
- Aktivt utveckla roll- och arbetsmetoder, såväl självständigt som i samarbete med kollegor och samverkansparter. Låter det som en tjänst för dig? Välkommen med din ansökan!Tjänsten är heltidsanställning.

Kvalifikationer

För denna tjänst söker vi dig som har en socionomexamen samt tidigare yrkeserfarenhet inom socialtjänst. Har du dessutom erfarenhet av motivations- och familjestödjande arbete inom eller i samverkan med skolan ser vi det som meriterande. Som skolsocionom är det av stor vikt att du kan arbeta drivande, transparent, självständigt och flexibelt. Samtidigt ställer tjänsten höga krav på samarbetsförmåga då den innefattar kontakter med elevhälsoteam, elever och vårdnadshavare samt andra samverkansparter. Du är lyhörd och trygg i din yrkesroll med en förmåga att göra korrekta avvägningar och prioriteringar. Du håller ett gott bemötande högt och genom ditt engagemang och din lyhördhet skapar du förtroende och bygger relationer med olika parter.

Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Vi ser bemötandefrågor och mångfald som viktigt och berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsvariation och ålder. Vid vår enhet har alla barn, unga och föräldrar kommit rätt!

 

TYPE_OF_EMPLOYMENT Fast stilling
HOURS Heltid
Nynorska 1 september
NUMBER_OF_POSITIONS 1
WORKING_HOURS 100%
Sted Stockholm
Fylke Stockholms län
Land Sverige
REFERENCE_NUMBER 2022/4719
CONTACT
  • Therese Holmkvist, biträdande enhetschef, 0850805511
  • Elisabeth Orr-Bågfors, enhetschef, 08-50804517
Tillitsvalgt
  • Helene Bagge Österlund, Vision, 072-2314002
  • Mikael Jarnlo, SACO , 08-50805257
PUBLISHED 25.07.2022
ENDS 14.08.2022
EDUCATIONS_REQUIREMENT

Att arbeta i Stockholms stad

Att jobba i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Del lenker