Vikarierande Förskollärare - EÅV, Rågsveds förskolor

Stockholms stad, Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning,

Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.

Utbyggnaden av vårt stadsdelsområde kräver ett innovativt nytänkande och bjuder på många intressanta utmaningar och möjligheter till att bidra till utvecklingen i förskolan för rätt person.

Välkommen till oss

Rågsveds kommunala förskolor består av 5 förskolor med unika karaktärer för varje förskola samtidigt som styrningen och ledningen är tydlig och enhetlig. Enheten består av ca 310 barn och 75 medarbetare. Enhetens ledning består av 2 personer. Dessutom finns möjlighet till stödfunktioner såsom handledning av specialpedagog inom stadsdelen. Vår ledningsorganisation består av rektor, bitr. rektor och administratör. Ledningsorganisationen har som främsta uppgift att stödja, uppmuntra och utmana våra medarbetare och därmed skapa bästa möjliga förutsättningar för dig att klara ditt uppdrag. Vi arbetar mål- och resultatorienterat och strävar efter en likvärdighet i organisation. Målet är en bra förskola för alla barn med en mycket hög kvalité. Det innebär att vi har ett fokus på att utveckla vår lärande organisation och möjliggöra för ett kolligalt lärande i olika forum. Kompetensutveckling sker kontinuerligt inom våra fokusområden Hållbar förskola utifrån 3 dimensioner. Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.. På förskolan kommer du att verka i ett sammanhang där vi ser medarbetaren som vår viktigaste resurs och arbetslaget som en nyckel till en fortsatt hög måluppfyllelse. Vår omgivning erbjuder rik natur, parklekar och  kommunikationer med buss och tunnelbana. Nu söker vi dig förskolelärare som vill bidra till vår utveckling.

Din roll

Att arbeta som förskollärare innebär unika – och betydelsefulla – möjligheter att påverka och bidra till barns utveckling. Som förskollärare medverkar du till att en positiv och utvecklande miljö, med en god balans av omsorg och lärande, dagligen skapas för varje barn och för hela barngruppen. Det gör du genom att ansvara för det pedagogiska arbetet enligt förskolans verksamhetsmål. Vår välorganiserade dags struktur, som utgår från barnens delaktighet och inflytande, utgör grunden för vårt pedagogiska arbete. Vår pedagogiska idé bygger på ett utforskande arbetssätt där vårt främsta arbetsredskap är pedagogisk dokumentation. Med hjälp av verktyg som observation, dokumentation och reflektion synliggör vi barns lärandeprocesser och tar ut riktning för nästa steg i det pedagogiska arbetet. Vi ser också den pedagogiska dokumentationen som en självklar del i vårt systematiska kvalitetsarbete och vår verksamhetsutveckling. Som förskollärare på förskola Gökboets förskola kommer du att verka i ett sammanhang där vi erbjuder olika mötesplatser och engagerar barnen i lekfulla och lärande utmaningar.

Din kompetens och erfarenhet

Vi söker dig som har:

  • förskollärarutbildning samt en förskollärarlegitimation (alternativt inväntar din legitimation).
  • Datorvana samt goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift. 

    Det är meriterande om du har:
  • erfarenhet från yrket.  

Du har kunskap och en idé om hur du tillsammans med dina kollegor ska förverkliga läroplanens mål och värdegrund. Din barnfokus är tydligt, och återspeglas i ditt förhållningssätt i vardagen. Du har även kunskap om hur du synliggör och vidareutvecklar barns lärprocesser med hjälp av pedagogisk dokumentation. Du har en stark drivkraft att hålla utvecklingen av den pedagogiska miljön levande. I din yrkesroll är du engagerad, professionell och initiativtagande. Du är också ansvarstagande och strukturerad, med god förmåga att planera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Din samarbetsförmåga är mycket god och du är tillmötesgående i ditt bemötande av barn, vårdnadshavare och kollegor. Du hanterar konflikter på ett lyhört och konstruktivt sätt. Vidare har du god förmåga att kommunicera i såväl tal som skrift. Du tycker om att leda och motivera andra, och delar med dig av dina erfarenheter och kunskaper.

Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Övrigt

TYPE_OF_EMPLOYMENT Prosjekt lenger enn 6 måneder
HOURS Heltid
Nynorska snarast
NUMBER_OF_POSITIONS 1
WORKING_HOURS 100%
Sted Stockholm
Fylke Stockholms län
Land Sverige
REFERENCE_NUMBER 2024/975
CONTACT
  • Maria Borg-Andersson, 08-50820874
  • Hanna Bodvill, 0850820273
PUBLISHED 21.02.2024
ENDS 15.03.2024
LEGITIMATIONS_REQUIREMENT
EDUCATIONS_REQUIREMENT

Att arbeta i Stockholms stad

Ta reda på hur det är att jobba i Stockholms stad genom vår karriärsida.

Till Karriärsidan
Läs mer om oss här

Del lenker